«Генеральний план села Молодиківщина Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області»

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

документу державного планування

«Генеральний план села Молодиківщина Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області»

 

 

 1. Замовник та виконавець.

Замовник ̶ Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області (38411, Полтавська обл., Решетилівський район, село Нова Михайлівка),конт.тел. 05363-93537)

Виконавець – ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

 

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», генеральний план відноситься до документів державного планування як складова містобудівної документації, який розробляється та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проект генерального плану села Молодиківщина розроблено відповідно до «Програми забезпечення розроблення генеральних планів сіл Нова Михайлівка, Молодиківщина, Потеряйки Решетилівського району Полтавської області на 2018-2019роки», яка затверджена рішенням вісімнадцятої сесії Новомихайлівської сільської ради сьомого скликання від 14.09.2018р. Генеральний планспрямованийна створення повноцінного життєвого середовища, що включає стадію прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури на території населеного пункту.Розробником проекту генерального плану є ФОП Дронь М.С.

Головною метою генерального плану села Молодиківщина є збереження кількості населення села за рахунок структуризації його зон та поліпшення культурно-побутового обслуговування  його мешканців.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні  іншої планувальної документації та проектів забудови територій населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених  пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, схем організації та управління дорожнім рухом, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо.

Крім того, генеральний план населеного  пункту сприятиме в частині забезпечення надходження від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організація благоустрою населеного пункту тощо.

Даний проект генерального плану після затвердження у законодавчо визначеному порядкустане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво та діяльність на території населеного пункту села МолодиківщинаРешетилівського району Полтавської області.

Проект генерального плану визначає основні принципи і напрями планувальної організації та функціонального призначення території населеного пункту й базується на положеннях:

 • Закону України  «Про регулювання  містобудівної  діяльності» від  17.02.2011 р. № 3038-VІ;

 • Закону України  «Про основи містобудування» від 16.11.92 N 2781-XII;

 • Закону України  «Про генеральну схему планування території України» від 16.10.2012 N 5459-VI;

 • Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170;

 • Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. № 2768 – ІІІ;

 • Водного Кодексу України  від 06.06.95 № 214/95-ВР;

 • ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. Видання офіційне. – Київ, Мінрегіон України, 2018. – 187с.

 • ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;

 • ДБН 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

 •  «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173;

 • інших фахових нормативних документів.

            Розроблення проекту генерального плану села Молодиківщина  Новомихайлівської сільської радиРешетилівського району Полтавської області здійснено з урахуванням:

 • схеми планування території Полтавської області, яка розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст  «Діпромісто» у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013);

 • інформації земельного кадастру;

 • даних проекту «Планировки и застройки села Молодыковщина колхоза им.Калинина, Решетиловскогорайона, Полтавской области» 1968 р., який  розроблено Полтавським філіалом Головного управління Проектних організацій Українського Державного Проектного інституту «Укргорстройпроект» у  1968 р.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 

Село Молодиківщина Решетилівського району Полтавської області є селом у складі Новомихайлівської сільської ради, до якої входять також Нова Михайлівка, Потеряйки, Шарлаї.Село Молодиківщина знаходиться на берегах річки Говтва, вище за течією на відстані 2 км розташоване село Тищенки (Шишацький район), нижче за течією примикає село Нова Михайлівка.

Через село проходить автомобільна дорога місцевого значення О1725355 Цьови - Тищенки - Молодиківщина - Піщане.  Дорога проходить із сходу на захід та умовно поділяє село на дві частини. Село розташоване за 36,1 км від районного центру Решетилівка та на відстані 57,9 км від обласного центру Полтави (відстані прийняті по автомобільним дорогам загального користування). До автотраси Харків—Київ — 22,3 км. До залізничної станції Решетилівка – 15,3 км.

Транспортний зв’язок села Молодиківщина з іншими населеними пунктами Новомихайлівської сільської ради, районним та обласним центрами здійснюються автомобільним транспортом по автомобільним дорогам загального користування.

Відносно об’єктів залізниці, - населений пункт розташований:

на відстані ≈ 14,3 км, від проміжної залізничної станції 2 класу “Решетилівка”;

на відстані ≈ 57,9 км, від вантажної станції 1-го класу “Полтава-Київська”,

Полтавської дирекції Регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”, (лінійний об’єкт можливого хімічного забруднення згідно спільного наказу №73/82/64/122 від 27.03.2001, зареєстрований 10.04.2001 за №326/5517).

У відповідності до Переліку потенційно-небезпечних об’єктів Полтавської області, затвердженого протокольним рішенням регіональної комісії з питань
ТЕБ та НС (протокол (№13/2018 від 13.10.2018 р.) на території села МолодиківщинаНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району та поблизу
населеного пункту - відсутні потенційно-небезпечні об’єкти, які зареєстровані
у Державному реєстрі ПНО, зони ураження і вражальні чинники небезпек яких прогнозовано поширюються на територію населеного пункту.

 

Згідно із класифікацією ДБН Б.2.4-1-94, селоМолодиківщина відноситься до групи середніх сільських населених пунктів.

Площа населеного пункту згідно даних, виданих Новомихайлівською  сільською радою та землевпорядної документації становить 85,43 га.

Проектом передбачається розширення меж населеного пункту до 159,83 га у зв’язку з тим, що наявний генеральний план села Молодиківщина морально застарів та охоплює не всю територію в своїх адміністративних межах, зокрема, значно не охоплені генеральним планом території у південній та західній частинах селища в частині існуючої садибної забудови.

 

Станом на 1 січня 2018 року чисельність населення в селі Молодиківщина складала  167чол. постійного проживання. Відповідно до довідки про кількість, структуру, природний та механічний рух населення за останні п’ять років, у населеному пункті спостерігається стабільна демографічна ситуація, коливання кривої кількості населення у межах 2-3%, при цьому, в останні роки намітилася тенденція зменшення населення.

У селі налічується 86 садиб індивідуальної садибної забудови.-житловий фонд садибного типу –2,693тис м2 (86 садиб) в тому числі 0,1258 тис. м2 (1 будинок садибного типу), на даний час знаходиться в аварійному стані.

Середня житлова забезпеченість жителів села – 16,13 м2/чол., середня кількість мешканців в одному будинку (квартирі) -2 особи.

 

У відповідності до розрахунку перспективної кількості населення села МолодиківщинаНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району на перспективу, складає 70 чол;

Проектна кількість квартир різної структури забудови приймається з коефіцієнтом сімейності 2,37 (усереднений показник по Полтавській області за даними обласного Управління статистики). Вказані матеріали зазначають про наявність житлової проблеми в України, а також вказують на необхідність створення умов для збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва.

Тому кількість земельних ділянок для забезпечення проживання 70 осіб перспективної чисельності населення буде дорівнювати 70/2,37=30 ділянок.

Площа ділянки підсадибну забудову для однієї сім’ї згідно ДБН Б.2.2-12:2018 та за урахуванням Земельного Кодексу України передбачено розміром в 0,25 га. Тому на перспективу площа садибної забудови дорівнюватиме 0,25га*30=7,5 га.

Враховуючи викладене, подальшими рішеннями розроблення генерального плану необхідно передбачити додаткову нормативну площу територій садибної забудови розміром 7,5 га для забезпечення житлом перспективної чисельності населення. Для подальших розрахунків на розрахунковий етап реалізації генерального плану села Молодиківщина приймається 167+70=237 чоловік населення.

Рельєф території села – спокійний, помірної хвилястості з рядом понижень до річки Говтва, середня висота над рівнем моря 97 м. В період повенів село не затоплюється.

Грунт чорнозем, підгрунт суглинки пригодні для будівництва і зелених насаджень.

Ґрунтові води залягають на глибині понад 5-6 метрів. Територія під час  паводків не затоплюється, заболоченості немає.

Небезпечні геологічні процеси відсутні (зсуви, карсти, яри, заторфованість та порушені території).

Населений пункт немає статусу курорту.

Саме тому проектом генерального плану передбачене виконання вертикального планування як під час ремонту існуючих покриттів так і на ділянках нового будівництва, яке повинно орієнтуватися на максимальне  збереження цінних зелених насаджень.

На сьогодні на території села Молодиківщина наявна територія свиновідгодівельного комплексу та ферма ВРХ. Проте ці підприємства на сьогодні не працюють. А за межами села  розташовані ПАФ Подоляка с. Нова Михайлівка та ТОВ «Бурат Агро». Для подальшого розвитку села та покращення  умов проживання жителів села Молодиківщина, доцільно відновити роботу цих підприємств. Це може посприяти підвищенню соціально-економічного рівня населеного пункту.

Населений пункт електрифікований та газифікований, є зв'язок, дороги та вулиці з твердим покриттям.

Джерелом електропостачання с. Молодиківщина є комплектні трансформаторні підстанції ТП-10/0,4 кВ в кількості 3 шт. від ПС Решетилівка 35/10 кВ. Мережа повітряних ліній електропередачання складається:, ПЛ/10 кВ 10 кВ -1,002 км, ПЛ-0,4 кВ– 0,67 км.

Річне споживання електричної енергії в с. Молодиківщина за 2017 рік склало 0,0503 млн. кВт-год, в тому числі:

 • Населення-0,04709 млн. кВт-год;

 • Інші- 0,00325 млн. кВт-год;

Максимальне навантаження в зимовий режимний день 2017 року - 0,062 МВт.

Джерелом газопостачання є діючішкафні регуляторні пункти на території села Нова Михайлівка. Металеві шкафні регуляторні пункти – без теплової ізоляції.

Водопостачання населеного пункту здійснюється за допомогою індивідуальних свердловин і шахтних колодязів.

Теплопостачання житлової забудови населеного пункту здійснюється через індивідуальні джерела теплоти.

Мереж каналізації в селі також немає. Мешканці села користуються тільки вигрібними туалетами, побудованими на власних ділянках.

Переважна більшість будинків різноманітного призначення обладнана вигрібними ямами.

На території села МолодиківщинаНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району знаходиться 1 кладовище (орієнтовною загальною площею 1,46 га., в західній частині села по вулиці Травнева, недіюче).Територія кладовища наразі складає площу, більшу від нормативної і не потребує додаткових резервних територій. Проте, з урахуванням необхідності закриття відпрацьованих територій кладовищ, є необхідність поступового припинення поховань з урахуванням санітарно-захисних зон.

 

На існуючий стан р. Говтва мають вплив два головних чинники: склад й обсяги поверхневого забрудненого стоку з території села та прилеглих зон; стан дотримання водоохоронної зони навколо річки. 

Проектом генерального плану передбачено відведення дощових та талих вод з території благоустрою доріг села Молодиківщинапо відкритих лотках з подальшим скидання вод у відкриті водойми.

Відповідно до Водного кодексу проектом генерального плану прийняті на території села прибережні захисні смуги вздовж берегів річки Говтва шириною 25 м.

Село Молодиківщина Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району відноситься до населених пунктів з задовільною екологічною ситуацією, останніми роками показники покращилися, як за рахунок організаційних заходів та удосконалення виробничих технологій, так і за рахунок зниження обсягів виробництва на підприємствах, та відповідного зменшення викидів шкідливих речовин у повітря і скидання об'ємів неочищених стоків.

На території села Молодиківщина Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району та поряд з ним:

 • відсутні токсичні промислові відходи (сховища та речовини);

 • відсутні непридатні до використання отрутохімікати;

 • відсутні зсувні процеси;

 • відсутні карстові процеси.

 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в селі . Молодиківщинає викиди автотранспорту. Забруднення атмосферного повітря також є одним із джерел вторинного забруднення ґрунтів, зокрема хімічного. 
Джерелами акустичного дискомфорту в селі є трансформаторні електропідстанції та автотранспорт.
 
Проведеним аналізом виявлено, що можливими джерелами надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території села МолодиківщинаНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району прогнозовано можуть стати:

1. Об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти, (будівництво яких заплановано (або будуватимуться) на розрахунковий період) що підлягають ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки (технологічне обладнання, пов'язане з використанням, зберіганням, транспортуванням або реалізацією небезпечних речовин у т.ч. НХР та світлих нафтопродуктів і ЗВГ, лінійні частини газопроводів (магістральних, високого, середнього та низького тиску) систем транспортування та систем газопостачання виробничих процесів природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання, тощо.

2. Лінійними джерелами можливого небезпечного забруднення є мережа:

 • автомобільних доріг (перевезення небезпечних речовин до 20 т) по автомобільних дорогахзагального користування місцевого значення:

-    О1725355 Цьови - Тищенки - Молодиківщина - Піщане;

 • проміжної залізничної станції 2 класу “Решетилівка” ;

 • вантажної станції 1-го класу “Полтава-Київська”,

Полтавської дирекції Регіональної філії “Південна залізниця”
ПАТ “Укрзалізниця” (відстань ≈ 11,8 та 34,7 км. відповідно, перевезення залізничним транспортом небезпечних хімічних речовин до 60 т, у тому числі метанол, кислота соляна, інгібітори тощо), лінійні об’єкти можливого хімічного забруднення ПАТ “Укрзалізниця” згідно спільного наказу №73/82/64/122 від 27.03.2001, зареєстрований 10.04.2001 за №326/5517.

Додаткові дані: село Молодиківщина Решетилівського району має глибину
1,6 км і ширину 1,1 км. у перпендикулярному напрямку до станції Решетилівка
(відстань ≈11,8 км) та у перпендикулярному напрямку до станції Полтава-Київська  (відстань ≈34,7 км)  глибину 1,1 км і ширину 1,6 км.

 1. Прогнозована аварійна ситуація при розгерметизації залізничної цистерни на залізничній станції Полтава-Київська.

Відстань від села Молодиківщинадо прогнозованого осередку ураження – 34,7км,між селом та залізничною станцією Полтава- Київська  знаходяться частина території м.Полтава глибиною ≈6км; на відстані ≈25 км, лісовий масив глибиною 4 км, територія села Нова Михайлівка (глибиною 1,3км).

Найдальша межа села Молодиківщина знаходиться на відстані ≈35,8 км від залізничної станції Полтава- Київська.

Враховуючи вищезазначені розрахунки та  відстань до села Молодиківщина  Решетилівського району - територія населеного пункту повністю потрапляє до зони прогнозованого хімічного забруднення при аварії 60-тонної цистерни з хлором на залізничній станції Полтава- Київська. 

2. Прогнозована аварійна ситуація при розгерметизації залізничної цистерни на залізничній станції

Найближча межа села Молодиківщина знаходиться на відстані≈11,8 км від залізничної станції “Решетилівка” Полтавської дирекціїПівденної залізниці. Між ними в зоні розповсюдження хмари НХР розташована територія села Покровсьсе (глибиною ≈ 1,8 км.), що у відповідності до Методики зменшує глибину розповсюдження хмари забрудненого повітря на коефіцієнт, який для кожного 1 км в умовах сільського будівництва становить – 3,0.

Найдальша межа села Молодиківщиназнаходиться на відстані ≈13,4 км.

Враховуючи вищезазначені розрахунки та наведені відстані - територія села Молодиківщина повністю потрапляє до зони прогнозованого хімічного забруднення при аварії 60-тонної цистерни з хлором на залізничній станції “Решетилівка”.

Кількість населення, яке проживає у населеному пункті і опиняється у ЗМХЗ, дорівнює 167 осіб.

Висновок: територія село Молодиківщина Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району потрапляє у 3-тю зону впливу зони можливого хімічного забруднення та прогнозованої зони хімічного забруднення при:

 • розгерметизації залізничної цистерни з виливом НХР (хлор) на залізничній станції “Полтава-Київська”;

 • розгерметизації залізничної цистерни з виливом НХР (хлор) на залізничній станції “Решетилівка”.

 

Система зелених  насаджень спеціального призначення складається з зелених насаджень, що розташовані в санітарно-захисних зонах  кладовищ, в межах охоронних зон ЛЕП високої напруги, джерел питного водопостачання (свердловин) та ГРП, а також вздовж вулиць і доріг. Однак згідно ДБН Б.2.2-12:2018відсоток зелених насаджень в селищі повинен становити 25%. Згідно розрахунків балансу території (додаток 3), цей відсоток становить 28,5%.

Тому новим проектними рішеннями генерального плану немає необхідності збільшення кількості озеленених територій в селі Молодиківщина з приведенням їх до нормативних вимог – 25%.

Прогноз розвитку структури господарства с. Молодиківщина ґрунтувався на показниках економічного розвитку Полтавської області, Решетилівського району, Новомихайлівської сільської ради, матеріалах Схеми  планування Полтавської області.  При цьому до уваги брались особливості розвитку та функціонування окремих галузей господарства, прогнозна чисельність і структура населення села.

В останні роки на території України, зокрема у Полтавській області, намітилася тенденція збільшення обсягів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Основні напрямок виробництва в с. Нова Михайлівка -  можливість вирощування сільськогосподарських культур. Крім іншого, завдяки розташуванню села у безпосередній близькості до річки та лісових масивів, та відсутності поблизу виробничої інфраструктури, яка б істотно впливала на оточуюче природне середовище, у с. Нова Михайлівка доцільно розвивати рекреаційну діяльність.

Проаналізувавши село Молодиківщина, можна сказати, що переважаючим фактором є сільське господарство, а саме можливість вирощування сільськогосподарських культур. Також в межах села розташованінедіючі ферма ВРХ та свиновідгодівельний комплекс. Для подальшого розвитку села та покращення  умов проживання його жителів, доцільно відновити роботу цих підприємств.

 

Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної трансформації господарського комплексу, село має спеціалізуватися на виробництві сільськогосподарської продукції та на наданні  рекреаційних послуг

Проектом генерального плану визначені території сільськогосподарських підприємств, де доцільно розміщувати нові комплекси та господарства. Розвиток виробничої бази села передбачається у межах свиновідгодівельного комплексу та ферми ВРХ. Проте ці підприємства на сьогодні не працюють. А за межами села  розташовані ПАФ Подоляка у селі Нова Михайлівка та ТОВ «Бурат Агро». Для подальшого розвитку села та покращення умов проживання жителів села Молодиківщина, доцільно відновити роботу цих підприємств.

Населений пункт електрифікований та газифікований, є зв'язок, дороги та вулиці з твердим покриттям.

Згідно листа від ПАТ «Полтаваобленерго» за №03-18/9597 від 22.09.2018 джерелом електропостачання с. Молодиківщина є комплектні трансформаторні підстанції ТП-10/0,4 кВ в кількості 3 шт. від ПС Решетилівка 35/10 кВ. Мережа повітряних ліній електропередач складається: ПЛ/10 кВ 10 кВ -1,002 км, ПЛ-0,4 кВ– 0,67 км.

Річне споживання електричної енергії в с. Молодиківщина за 2017 рік склало 0,0503 млн. кВт-год, в тому числі:

 • Населення-0,04709 млн. кВт-год;

 • Інші- 0,00325 млн. кВт-год;

Максимальне навантаження в зимовий режимний день 2017 року - 0,062 МВт.

Джерелом газопостачання є діючішкафні регуляторні пункти на території села Нова Михайлівка. Металеві шкафні регуляторні пункти – без теплової ізоляції.

Населення користується водою із особистих шахтних колодязів. Для подальшого водозабезпечення жителів, необхідне буріння додаткових свердловин.

На перспективу подача води для господарсько-питного водопостачання передбачається централізованим водопроводом, що має забезпечити раціональне використання та санітарний контроль за якістю питної води.

 

Мереж каналізації в селі також немає. Мешканці села користуються тільки вигрібними туалетами, побудованими на власних ділянках.

Переважна більшість будинків різноманітного призначення обладнана вигрібними ямами.

Територія населеного пункту не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії Чорнобильській АЕС.

Джерел техногенного радіаційного забруднення міського середовища немає. Дозиметричного паспорту села немає. Спостереження за радіаційним станом території здійснює відділ радіології обласної СЕС.

Джерелами електромагнітного випромінювання на території села є 2 трансформаторні підстанції.

Джерелами акустичного дискомфорту в селі є автотранспорт.

 

Для перспективного будівництва (розвитку) промислових об'єктів на території села МолодиківщинаНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району, захисту від їх впливу на населення та навколишнє середовище на даний час потрібно неухильно дотримуватись містобудівних норм, вимог нормативних актів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.

 

Таким чином, основними видами планованої діяльності та об’єктами в с.МолодиківщинаРешетилівського району Полтавської області, які можуть мати вплив на довкілля й підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) згідно частини 2 і 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та які підлягають стратегічній екологічній оцінці згідно п.1 ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», єздійснення зонування села Нова Михайлівка за типами територій з виділенням відповідних функціонально-правових зон:

 1. громадська  ̶ зона розміщення об’єктів сільського центру, призначена для розташування громадських установ, та супутніх до них об’єктів транспортної інфраструктури (місць для паркування транспортних засобів). В цій зоні також можуть експлуатуватися існуючі садибні житлові будинки. Дана зона розташована в санітарно-захисній зоні об'єктів 4-го класу санітарної класифікації (кладовища);

 2. житлові:

 • зона житлової садибної забудови, що потребує відселення, в зв'язку з розташуванням в санітарно-захисній зоні об'єктів 4-го класу санітарної класифікації (кладовища та підприємства);

 • зона житлової садибної забудови, що потребує відселення, в зв'язку з розташуванням на землях підтоплення;

 • зона житлової садибної забудови, яка знаходиться в охоронній зоні електромереж високої напруги;

 • зона проектної житлової забудови, яка знаходиться в охоронній зоні електромереж високої напруги;

 • зона багатоквартирної забудови;

 1. ландшафтно-рекреаційні зони: рекреаційні зони озеленених територій загального користування для розміщення лугопарків, лісопарків, гідропарків, розташована в межах санітарно-захисної зони підприємств 3-го класу санітарної класифікації (промислові підприємства), кладовища, в охоронній зоні ліній електропередачі високої напруги, в прибережно-захисній смузі водного об’єкту та в зоні можливого підтоплення;

 2. зони транспортної інфраструктури: зона вулиць, майданів (в межах червоних ліній), проїздів, доріг;

 3. зони інженерної інфраструктури, до якої відносяться об'єкти та магістральні мережі електропостачання, охоронні зони ліній електропередач, водонапірні башти, очисні споруди поверхневих вод та побутових стоків, пожежне депо та пірс для забору води пожежних машин;

 4. комунально-складські зони: зона розміщення проектного та закритих кладовищ, площадки збирання й сортування відходів, котельні на альтернативному паливі (на перспективу);

 5. сільськогосподарські зони: землі сільськогосподарського призначення, які використовуються для сільськогосподарських потреб ̶  вирощування культур, садівництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, зокрема, землі, що знаходяться в санітарно-захисних зонах кладовищ та промислових підприємств, в охоронній зоні ліній електропередачі високої напруги, в прибережно-захисній смузі водного об’єкту та в зоні можливого підтоплення; 

 6. проектна зона зелених насаджень спеціального призначення;

 7. виробничі зони: зона розміщення підприємств IV класу шкідливості та проектна зона розміщення підприємств V класу шкідливості, яка знаходиться в зоні санітарної охорони споруд та мереж водопостачання (потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50-100 м).

 

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Генерального плану села Молодиківщина Решетилівського району Полтавської області», зокрема, будуть оцінені наслідки длятаких компонентів довкілля й умов життєдіяльності людей:

 1. атмосферне повітря в результаті:

 • розвитку та відновлення виробничої бази села, а саме  підприємств ІV-V класу шкідливості, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50-100 м;

 • забруднення повітря викидами автотранспорту;

 • розташування котелень, працюючих на альтернативних видах палива, з урахуванням існуючих умов забудови;

 1. земельні ресурси та захист території в результаті:

 • будівництванових житлових кварталів садибної забудови та реконструкції існуючих житлових вулиць;

 • використання земель сільськогосподарського призначення для сільськогосподарських потреб, що знаходиться в межах охоронних зон;

 • реалізації комплексу гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає захист території від підтоплення;

 • реалізації заходів з вертикального планування під час ремонту існуючих покриттів й на ділянках нового будівництва;

 • будівництва мережі дощової каналізації (водовідвідних лотків) та очисних споруд дощової каналізації;

 • розміщення нового кладовища в південній частині населеного пункту;

 1. водні ресурси та умови забезпечення питною водою населення в результаті:

 • облаштування системи та очисних споруд дощової каналізації;

 • влаштування централізованого водопостачання та каналізування села;

 1. поводження з відходами в результаті:

 • відсутності проектного рішення щодо впровадження системи збирання відходів з урахуванням роздільного збирання;

 • застосування методу видалення ТПВ на сміттєзвалище;

 1. стан фауни, флори, біорізноманіття в результаті:

 • створення нових та розширення існуючих зелених зон;

 1. безпекаі якість умов життя населення в результаті:

 • реконструкції  житлових вулиць та удосконалення вуличної мережі села;

 • закриття існуючого кладовища в межах села, від якого не витримується відстань до існуючої житлової та громадської забудови;

 • розширення рекреаційних зон для відпочинку населення;

 • розвитку громадської зони із створеннямнеобхідних об’єктів інженерного та соціального благоустрою;

 • розвиток виробничої бази села із створенням нових об’єктів сільськогосподарського виробництва для розвитку ринку праці місцевого населення;

 • здійснення заходів щодо попередження шкідливої дії шуму;

 • здійснення комплексу гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає захист території від підтоплення;

 

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення СЕО мають бутиоцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населеного пункту, що плануються при реалізації генерального плану села Молодиківщина Решетилівського району Полтавської області, на:

 • території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони;

 • землі природно-заповідного фонду України;

 • території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  ̶  проект генерального плану села Молодиківщина Решетилівського району Полтавської областіне містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Проект Генерального плану села МолодиківщинаРешетилівськогорайону Полтавської областіє документом, який визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а першочергово збереження кількості населення села Молодиківщиназа рахунок структуризації його зон та поліпшення культурно-побутового обслуговування  його мешканців із забезпеченням їх робочими місцями в межах сільської ради. Тому найсприятливішим варіантом буде затвердження проекту генерального плану.Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження даного документа державного планування.

Альтернатива 2:

Передбачення у проекті Генерального плану села МолодиківщинаРешетилівськогорайону Полтавської області відсутностіподальших перспектив розвитку населеного пункту, що базується, перш за все, на відсутності перспективного населення села.

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Всі методи оцінки об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів, які планується застосувати при здійсненні стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області, відносяться методекспертних оцінок та аналогії.

Метод експертних оцінок використовується в ситуації відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, тобто коли визначення майбутнього об’єкту здійснюється на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Серед формалізованих методів логічно для даного документу державного планування застосувати статистичний метод.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні статистичних даних щодоокремих територій та об’єктівй здійснення на їх основі прогнозних оцінок висококваліфікованими фахівцями (експертами) у відповідній сфері науки, техніки, виробництва.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села МолодиківщинаРешетилівського району Полтавської областібудуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту генерального плану з точки зору екологічної ситуації (метод SWOT-аналізу);

 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

 • проведення оцінки впливу генерального плану на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населеннясела Нова Михайлівка.

 

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, першочергово:

 • Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів;

 • Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким регламентуються заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24.

 

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) буде виконана у відповідності до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план села Молодиківщина Решетилівського району Полтавської області» подаються до виконавчого комітету Новомихайлівської сільської радиРешетилівськогорайону Полтавської області за адресою: 38411, Полтавська область, Решетилівський район, село Нова Михайлівка, конт.тел. 05363-93537, e-mail: novsilskarada2013@ukr.net.

Відповідальна особа:сільський голова Лісконіг Олексій Миколайович (конт. тел.: 05363-93537)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, відповідно до п.п. 5,6 ст.10Закону Україна «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

         Додатки: графічні матеріали на  2 аркушах.

 

Голова Новомихайлівської

сільської ради                              ___________________      О. Лісконіг

 

 

 

 

ДолученняРозмір
1._v_sistemi_rozselennya_molodikivshchina_1.jpg41.97 КБ
gp_molodikivshchina1.jpg36.26 КБ
Наверх ↑