АНАЛІЗ

Версія для друкуВерсія для друку

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

„Про розмір плати за участь у конкурсі з визначення

автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Решетилівського району Полтавської області”

І.  Визначення проблеми

Відповідно до Закону України від 20.11.2012 № 5502-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства”, статті 7 Закону України „Про автомобільний транспорт”, забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

Статтею 43 Закону України „Про автомобільний транспорт” передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Відповідно до статті 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, пункту 16 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 27.08.2018року  № 262 „Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (органазації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Решетилівського району”. Проект розпорядження пройшов погодження в Державній регуляторній службі України, рішення № 83-т від 06.08.2018 року. Розпорядження зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції в Полтавській області 13.09.2018 року за  № 226/3007 та набрало чинності з дня його офіційного опублікування 21.09.2018. Прийнято розпорядження голови райдержадміністрації № 40 від 22.02.2019 року «Про створення конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району».

01 березня 2019 року оголошено конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Решетилівського району. 02.04.2019 проведено конкурс на визначення робочого органу, переможцем визначено ТОВ «Полтаватранс».

За результатами конкурсу прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 03.04.2019 № 63 «Про визначення підприємства для здійснення функцій робочого органу», яким визнано переможцем ТОВ «Полтаватранс» та покладено на нього обов’язки робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах, що не виходить за межі території Решетилівського району. На виконання даного розпорядження 22.04.2019 року з ТОВ «Полтаватранс» підписано Договір № 3/19 про виконання функцій робочого органу терміном на три роки.

ТОВ «Полтаватранс» (лист № 301/195 від 03.05.2019) розроблено та надіслано до райдержадміністрації на затвердження кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (далі - Конкурс).

Пунктом 60 Порядку проведення Конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі - Порядок) визначено, що кошторис затверджує організатор ‑ районна державна адміністрація.

Відповідно до пункту 61 Порядку затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

Пунктом 58 Порядку визначено, що розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Передбачається, що плата за участь у конкурсі буде вноситися перевізником-претендентом на рахунок робочого органу ‑ ТОВ «Полтаватранс».

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде затверджено робочому органу ‑ ТОВ «Полтаватранс» кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Решетилівського району та встановлено обґрунтовану плату за участь у конкурсі на підставі даного кошторису витрат.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Основною ціллю розроблення проекту регуляторного акта є забезпечення вимог діючого законодавства в частині покриття витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу і встановлення розміру плати перевізників за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1 Визначення альтернативних способів

 

 

Вид альтернативи

 

 

Опис альтернативи

 

Альтернатива 1

      Неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання). Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» встановлено обмеження щодо граничного рівня плати за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подали свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі. В цьому випадку з причини відсутності конкретної суми плати за участь в конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району можливий неоднаковий підхід до автоперевізників-претендентів щодо плати за участь в конкурсі, що може ставити їх в нерівні конкурсні умови.

        Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом. Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива 2

        Прийняття розпорядження дозволить забезпечити на належному рівні роботу конкурсної комісії з проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів на приміських автобусних маршрутах, та покрити витрати пов’язані з організацією підготовки і проведенням конкурсу.

        Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутність конкретної суми плати за участь в конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району може спричинити неоднаковий підхід до автоперевізників- претендентів щодо плати за участь в конкурсі, що може ставити їх в нерівні конкурсні умови.

Альтернатива 2

Забезпечення організації проведення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах. Плата за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подали свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному приміському маршруті загального користування є обов’язковою умовою для участі у конкурсі. Прозорість проведення конкурсів, що, в свою чергу, сприяє розвитку здорової конкуренції між автоперевізниками-претендентами в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом.

У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор. Витрати часу на розроблення та затвердження кошторису витрат, пов’язаних з проведенням Конкурсу становить 4,5 години, а в грошовому еквіваленті 100,85 грн.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

У разі не проведення конкурсу та відсутності перевізника за відповідним маршрутом - витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

Підвищення якості та комфортності пасажирських перевезень

Не потребує матеріальних та інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро (ФОП)

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

3

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

25

75

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Неоднаковий підхід щодо плати за участь в конкурсі, що може ставити в нерівні конкурсні умови. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

Перевізники-претенденти матимуть можливість прийняти участь у конкурсі на рівних умовах.

Кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі.

 

Оскільки на території Решетилівського району відсутні великі та середні підприємства-автоперевізники, сумарні витрати, які будуть виникати внаслідок дії розпорядження, для таких суб’єктів господарювання не розраховуються.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

 

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

У разі не прийняття регуляторного акта неоднаковий підхід щодо плати за участь в конкурсі може ставити в нерівні конкурсні умови автоперевізників- претендентів, що не забезпечить досягнення поставленої мети та цілей.

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно встановлення плати за участь у конкурсі з розрахунку за кожний маршрут по одному об’єкту конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди

 (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

У разі не прийняття регуляторного акта вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі не прийняття регуляторного акта для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд скарг автоперевізників- претендентів.

Для громадян, якщо перевізника не буде визначено - зайві витрати коштів на додатковий транспорт та додаткові витрати часу, щоб знайти цей транспорт.

Для суб’єктів господарювання - неоднаковий підхід щодо плати за участь в конкурсі може ставити в нерівні конкурсні умови.

У разі не прийняття регуляторного акта неоднаковий підхід щодо плати за участь в конкурсі може ставити в нерівні конкурсні умови

автоперевізників- претендентів, що не забезпечить досягнення поставленої мети та цілей.

Альтернатива 2

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода полягає в забезпеченні на належному рівні роботи конкурсної комісії з проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників та покриття витрат пов’язаних з організацією підготовки і проведенням конкурсу.

Громадяни зможуть реалізувати права на отримання якісних послуг з перевезення пасажирів. Суб'єкти господарювання матимуть право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах, а це можливість здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків, отримання відшкодування втрачених коштів внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів

У разі прийняття проекту акта, держава (в особі райдержадміністра-ції) нестиме часткові витрати пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу,

суб'єкти господарювання вноситимуть плату за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району та втрачатимуть час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: встановлено плату за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення задекларованих цілей

Відсутні

Альтернатива 2

Досягнення цілей, а саме: покриття витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу і встановлення розміру плати перевізників за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать

розв’язання визначеної проблеми

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.2008 № 1081 розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі, тобто на час розробки проекту розпорядження ‑ не більше 5100 грн.

Запропонований проектом розмір плати за участь у конкурсі за один маршрут становить 1190,00 грн., що складає 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Статті кошторису витрат, наведені у додатку до проекту розпорядження, відповідають пункту 60 Порядку.

Витрати на придбання канцелярських товарів, тарифів на відправку простої та замовленої кореспонденції, тарифів на обслуговування оргтехніки (заправку картриджів) розраховані з урахуванням діючих станом на 01.05.2019 року цін.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Термін дії запропоновано регуляторного акта не обмежений конкретним терміном.

Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв’язку зі змінами законодавства.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акта визначено наступні показники результативності.

 

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

Передбачається, що участь у конкурсах візьмуть 4 суб’єкти підприємницької діяльності, переможцем буде визнано одного суб’єкта господарювання за кожним маршрутом загального користування приміського внутрішньорайонного сполучення.

2. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта.

Передбачається, що загальні витрати, які можуть виникнути у суб'єктів господарювання, складуть 22605,48 грн., до складу яких входять плата за участь у конкурсі, витрати на виготовлення паспорту маршруту, витрати часу на отримання первинної інформації про Конкурс та його умови, витрати на підготовку необхідних документів тощо (згідно з М-тестом).

3. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів та наданням транспортних послуг ‑ не зміниться.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта ‑ середній: проект розміщено на офіційному сайті Решетилівської райдержадміністрації, повідомлення про розміщення проекту опубліковане в газеті «Решетилівський Вісник», після затвердження проекту розпорядження його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

5. Кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками ‑ передбачається укладення 1 договору на один об’єкт конкурсу 1 раз на 5 років.

6. Кількість отриманих скарг на роботу автоперевізників – не передбачається.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися

 відстеження результативності акта

 

Цільовою групою відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з перевезення пасажирів.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій Решетилівської райдержадміністрації на підставі статистичних даних, отриманих за результатами проведеного конкурсу та соціологічних даних, отриманих у вигляді зауважень та пропозицій від громадян – споживачів транспортних послуг, суб’єктів господарювання – надавачів цих послуг та від інших зацікавлених осіб.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

За результатами проведення відстежень буде можливим порівняти показники результативності дії регуляторного акта та у разі виявлення проблемних питань, внесення відповідних змін до нього.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                    М.В. Лисенко

 

                                                                  Додаток

до аналізу регуляторного

впливу до проекту

розпорядження голови

райдержадміністрації

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 06 травня 2019 р. по 10 травня 2019 р.

 

Порядковий номер

Вид консультацій

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робочі зустрічі

4

Надано консультації щодо вимог до претендентів та необхідного переліку документів на участь у конкурсі.

Отримано інформацію від суб’єктів господарювання про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4, у тому числі малого підприємництва ‑ 1, мікропідприємництва – 3;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100%.

Примітка: регулювання стосується суб’єктів малого підприємництва, а саме юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які будуть мати намір прийняти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Решетилівського району.

Тобто, кількість тих суб’єктів малого бізнесу, які скористаються своїм правом на участь у конкурсі, невідома. Тому до розрахунку взято кількість тих суб’єктів малого підприємництва, з якими у попередні роки Полтавською облдержадміністрацією було укладено договори на перевезення пасажирів та які на даний час вже здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо

дичні

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів).

Розраховується як кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) *оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур ТО на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури, в тому числі:

 

1190,00

-

1190,00

5.1.

Плата за участь у конкурсі згідно з проектом кошторису витрат.

Формула:

Оцінка вартості участі у конкурсі (до проекту кошторису включено витрати (з розрахунку на 1 суб’єкта господарювання) з розміщення інформації про проведення конкурсу в засобах масової інформації, організація приймання документів, перевірка достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, аналіз та оцінка відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету, доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів* кількість маршрутів

1190,00

-

1190,00

6

Разом, грн.

Формула: (1+2+3+4+5)

1190,00

-

1190,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

4

8

Сумарно, грн.

Примітка. Плата за участь у конкурсі згідно з проектом кошторису витрат здійснюють усі учасники конкурсу

20230,00

-

20230,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) *оціночна кількість форм *кількість процедур на рік

22,41

-

22,41

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

Формула:

Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість внутрішніх процедур

1,50 год*22,41 грн*17

571,46

-

571,46

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, грн.

Формула: 9+10+11+12+13

593,87

-

593,87

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4

16

Сумарно, грн.

 

2375,48

-

2375,48

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Решетилівська районна державна адміністрація

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

- розроблення та затвердження кошторису витрат, пов’язаних з проведенням Конкурсу

3 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 год.

22,41 грн. (заробітна плата за місяць – 3586 грн., 20- робочих днів, 179,28 грн. зарплата за 1 день (8годин) або 22,41 грн. за 1 годину)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

67,23

 

 

 

 

 

 

 

 

33,62

Разом за рік

*

*

*

*

100,85

Сумарно за п’ять років

*

*

*

*

100,85

 

* - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

 

 

Порядковий номер

 

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

 

-

-

-

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

-

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковий номер

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

 

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

20230,00 грн.

20230,00 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2375,48грн.

2375,48 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

22605,48 грн.

22605,48 грн.

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

100,85 грн.

100,85 грн.

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

22908,02 грн.

22908,02 грн.

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік. гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

 

 

Наверх ↑