Генеральний план села Потеряйки Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

документу державного планування

«Генеральний план села Потеряйки Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області»

 

 

 1. Замовник та виконавець.

Замовник ̶ Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області (38411, Полтавська обл., Решетилівський район, село Нова Михайлівка),конт.тел. 05363-93537)novsilskarada2013@ukr.net.

Виконавець – ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

 

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», генеральний план відноситься до документів державного планування як складова містобудівної документації, який розробляється та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проект генерального плану села Нова Михайлівкарозроблено відповідно до «Програми забезпечення розроблення генеральних планів сіл Нова Михайлівка, Молодиківщина, Потеряйки Решетилівського району Полтавської області на 2018-2019 роки», яка затверджена рішенням вісімнадцятої сесії Новомихайлівської сільської ради сьомого скликання від 14.09.2018р. Генеральний планспрямованийна створення повноцінного життєвого середовища, що включає стадію прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури на території населеного пункту.Розробником проекту генерального плану є ФОП Дронь М.С.

Головною метою генерального плану села Потеряйки є збереження кількості населення села за рахунок структуризації його зон та поліпшення культурно-побутового обслуговування  його мешканців.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні  іншої планувальної документації та проектів забудови територій населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених  пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, схем організації та управління дорожнім рухом, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо.

Крім того, генеральний план населеного  пункту сприятиме в частині забезпечення надходження від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організація благоустрою населеного пункту тощо.

Даний проект генерального плану після затвердження у законодавчо визначеному порядкустане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво та діяльність на території населеного пункту села ПотеряйкиРешетилівського району Полтавської області.

Проект генерального плану визначає основні принципи і напрями планувальної організації та функціонального призначення території населеного пункту й базується на положеннях:

 • Закону України  «Про регулювання  містобудівної  діяльності» від  17.02.2011 р. № 3038-VІ;

 • Закону України  «Про основи містобудування» від 16.11.92 N 2781-XII;

 • Закону України  «Про генеральну схему планування території України» від 16.10.2012 N 5459-VI;

 • Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170;

 • Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. № 2768 – ІІІ;

 • Водного Кодексу України  від 06.06.95 № 214/95-ВР;

 • ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. Видання офіційне. – Київ, Мінрегіон України, 2018. – 187с.

 • ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;

 • ДБН 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

 •  «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173;

 • інших фахових нормативних документів.

            Розроблення проекту генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області здійснено з урахуванням:

 • схеми планування території Полтавської області, яка розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст  «Діпромісто» у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013);

 • інформації земельного кадастру;

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 

Село Потеряйки Решетилівського району Полтавської області є селом у складі Новомихайлівської сільської ради, до якої входять також Молодиківщина, Нова Михайлівка, Шарлаї. Село Потеряйки знаходиться на лівому березі річки Говтва, вище за течією на відстані 1 км розташоване село Нова Михайлівка, нижче за течією на відстані 2 км розташоване село Кривки, на протилежному березі - село Шарлаї.

 

Згідно із класифікацією ДБН Б.2.4-1-94, село Потеряйки відноситься до групи середніх сільських населених пунктів.

Площа населеного пункту згідно даних, виданих Новомихайлівською  сільською радою та землевпорядної документації становить 108,94 га. Згідно публічної кадастрової карти України площа населеного пункту складає орієнтовно 121,7 га.

Умовні межі села Потеряйки згідно пояснювальної записки проекту «Планировки и застройки села Потеряйкиколхозаим.Калинина, Решетиловскогорайона, Полтавскойобласти» 1971 р. складають згідно креслення генплану 51,63 га. Проектом передбачається розширення меж населеного пункту до 129,98 га у зв’язку з тим, що наявний генеральний план села Потеряйки морально застарів та охоплює не всю територію в своїх адміністративних межах, зокрема, значно не охоплені генеральним планом території у південній та західній частинах селища в частині існуючої садибної забудови.

Станом на 1 січня 2018 року чисельність населення в селі Потеряйки складала  113 чол. постійного проживання. Відповідно до довідки про кількість, структуру, природний та механічний рух населення за останні п’ять років, у населеному пункті спостерігається стабільна демографічна ситуація, коливання кривої кількості населення у межах 2-3%, при цьому, в останні роки намітилася тенденція зменшення населення.

У селі налічується 72 садиби індивідуальної садибної забудови.

Житловий фонд с. Потеряйки,  становить 6,451 тис м2, в тому числі:

-житловий фонд садибного типу – 6,451тис м2 (72 садиби) в тому числі 0,0489 тис. м2 (7 будинки садибного типу), на даний час знаходиться в аварійному стані.

Середня житлова забезпеченість жителів села – 57,09 м2/чол., середня кількість мешканців в одному будинку (квартирі) -2 особи.

Проектом передбачається розширення меж населеного пункту орієнтовно до 159,83 га у зв’язку з тим, що наявний генеральний план села Потеряйки морально застарів та охоплює не всю територію в своїх адміністративних межах, зокрема, значно не охоплені генеральним планом території у південній та західній частинах села в частині існуючої садибної забудови.

Житловий фонд села ПотеряйкиНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району станом на 01.01.2018 складав:

 • 72 садиби індивідуальної садибної забудови;

 • становить 6,451 тис м2, в тому числі житловий фонд садибного типу –
  0,489 тисм2 (7 будинків садибного типу), на даний час знаходиться в аварійному стані;

 • середня житлова забезпеченість жителів села – 57,09 м2/чол., середня кількість мешканців в одному будинку (квартирі) - 2 особи.

 

Відмічається тенденція до збільшення населення на 63 особи та відповідно збільшення кількісті земельних ділянок для забезпечення їх проживання,перспективна чисельності населення буде дорівнювати 63/2,37=27 ділянок.

Для подальших розрахунків на розрахунковий етап реалізації генерального плану села Потеряйки приймається 113+63=176 чоловік населення.

 

Транспортний зв’язок села Потеряйки з іншими населеними пунктами Новомихайлівської сільської ради, районним та обласним центрами здійснюються автомобільним транспортом по автомобільним дорогам загального користування.

Біля села проходить автомобільна дорога місцевого значення О1720288 Молодиківщина-Жовтневе.  Дорога проходить із півдня на північ. Село розташоване за 30,8 км від районного центру Решетилівка та на відстані 52,5 км від обласного центру Полтави (відстані прийняті по автомобільним дорогам загального користування). До автотраси Харків—Київ — 16,9 км. До залізничної станції Решетилівка – 9,9 км. Ця дорога єдиний транспортний зв'язок з іншими населеними пунктами.

Відносно об’єктів залізниці, - населений пункт розташований:

 • на відстані ≈ 11,3 км, від проміжної залізничної станції 2 класу “Решетилівка”;

 • на відстані ≈ 54,9 км, від вантажної станції 1-го класу “Полтава-Київська”,

Полтавської дирекції Регіональної філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”, (лінійний об’єкт можливого хімічного забруднення згідно спільного наказу №73/82/64/122 від 27.03.2001, зареєстрований 10.04.2001 за №326/5517).

Рельєф території села Потеряйки представляє слабо хвилясту рівнину зі значними перепадами висот із західної та південної сторони села. 

Грунтчорнозем, підгрунт суглинки, які придатні для будівництва і зелених насаджень. Однак оцінка геохімічного стану ґрунтів села за відсутністю геохімічної зйомки та моніторингу не проводилась.

В агроґрунтовому відношенні водороздільні території сформувались на добре дренованих вододілах і схилах, складених лесовими породами. Найбільш поширеними є повно профільні чорноземи глибокі слабо солонцюваті середньо суглинкові, які належать до гумусових родючих земель і відносяться до особливо цінних земель. Переважна частина цих земель перебуває під садибною забудовою та городніми ділянками.

На схилах вони зазнають змиву гумусового горизонту і в залежності від прояву водної ерозії відносяться до слабо-середньо змитих різновидів та потребують протиерозійного закріплення гумусового горизонту.

Заплавні території відносяться переважно до заливних луків і зайняті лучними та лучно-болотними ґрунтами; які використовуються як пасовища та сіножаті; перезволожені ділянки потребують осушення при використанні.

Таким чином, для підвищення потенціалу продуктивності ґрунтовий покрив сіл потребує відповідних агротехнічних заходів - закріплення крутосхилових масивів лучно-деревною рослинністю, збагачення гумусового горизонту, регулювання вологості тощо. Для розвитку зелених насаджень територія характеризується сприятливими агроґрунтовими умовами.

Загальна площа потенційно підтоплюваних територій в межах проектованої території складає близько 5,5 га. Генеральним планом передбачені заходи щодо захисту від підтоплення  цих територій.

До першочергових заходів слід віднести:

- інвентаризацію існуючої мережі водотоків, каналів, канав;

- обстеження сучасного стану водовідведення на берегах струмків з розробкою рекомендацій і при необхідності проектних рішень по підвищенню надійності їх стану.

Одним з головних видів запобіжних заходів на потенційно підтоплюваних територіях є штучне підвищення планувальних відміток території із обов’язковою попередньою відсипкою дренуючого шару.

Територія, де близько залягають ґрунтові води, осушується шляхом підвищення відміток поверхневі землі, а також будівництвом водовідвідних канав.

При проведенні спеціальних інженерних заходів по усуненню підтоплення відмітку брівки території, яку підсипають (намивають), приймати не менше ніж на 0,5 м вище від розрахункового горизонту високих вод.

Вказані заходи повинні забезпечувати пониження рівня ґрунтових вод на території: капітальної забудови – не менше 2,5 м від проектної відмітки поверхні; стадіонів, парків, скверів  – не менше 1,0 м.

При проведенні робіт на даних територіях необхідно дотримуватися наступних правил:

- вертикальне планування і улаштування водостоків і дренажів виконується до початку будівництва основних об’єктів;

- строго дотримувати норм і правил забудови;

- при проваджені робіт не допускати тривалого перебування котлованів і траншей у відкритому стані і затоплення їх поверхневими водами;

-на підставі прогнозів зміни рівня ґрунтових вод у проектах повинні бути розроблені, при необхідності, конкретні заходи щодо боротьби з підтопленням. Території з несприятливими інженерно-геологічними умовами позначені на схемі існуючих планувальних обмежень, розробленою у складі генерального плану . Ділянки, розміщені на даній території, на яких, за рішеннями генерального плану передбачене розміщення будівель і споруд або влаштування благоустрою потребують спеціальних інженерних заходів при їх  освоєнні. Межі підтоплення території уточнюються спеціальним проектом.

 

Загальна площа потенційно підтоплюваних територій в межах проектованої території. Одним з головних видів запобіжних заходів на потенційно підтоплюваних територіях, передбачених проектом генерального плану, є штучне підвищення планувальних відміток території із обов’язковою попередньою відсипкою дренуючого шару, а також будівництво водовідвідних канав.

На існуючий стан р. Говтва мають вплив два головних чинники: склад й обсяги поверхневого забрудненого стоку з території села та прилеглих зон; стан дотримання водоохоронної зони навколо річки. 

На території с. Нова Михайлівка відсутні зсуви, карсти, яри, заторфованість та порушені території.

 

Згідно з завданням на проектування та відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018,ДБН В.2.5-64:2012, відведення дощових та талих вод з території благоустрою доріг села Потеряйки здійснюється по відкритих лотках з подальшим скидання вод у закриту систему дощової каналізації з відведенням стоку на очисні споруди дощової каналізації, що проектуються. По селу запроектовано 1 біоплато.

Схему каналізування прийнято таку: дощові води від кожного басейну каналізування самопливними мережами надходять до очисних споруд, що проектуються для кожного басейну окремо. Після оброблення на очисних спорудах дощові води скидаються до водойм, або можуть бути використані для поливання прилеглих територій. Дані питання будуть розглянуті на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Для очисних споруд пропонується використання водоочисних установок типу «ЕКМА», розроблених ПП «Екопод» м. Київ.

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, місце та розміри майданчиків для їх розташування, місце та умови скидання очищених дощових вод вирішуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»), відповідно до вимог Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області та Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації.

Гідравлічний розрахунок системи дощової каналізації розробляється на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). Самопливна каналізаційна мережа і напірні трубопроводи передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*. Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод і камери на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТПР 902-09-22.84; ТПР 902-09-46.88 та ТПР 901-01-11.84.

Відповідно до Водного кодексу проектом генерального плану прийняті на території села прибережні захисні смуги вздовж берегів річки Говтва шириною 25 м.

В гідрогеологічному відношенні територія відноситься до Дніпровського артезіанського басейну, де основним джерелом водопостачання є його підземні води.

Основні водоносні горизонти приурочені до відкладів четвертинної системи та тріщинуватих кристалічних порід. Останній не має практичного значення і не використовується для питного водопостачання із-за спорадичного поширення вод та їх високої мінералізації.

На заході та північному заході села ПотеряйкиНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району знаходяться  дві водонапірні вежі. Проте дані про її технічний стан відсутні.

Водопостачання населеного пункту здійснюється з індивідуальних свердловин та шахтних колодязів.

Для подальшого водозабезпечення жителів, необхідне буріння додаткових свердловин.

На перспективу подача води для господарсько-питного водопостачання передбачається централізованим водопроводом, що має забезпечити раціональне використання та санітарний контроль за якістю питної води.

 

Для перспективного будівництва (розвитку) промислових об'єктів на території села ПотеряйкиНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району, захисту від їх впливу на населення та навколишнє середовище на даний час потрібно неухильно дотримуватись містобудівних норм, вимог нормативних актів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.

Стан поверхневих вод обумовлений якістю промислових, комунальних та побутових стоків поселення, що в них попадають.
На території села наявні відкриті водотоки для захисту яких генеральним планом передбачено рід заходів, що покращують стан водного басейну:
 • організація прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської діяльності в них;

 • інженерний благоустрій села - каналізування, санітарне очищення;

 • організоване відведення дощових і талих вод з усієї території забудови села з очищенням їх перед скиданням в водотоки.

Розділ проекту водопостачання та каналізація був розроблений у відповідності до завдання на проектування на зовнішнє водопостачання та каналізування с. Потеряйки.

На час складання проекту в межах села населення садибної забудови користується шахтними та трубчастими колодязями.

На розрахунковий період для централізованого водопостачання передбачається  використовувати воду артезіанських свердловин. Свердловина  з водопідйомним обладнанням та водонапірною баштою  розташована біля східних меж села.

На перспективу на території забудови, передбачається централізована кільцева система водопостачання з введенням води у будівлі. Передбачається охоплення всієї території населеного пункту об’єднаною системою на господарсько-питні та протипожежні потреби.

Згідно з вимогами пп. 2.2.2, 2.2.3 ДБН А.3.1-5-2009 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Категорія надійності системи водопостачання села – ІІІ (ДБН В.2.5-74:2013).

Елементи системи водопостачання ІІІ категорії, пошкодження яких порушує подавання води на пожежогасіння, відносяться до ІІ категорії (кільцеві мережі з пожежними гідрантами, резервуари чистої води).

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання житлової садибної житлової забудови розраховано відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 а також розділу 2 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди».

Вода, що має подаватися у водопровідні мережі за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питна».

Загальна кількість свердловин для житлової забудови становить – 2 шт. Для забезпечення вимог проектом передбачено відновлення роботи водної свердловини що знаходиться в проектних межах на заході села.

Вода за хімічним та бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 “Вода питна”. Біля свердловин передбачаються зони санітарної охорони, першого, другого та третього поясів (ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15).

Зона першого поясу, радіусом 30 м, огороджується парканом  (ДБН В.2.5-74:2013, п.15.2.1.1, 15.2.3.1).

Проектом передбачаються заходи для захисту території першого поясу від затоплення дощовими  водами (вертикальне планування та інше).

Межі другого та третього поясів санітарної охорони встановлюються виходячи з санітарних та гідрологічних умов та визначаються розрахунками на наступних стадіях проектування.

Остаточні рішення щодо схеми водопостачання населеного пункту, пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”). Тоді ж пропонується виконувати гідравлічні розрахунки водопровідних мереж.

Водогони та мережі господарськопитного водопроводу житлових масивів населеного пункту пропонується прокладати на глибині 1,8 м. від поверхні землі і передбачати з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*.

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в селі Потеряйки є викиди автотранспорту. Забруднення атмосферного повітря також є одним із джерел вторинного забруднення ґрунтів, зокрема хімічного. 
Джерелами акустичного дискомфорту в селі є трансформаторні електропідстанції та автотранспорт.
У відповідності з діючими вимогами максимальний рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків, а точніше, 2 м від огороджувальних конструкцій першого ешелону будівель, звернених у бік вулиць, не повинен перевищувати 70 дБА - для житлових вулиць. 
Містобудівною документацією передбачаються заходи щодо попередження шкідливої дії шуму:
- диференціація вулично-дорожної мережі за складом транспортного потоку;
- збільшення території між новою забудовою і вулицею для віддалення проектної житлової забудові від транспортних потоків;
- висаджування вздовж вулиць зелених насаджень (встановлено, що шумова хвиля на місцевості, яка засаджена деревами та кущами, через кожні 30 м послаблюється на 10 дБ, в той час як на відкритому просторі на такій же віддалі майже не зменшується);
- перевищення допустимого рівня шуму від трансформаторних підстанції фіксується в межах 25-55 метрів. Для трансформаторних підстанцій, що розташовані на відстані від житлових будинків ближче, ніж 50 метрів передбачено  вживання шумозахисних заходів.
Населений пункт немає статусу курорту. Потреба у площі зон відпочинку для жителів с. Потеряйки задовольняється за рахунок  зон короткочасного відпочинку по вул.Сагайдачного, по проектній вулиці з виробництва, а також зеленими масивами з південної сторони села.

На даний момент впорядковані зелені насадження загального користування на території села відсутні. До зелених насаджень загального користування на території села можливо віднести озеленення біля р. Говтва, та біля житла на півдні села.

Необхідна площа озеленених територій загального користування (парків, садів, скверів, бульварів), що розміщуються на території с. Потеряйки, розрахована відповідно до п.8 ДБН Б.2.2-12:2018. Озеленені території повинні бути відповідно облаштовані та мати відповідний благоустрій. Загальна площа озеленених територій загального користування на розрахунковий період буде становити 14,49 га, що становить 823,3 м2 \ люд при нормативному показникові 13 м2 \ люд. 
Система зелених  насаджень спеціального призначення на розрахунковий період в селі Потеряйки складається с зелених насаджень спеціального призначення, що розташовані в санітарно-захисних зонах  підприємства, в межах охоронних зон ЛЕП високої напруги, джерел питного водопостачання (свердловин) та ГРП, а також вздовж вулиць і доріг населеного пункту. 

Прогноз розвитку структури господарства с. Потеряйки ґрунтувався на показниках економічного розвитку Полтавської області, Решетилівського району, Новомихайлвської сільської ради, матеріалах Схеми  планування Полтавської області.  При цьому до уваги брались особливості розвитку та функціонування окремих галузей господарства, прогнозна чисельність і структура населення села.

В останні роки на території України, зокрема у Полтавській області, намітилася тенденція збільшення обсягів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Основні напрямок виробництва в с. Потеряйки-  можливість вирощування сільськогосподарських культур. Крім іншого, завдяки розташуванню села у безпосередній близькості до річки та лісових масивів, та відсутності поблизу виробничої інфраструктури, яка б істотно впливала на оточуюче природне середовище, у с. Потеряйки доцільно розвивати рекреаційну діяльність.

Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної трансформації господарського комплексу, село має спеціалізуватися на виробництві сільськогосподарської продукції та на наданні  рекреаційних послуг

На сьогодні на території села Потеряйки наявна територія свиновідгодівельного комплексу та ферма ВРХ. Проте ці підприємства на сьогодні не працюють. А за межами села  розташовані ПАФ Подоляка у селі Нова Михайлівка та ТОВ «Бурат Агро». Для подальшого розвитку села та покращення  умов проживання жителів села Потеряйки, доцільно відновити роботу цих підприємств. Це може посприяти підвищенню соціально-економічного рівня населеного пункту.Проектом генерального плану на території цього підприємства буде передбачатись розташування підприємства V класу шкідливості із санітарно-захисною зоною 50 м. Розташування підприємств із вищим класом шкідливості не передбачається, так як збільшена санітарно-захисна зона вплине на існуючу житлову забудову села. Загальна площа територій складатиме 7,53 га.

Тверді побутові відходи – це відходи життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих опалювальних приладів, а також різноманітні відходи із будинків загального призначення.

Законодавство про відходи складається із законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про металобрухт”, Кодексу України про надра, Програми поводження з твердими побутовими відходами Полтавської області на 2012-2018 роки (рішення 11 сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 23 травня 2012 р.)

Норми утворення визначаються за двома джерелами утворення:

- житлових будинків;

- об’єктів невиробничої сфери.

Для визначення кількості твердих побутових відходів за джерелами утворення проводяться її натурні виміри у населеному пункті протягом чотирьох сезонів року. За результатами обстежень проводиться розрахунок середньорічних та середньодобових обсягів утворення твердих побутових відходів на кожну розрахункову одиницю. Середньорічні та середньодобові обсяги утворення твердих побутових відходів погоджуються та затверджуються органами місцевого самоврядування як норми утворення твердих побутових відходів.

Для укрупнених розрахунків під час проектування схем санітарного очищення, об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, у процесі визначення необхідної кількості машин та механізмів, обслуговуючого персоналу тощо можуть використовуватися рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів, згідно з ДБН В.2.2-12:2018.

Обсяги утворення твердих побутових відходів для житлових будинків залежать від ступеня їх благоустрою.

У разі впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з виділенням вторинної сировини (папір, пластмаса, скло тощо) кількість твердих побутових відходів, що вивозяться, рекомендується зменшувати на 20 кг на рік в розрахунку на одного мешканця або одну розрахункову одиницю.

Площа полігону 1067,53/1000 х 0,05 = 0,053 га.

На першу чергу будівництва і розрахунковий період, для періодичного вивезення відходів передбачається 1 сміттєвіз (ДБН Б.2.4-1-94, п. 9,52; 9,54) Один на день в теплий період (при температурі більше +50С) і не рідше ніж 1 сміттєвіз раз на п'ять діб в холодну пору року . Періодичність вивезення відходів погоджується з санітарно-епідеміологічною службою району.

Вивезення твердих і рідких побутових відходів здійснюється у місця, які погоджуються замовником з Решетилівською райСЕС.

Контейнерні майданчики повинні бути обладнані урнами для прийому небезпечних відходів (хімічні джерела струму, побутові акумулятори), контейнерами для змішаних ТПВ та контейнерами для роздільного збирання вторинної сировини.

Радіус обслуговування одним майданчиком дорівнює 150-200 м.

Збирання великогабаритних та ремонтних відходів проводиться на території житлової забудови в спеціально відведених місцях на відстані не менше 20 м від стін будинків з рекомендованим радіусом обслуговування 300-400 м. Ділянки для встановлення контейнерів збирання великогабаритних та ремонтних відходів необхідно поєднувати з контейнерними майданчиками.

Середня площа контейнерних майданчиків повинна дорівнювати   12–18 кв.м, а площа ділянок для встановлення контейнерів збирання великогабаритних та ремонтних відходів - 6-10 кв.м.

 

Пункти приймання вторинної сировини.

Пункти приймання вторинної сировини забезпечують відбір відходів електричних та електронних приладів, небезпечних відходів (у складі побутових відходів) та вторинної сировини у складі твердих побутових відходів. Площа земельних ділянок для одного пункту приймання вторинної сировини становить 10-25 кв.м.

Необхідна кількість пунктів приймання вторинної сировини та їх розміщення в населених пунктах визначається схемою санітарного очищення району.

В селі Потеряйки розміщення пункту приймання вторинної сировини передбачається вздовж вул. Сагайдачного біля підприємства V-класу шкідливості.

 

Населений пункт електрифікований та газифікований, є зв'язок, дороги та вулиці з твердим покриттям.

 

Водопостачання населеного пункту здійснюється за допомогою індивідуальних свердловин і шахтних колодязів.

Теплопостачання житлової забудови населеного пункту здійснюється через індивідуальні джерела теплоти.

Газопостачання території населеного пункту вирішено на базі використання ЗВГ.

Електропостачання.Джерелом електропостачання с. Потеряйки є комплектні трансформаторні підстанції ТП-10/0,4 кВ в кількості 1 шт. від ПС Жовтневе 110/35/10 кВ. Мережа повітряних ліній електропередачання складається: ПЛ-0,4 кВ КТП-7 л-1 с. Потеряйки – 1,40 км, ПЛ-0,4 кВ КТП-7 л-2 с. Потеряйки – 2,07 км.

Річне споживання електричної енергії в с. Потеряйки за 2017 рік склало 0,050 млн. кВт-год, в тому числі:

 • Населення-0,050 млн. кВт-год;

Максимальне навантаження в зимовий режимний день 2017 року - 0,0115 МВт.

Джерелом газопостачання є газопровід високого тиску (Ру≤12,0 кгс/см2). Газопостачання здійснюється з використанням інженерних мереж через ГРП ПАТ «Полтавагаз», у т.ч. ШРП, газопроводи середнього та низького тиску, для зниження тиску газу з високого до низького для газопостачання житлової забудови.

Проведеним аналізом виявлено, що можливими джерелами надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території села ПотеряйкиНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району прогнозовано можуть стати:

1. Об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти, (будівництво яких заплановано (або будуватимуться) на розрахунковий період) що підлягають ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки (технологічне обладнання, пов'язане з використанням, зберіганням, транспортуванням або реалізацією небезпечних речовин у т.ч. НХР та світлих нафтопродуктів і ЗВГ, лінійні частини газопроводів (магістральних, високого, середнього та низького тиску) систем транспортування та систем газопостачання виробничих процесів природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання, тощо.

2. Лінійними джерелами можливого небезпечного забруднення є мережа:

 • автомобільних доріг (перевезення небезпечних речовин до 20 т) по автомобільних дорогахзагального користування місцевого значення:

-    О1725355 Цьови - Тищенки - Потеряйки - Піщане;

 • проміжної залізничної станції 2 класу “Решетилівка” ;

 • вантажної станції 1-го класу “Полтава-Київська”,

Полтавської дирекції Регіональної філії “Південна залізниця”
ПАТ “Укрзалізниця” (відстань ≈ 7,8 та 33,2 км. відповідно, перевезення залізничним транспортом небезпечних хімічних речовин до 60 т, у тому числі метанол, кислота соляна, інгібітори тощо), лінійні об’єкти можливого хімічного забруднення ПАТ “Укрзалізниця” згідно спільного наказу №73/82/64/122 від 27.03.2001, зареєстрований 10.04.2001 за №326/5517.

3. Відхилення кліматичних умов від ординарних (сильні морози, великі опади, ураганні вітри тощо).

Додаткові дані: село Потеряйки Решетилівського району має глибину
2 км і ширину 1 км. у перпендикулярному напрямку до станції Решетилівка
(відстань ≈7,8 км) та у перпендикулярному напрямку до станції Полтава-Київська  (відстань ≈33,2 км)  глибину 1 км і ширину 2 км.

1. Прогнозована аварійна ситуація при розгерметизації залізничної цистерни на залізничній станції Полтава-Київська.

Відстань від села Потеряйкидо прогнозованого осередку ураження – 33,2км, між селом та залізничною станцією Полтава- Київська  знаходяться частина території м.Полтава глибиною ≈6км; територія села Андріївка глибиною 2,5 км; лісовий масив глибиною 1,8 км; територія села Носівка глибиною 0,8 км; територія села Бугаївка глибиною 2 км; територія села Федіївка глибиною 1 км;  територія села Славки (глибиною 0,5км).

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря на яку зменшується глибина в міській забудові та в умовах лісового масиву становить:

Найближча межа села Потеряйкизнаходиться на відстані ≈33,2 км від залізничної станції Полтава- Київська.

Враховуючи вищезазначені розрахунки та  відстань до села Потеряйки  Решетилівського району - територія населеного пункту не потрапляє до зони прогнозованого хімічного забруднення при аварії 60-тонної цистерни з хлором на залізничній станції Полтава- Київська. 

2. Прогнозована аварійна ситуація при розгерметизації залізничної цистерни на залізничній станції

Найближча межа села Потеряйкизнаходиться на відстані ≈7,8 км від залізничної станції “Решетилівка” Полтавської дирекціїПівденної залізниці. Між ними в зоні розповсюдження хмари НХР розташована територія села Покровсьсе (глибиною ≈ 1,8 км.), що у відповідності до Методики зменшує глибину розповсюдження хмари забрудненого повітря на коефіцієнт, який для кожного 1 км в умовах сільського будівництва становить – 3,0.

Загальна глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря дорівнює

Г = 59,25 км – 5,4 км + 1,8 км = 55,65 км.

Найдальша межа села Потеряйкизнаходиться на відстані ≈9,8 км.

Враховуючи вищезазначені розрахунки та наведені відстані - територія села Потеряйкиповністю потрапляє до зони прогнозованого хімічного забруднення при аварії 60-тонної цистерни з хлором на залізничній станції “Решетилівка”.

Термін підходу хмари забрудненого повітря до найближчих садиб (7,8 км)
при швидкості вітру 1 м/с (5 км/год.) становить близько 1 год. 35 хв.

Кількість населення, яке проживає у населеному пункті і опиняється у ЗМХЗ, дорівнює 113 осіб.

Утрати населення прогнозовано розподіляються:

 • легкі – до 30 осіб,

 • середньої тяжкості – до 45 осіб,

 • зі смертельними наслідками – до 40 осіб.

Висновок: територія село ПотеряйкиНовомихайлівської сільської ради Решетилівського району потрапляє у 3-тю зону впливу зони можливого хімічного забруднення та прогнозованої зони хімічного забруднення при:

 • розгерметизації залізничної цистерни з виливом НХР (хлор) на залізничній станції “Решетилівка”.

 

Таким чином, основними видами планованої діяльності та об’єктами в с. Потеряйки Решетилівського району Полтавської області, які можуть мати вплив на довкілля й підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) згідно частини 2 і 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та які підлягають стратегічній екологічній оцінці згідно п.1 ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», єздійснення зонування села Нова Михайлівка за типами територій з виділенням відповідних функціонально-правових зон:

 1. громадська  ̶ зона розміщення об’єктів сільського центру, призначена для розташування громадських установ, та супутніх до них об’єктів транспортної інфраструктури (місць для паркування транспортних засобів). В цій зоні також можуть експлуатуватися існуючі садибні житлові будинки. Дана зона розташована в санітарно-захисній зоні об'єктів 4-го класу санітарної класифікації (кладовища);

 2. житлові:

 • зона житлової садибної забудови, що потребує відселення, в зв'язку з розташуванням в санітарно-захисній зоні об'єктів 4-го класу санітарної класифікації (кладовища та підприємства);

 • зона житлової садибної забудови, що потребує відселення, в зв'язку з розташуванням на землях підтоплення;

 • зона житлової садибної забудови, яка знаходиться в охоронній зоні електромереж високої напруги;

 • зона проектної житлової забудови, яка знаходиться в охоронній зоні електромереж високої напруги;

 • зона багатоквартирної забудови;

 1. ландшафтно-рекреаційні зони: рекреаційні зони озеленених територій загального користування для розміщення лугопарків, лісопарків, гідропарків, розташована в межах санітарно-захисної зони підприємств 3-го класу санітарної класифікації (промислові підприємства), кладовища, в охоронній зоні ліній електропередачі високої напруги, в прибережно-захисній смузі водного об’єкту та в зоні можливого підтоплення;

 2. зони транспортної інфраструктури: зона вулиць, майданів (в межах червоних ліній), проїздів, доріг;

 3. зони інженерної інфраструктури, до якої відносяться об'єкти та магістральні мережі електропостачання, охоронні зони ліній електропередач, водонапірні башти, очисні споруди поверхневих вод та побутових стоків, пожежне депо та пірс для забору води пожежних машин;

 4. комунально-складські зони: зона розміщення проектного та закритих кладовищ, площадки збирання й сортування відходів, котельні на альтернативному паливі (на перспективу);

 5. сільськогосподарські зони: землі сільськогосподарського призначення, які використовуються для сільськогосподарських потреб ̶  вирощування культур, садівництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, зокрема, землі, що знаходяться в санітарно-захисних зонах кладовищ та промислових підприємств, в охоронній зоні ліній електропередачі високої напруги, в прибережно-захисній смузі водного об’єкту та в зоні можливого підтоплення; 

 6. проектна зона зелених насаджень спеціального призначення;

 7. виробничі зони: зона розміщення підприємств IV класу шкідливості та проектна зона розміщення підприємств V класу шкідливості, яка знаходиться в зоні санітарної охорони споруд та мереж водопостачання (потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50-100 м).

 

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області», зокрема, будуть оцінені наслідки длятаких компонентів довкілля й умов життєдіяльності людей:

 1. атмосферне повітря в результаті:

 • розвитку та відновлення виробничої бази села, а саме  підприємств ІV-V класу шкідливості, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50-100 м;

 • забруднення повітря викидами автотранспорту;

 • розташування котелень, працюючих на альтернативних видах палива, з урахуванням існуючих умов забудови;

 1. земельні ресурси та захист території в результаті:

 • будівництванових житлових кварталів садибної забудови та реконструкції існуючих житлових вулиць;

 • використання земель сільськогосподарського призначення для сільськогосподарських потреб, що знаходиться в межах охоронних зон;

 • реалізації комплексу гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає захист території від підтоплення;

 • реалізації заходів з вертикального планування під час ремонту існуючих покриттів й на ділянках нового будівництва;

 • будівництва мережі дощової каналізації (водовідвідних лотків) та очисних споруд дощової каналізації;

 • розміщення нового кладовища в південній частині населеного пункту;

 1. водні ресурси та умови забезпечення питною водою населення в результаті:

 • облаштування системи та очисних споруд дощової каналізації;

 • влаштування централізованого водопостачання та каналізування села;

 1. поводження з відходами в результаті:

 • відсутності проектного рішення щодо впровадження системи збирання відходів з урахуванням роздільного збирання;

 • застосування методу видалення ТПВ на сміттєзвалище;

 1. стан фауни, флори, біорізноманіття в результаті:

 • створення нових та розширення існуючих зелених зон;

 1. безпекаі якість умов життя населення в результаті:

 • реконструкції  житлових вулиць та удосконалення вуличної мережі села;

 • закриття існуючого кладовища в межах села, від якого не витримується відстань до існуючої житлової та громадської забудови;

 • розширення рекреаційних зон для відпочинку населення;

 • розвитку громадської зони із створеннямнеобхідних об’єктів інженерного та соціального благоустрою;

 • розвиток виробничої бази села із створенням нових об’єктів сільськогосподарського виробництва для розвитку ринку праці місцевого населення;

 • здійснення заходів щодо попередження шкідливої дії шуму;

 • здійснення комплексу гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає захист території від підтоплення;

 

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення СЕО мають бутиоцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населеного пункту, що плануються при реалізації генерального плану села ПотеряйкиРешетилівського району Полтавської області, на:

 • території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони;

 • землі природно-заповідного фонду України;

 • території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  ̶  проект генерального плану села ПотеряйкиРешетилівського району Полтавської областіне містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Проект Генерального плану села Потеряйки Решетилівськогорайону Полтавської областіє документом, який визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а першочергово збереження кількості населення села Потеряйкиза рахунок структуризації його зон та поліпшення культурно-побутового обслуговування  його мешканців із забезпеченням їх робочими місцями в межах сільської ради. Тому найсприятливішим варіантом буде затвердження проекту генерального плану.Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження даного документа державного планування.

Альтернатива 2:

Передбачення у проекті Генерального плану села ПотеряйкиРешетилівськогорайону Полтавської області відсутностіподальших перспектив розвитку населеного пункту, що базується, перш за все, на відсутності перспективного населення села.

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Всі методи оцінки об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів, які планується застосувати при здійсненні стратегічної екологічної оцінки генерального плану села ПотеряйкиРешетилівського району Полтавської області, відносяться методекспертних оцінок та аналогії.

Метод експертних оцінок використовується в ситуації відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, тобто коли визначення майбутнього об’єкту здійснюється на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Серед формалізованих методів логічно для даного документу державного планування застосувати статистичний метод.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні статистичних даних щодоокремих територій та об’єктівй здійснення на їх основі прогнозних оцінок висококваліфікованими фахівцями (експертами) у відповідній сфері науки, техніки, виробництва.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської областібудуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту генерального плану з точки зору екологічної ситуації (метод SWOT-аналізу);

 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

 • проведення оцінки впливу генерального плану на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населеннясела Нова Михайлівка.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, першочергово:

 • Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів;

 • Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким регламентуються заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24.

 

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) буде виконана у відповідності до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план села Потеряйки Решетилівського району Полтавської області» подаються до виконавчого комітету Новомихайлівської сільської радиРешетилівськогорайону Полтавської області за адресою: 38411, Полтавська область, Решетилівський район, село Нова Михайлівка, конт.тел. 05363-93537, e-mail: novsilskarada2013@ukr.net.

Відповідальна особа:сільський голова Лісконіг Олексій Миколайович (конт. тел.: 05363-93537)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, відповідно до п.п. 5,6 ст.10Закону Україна «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 

         Додатки: графічні матеріали на  2аркушах.

 

Голова Новомихайлівської

сільської ради                              ___________________      О. Лісконіг

 

 

 

ДолученняРозмір
4._proektniy_plan1.jpg23.78 КБ
gp_poteryayki1.jpg30.36 КБ
Наверх ↑