АНАЛІЗ

Версія для друкуВерсія для друку

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Умови проведення конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Решетилівського району Полтавської області»

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Проблема, яку планується розв'язати за допомогою державного регулювання шляхом втручання у підприємницьку діяльність, полягає у відсутності відповідної правової системи регулювання господарських відносин у сфері організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Решетилівського району Полтавської області, що не забезпечує в повній мірі реалізацію завдань та функцій державного регулювання між суб'єктами господарювання в рівних правах та рівних можливостях для здійснення підприємницької діяльності, споживачам захисту їх прав вільного вибору послуг до їх потреб.

Враховуючи вимоги Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), пропонується вирішити визначену проблему шляхом затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходить за межі території Решетилівського району Полтавської області.

Виходячи з вищезазначеного, найбільш доцільним шляхом розв'язання проблеми є державне регулювання. На даному етапі розв'язання цієї проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе у зв'язку з тим, що до кваліфікаційних умов конкурсу з визначення підприємства (організації) належать: наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту, досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, наявність необхідних матеріальних ресурсів та технологій.

  1. Визначення мети державного регулювання.

Метою державного регулювання є забезпечення якісної підготовки та організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій, забезпечення прозорості проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

З цією метою Решетилівською районною державною адміністрацією розроблено проект розпорядження «Умови проведення конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Решетилівського району Полтавської області», в якому пропонується затвердити умови конкурсу.

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів запропонованому регуляторному акту досягнення встановлених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу

Альтернативним способом є відмова від затвердження умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району Полтавської області. Даний спосіб вважається неефективним, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися державою з урахуванням особливостей перевезень в районі.

Такий підхід буде лише заглиблювати існуючу проблему, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

За таких умов єдиним оптимальним способом є затвердження умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником - переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі.

  1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

З метою реалізації поставлених цілей пропонується затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходить за межі території Решетилівського району Полтавської області, розроблені з урахуванням вимог діючого законодавства та вимог щодо сучасного розвитку автомобільного транспорту в регіоні.

Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням.

  1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Встановлені цілі, а саме, безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення «гідних» перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення нароботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок становлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при проведенні конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв'язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни або відміни умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.

Настання будь-яких негативних наслідків за результатами введення в дію положень акту не прогнозується.

Застосування суб'єктами господарювання регуляторного акту в практичній діяльності створить рівні умови для отримання суб'єктами господарювання права на обслуговування маршрутів загального користування, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності перевізників.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта, аналіз вигод та витрат

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання та громадян.

Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується

 

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ (МІСЦЕВА ВЛАДА)

Проведення конкурсу з перевезення пасажирів сприяє розвитку здорової конкуренції між авто перевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом.

Затвердження умов забезпечує прозорість проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Витрати, пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВГОСПОДАРЮВАННЯ

Перевізники-претенденти матимуть

Кошти та час для підготовки

 
 

 

можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району на конкурентних засадах на чітко визначених умовах.

відповідних документів для участі у конкурсі

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Забезпечення стабільних, безпечних та якісних послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом та реалізації основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту.

Не потребує матеріальних та інших витрат.

 

 

  1. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном - постійний.

Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії,або у зв'язку зі змінами законодавства.

Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  1. Визначення показників результативності акта

Інформування зацікавлених суб'єктів господарювання про розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснено шляхом його опублікування в районній газеті «Решетилівський вісник» та розміщено на офіційному веб-сайті Решетилівської районної державної адміністрації: діяльність РДА/регуляторна політика/ (за посиланням: http://reshetylivka.adm-pl.gov.ua/page/regulyatorna-politika. З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

Пропонується використати наступні показники результативності:

кількість суб'єктів господарювання, які мають досвід з організації пасажирських перевезень - 30;

кількість проведених конкурсів з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування - 0;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - 0;

рівень поінформованості юридичних та фізичних осіб з основних положень акта - високий;

кількість отриманих скарг на роботу робочого органу - 0; кількість укладених договорів з авто перевізниками - 0, підготовлених паспортів автобусних маршрутів - 0.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з пасажироперевезення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом архітектури, містобудування житлово-комунальногогосподарства, розвитку інфраструктурита з питань надзвичайних  ситуаційрайонної державної адміністрації шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта, буде проведено через 1 рік з дня набрання ним чинності за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта планується здійснювати один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Начальник відділу архітектури,

містобудування житлово-комунального

господарства, розвитку інфраструктури

та з питань надзвичайних  ситуацій

райдержадміністрації                                                                         О.Ю. Козубський

 

Наверх ↑