Довідка про стан розвитку малого підприємництва в Решетилівському районі

Версія для друкуВерсія для друку

Про стан розвитку малого підприємництва у Решетилівському районі.

 

(внизу сторінки є актуальне вкладення по 2016 році)

 

Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий та середній бізнес. Набутий власний досвід, позитивні результати розвитку підприємництва показують, що воно є одним із засобів створення додаткових робочих місць, скорочення безробіття, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами.

З метою стимулювання розвитку підприємництва рішенням 21 сесії районної ради шостого скликання від 22.05.2013 року затверджено Програму розвитку малого підприємництва у Решетилівському районі на 2013-2015 роки.

Головною метою Програми є збереження вже досягнутого рівня в розвитку малого бізнесу  та підвищення його ролі у вирішенні соціальних проблем району.

Робота органів виконавчої влади за період дії Програми була направлена на  фінансово-кредитну підтримку малого підприємництва, ресурсне та інформаційне забезпечення.

Аналізуючи стан розвитку малого підприємництва слід відмітити, що станом на 01.07.2014 року на обліку в Решетилівському відділенні Полтавської ОДПІ перебувало 942 фізичних осіб-підприємців, що у порівнянні до відповідного періоду минулого року менше на 209 осіб (в минулому році їх було 1151), а до 01 січня 2014 року їх кількість зменшилася на 67. (1009)

Протягом останніх трьох років практично не змінюється структура малих підприємств за обсягами реалізації та видами економічної діяльності. Абсолютна більшість підприємців продовжує працювати у сфері торгівлі.

В цілому в районі різними видами торгівлі займається більше 600 фізичних осіб-підприємців.

Одним із показників діяльності малого бізнесу в районі є надходження коштів до бюджету. В зв’язку із зменшенням чисельності приватних підприємців відповідно зменшилася  і частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів.

Всього до бюджетів за перше півріччя 2014 року  надійшло 28,2 млн.грн., з них від суб’єктів малого підприємництва 2,1 млн. грн. або 7,3% усіх надходжень.

Одним із важливих завдань в розвитку малого підприємництва є його фінансово-кредитна підтримка.

В районі  вона здійснюється через Фонд підтримки підприємництва, який діє з 2003 року і видає безвідсоткові кредити на поворотній основі. Однак через відсутність вільних оборотних коштів, протягом першого півріччя 2014 року, позики на поворотній основі для розвитку малого бізнесу приватним підприємцям не видавалися.

Протягом 2013 року Фонд мав у своєму розпорядженні оборотні кошти в сумі 34,1 тис. грн.

За рахунок наявних оборотних коштів протягом 2013 року для розвитку малого бізнесу було видано позики на поворотній основі двом приватним підприємцям на суму 28 тис. грн. Позички видавались на ремонтні роботи 2-ох автомобілів «ГАЗЕЛЬ» які використовуються для збору молока в сільській місцевості району та 2-ох автобусів ПАЗ, які виконують пасажирські перевезення.

Видані раніше позики в 2012-2013 роках приватними підприємцями повернуті згідно установлених графіків своєчасно.

Повернення позик розпочнеться згідно графіку з 25 жовтня 2014 року в сумі 6,5 тис. грн., в листопаді – 11,5 ти. грн. та в грудні – 5,0 ти. грн.

Однак на жаль, поки що не повернуті позики отримані в 2004 та 2009 роках 2 приватними підприємцями. Загальна сума прострочено боргу становить 8,4 тис. грн. по підприємцях проводиться претензійно позовна робота, щодо повернення в судовому порядку виданих позик.

При Фонді підтримки підприємництва діє інформаційно-консультативний центр. Метою його діяльності є доведення до пересічних громадян, підприємців та керівників малих підприємств інформації, яка стосується сфери малого бізнесу. За перше півріччя 2014 року 19 осіб отримали консультації з питань підприємництва.

Крім того, між районним Фондом та Полтавським регіональним  фондом підприємництва, підписано меморандум про співробітництво, щодо можливості отримувати поворотні фінансові позики за пріоритетними напрямками приватними підприємцями нашого району. Така інформація розміщена в районній газеті «Решетилівський вісник», в приміщенні реєстрації підприємців, в дозвільному центрі та комунальному підприємстві «Ефект».

Одним з критеріїв оцінки ефективності Програми розвитку малого підприємництва на місцевому рівні є створення умов для залучення населення до зайняття підприємницькою діяльністю. З метою орієнтації на підприємницьку діяльність спеціалістами районного центру зайнятості за 8 місяців 2014 року проведено 34 семінарів у яких взяло участь 340 осіб з числа безробітних. Семінари проводилися із тематикою : «Як розпочати бізнес», «Від бізнес ідей до власної справи» та  «Організація зеленого туризму».

Одним із видів фінансової підтримки підприємців-початківців є надання безробітним громадянам одноразової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. В поточному році їх було надано три на суму 59,7 тис. грн. Допомоги надавалися відповідно складених бізнес планів: на надання послуг населенню, ремонту автомобілів, створенню кафетерію на колесах.

Суб’єктами господарської діяльності за перше півріччя 2014 року створено 151 робоче місце, що складає 37,8% до завдань районної програми зайнятості населення на 2014 рік (в т.ч. 116 робочих місць – фізичними особами-підприємцями, 6 – юридичними особами та зареєстровано 29 фізичних осіб-підприємців).

В районі працює Єдиний дозвільний центр, що дає можливість підприємцям в найкоротші терміни зареєструвати та отримати необхідні дозвільні документи. За І півріччя 2014 року до державного адміністратора звернулося 52 суб’єкти господарювання, видано 49 документів дозвільного характеру, в 2013 році видано 31 документ та зареєстровано 7 декларацій.

Протягом звітного періоду суб’єктами малого підприємствами здійснювалися залучення інвестицій в сферу сільського господарства на реалізацію інвестиційних проектів по закладенню молодих садів та ягідників, овочівництво, створення кооперативів.

Всього ними освоєно коштів в загальній сумі 820 тис. грн.

Однак ще існують проблеми в розвитку малого підприємництва.

Це обмеженість або повна відсутність матеріальних і фінансових ресурсів; неймовірно важкий тягар оподаткування, що примушує багатьох суб'єктів малого підприємництва заходити в тіньову економіку; відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу; недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва.

Стратегічними напрямами розвитку малого підприємництва в районі визначено підтримку розвитку агропереробної галузі, сільського зеленого туризму, подальший розвиток і підтримка сфери побутових послуг та торгівлі в сільських населених пунктах, віддалених від районного центру.

Сьогодні виконавча влада на місцях складає серйозний іспит на здатність реалізувати і вирішувати завдання які ставить уряд, впроваджувати в життя заходи, направлені на стабілізацію та соціально-економічний розвиток регіону.

Необхідно спільно з громадами створювати сприятливі правові та організаційно-економічні умови для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, а відповідно і зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

 

ДолученняРозмір
dovidka_po_malomu_pidpriiemnictvu_2016.doc53 КБ
Наверх ↑