Інформація

Версія для друкуВерсія для друку

 

Додаток

Інформація

про реалізацію в місті/районі

державної регуляторної політики станом 24 вересня  2018 року

Форма№1. Перегляд регуляторних актів

№ з/п

Розробник регуляторного акта

Вид, назва та реквізити регуляторного акта, щодо якого проводився перегляд на відповідність принципам державної політики

Підстава проведення перегляду (визначається відповідно ст.. 11 ЗУ «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Висновок щодо відповідності регул.акта принципам державної рег.політики:

-відповідає
-потребує внесення змін
- потребує скасування

Дія регуляторного органу щодо приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики

1

2

3

4

5

6

1

Сухорабівська сільська рада

Рішення 35 сесії 7 скли-кання № 115-36-УІІ

 « Про ставки земельно-

го податку на 2018 рік»

 

відповідає

 

2

Сухорабівська сільська рада

Рішення 36 сесії 7 скли-кання № 121-36-УІІ

 « Про ставки єдиного податку на 2019 рік»

 

відповідає

 

 

Форма № 2. Прийняття регуляторних актів

№з/п

Розробник регуляторного акта

Назва та реквізити регуляторного акта, прийнятого у місті чи районі

Реквізити реєстрації в органах юстиції (за наявності)

Дата набрання чинності

1

2

3

4

5

1

Покровська сільська рада

Рішення сільської ради „Про встановлення тарифів на послуги центрального водопостачання для населення” від 22.02.2018

22 сесія VII скликання

Не підлягає реєстрації

01.04.2018

Рішення сільської ради „Про затвердження ставок земельного податку по покровській сільській раді на 2019 рік” 18.05.2018 р. 24 сесія Покровска сільська рада VII скликання

-

01.01.2019

Рішення сільської ради  „Про Положення про податок на майно по Покровській сільській раді на 2019 рік” 18.05.2018 р. 24 сесія Покровська сільська рада VII скликання

-

01.01.2019

2

 

М’якеньківська сільська рада

  Рішення 16 сесії                   7 скликання від 07.02.2018 р  „Про затвердження проекту детального плану території для господарського двору з розміщенням будівель та споруд для зберігання сільськогосподарської продукції по вул. Підгорянська,54/1 с.М'якеньківка Решетилівського району Полтавської області”

Не підлягає реєстрації

            07.02.2018

  Рішення 17 сесії                   7 скликання від 16.03.2018 р  „Про затвердження переліку об'єктів та види суспільно- корисних робіт для засуджених та порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт”

Не підлягає реєстрації

16.03.2018

3

 

Лобачівська сільська рада

Про встановлення на 2018 рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб

Прийнято на 23 сесії сьомого скликання 31.01.2018

Не підлягає реєстрації

01.01.2018

Про встановлення на 2018 рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб

Прийнято на 23 сесії сьомого скликання 31.01.2018

Не підлягає реєстрації

01.01.2018

4

Калениківська сільська рада

Рішення 18 сесії 7 скликання від 13.02.2018 „Про затвердження ставок земельного податку по Калениківській сільській раді на 2018 рік”

Не підлягає реєстрації

01.01.2018

5

 

Демидівська сільська рада

Рішення 24 сесії 7 скликання від 13.02.2018 „Про затвердження Положення про взяття на облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна відумерлої спадщини

Не підлягає реєстрації

13.02.2018

Рішення 25 сесії 7 скликання від 02.03.2018 року „Про затвердження положення „Про земельний податок на 2018 рік”

Не підлягає реєстрації

01.01.2018

6

Пащенківська сільська рада

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік (25 сесія 7 скликання від 06.07.2018

-

01.01.2019

Про встановлення ставок пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2019 рік (25 сесія 7 скликання від 06.07.2018р)

-

01.01.2019

Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на 2019 рік (25 сесія 7 скликання від 06.07.2018 р.)

-

01.01.2019

7

Федіївська сільська рада

 

 

Рішення  25-ї сесії 7-го скликання від 01.02.2018 р. «Про ставки податку для об’єктів житлової і нежитлової  нерухомості, що перебувають у влас-ності фізичних та юри-дичних осіб на 2018рік”

Не підлягає реєстрації

01.02.2018 р

Рішення 27-ї сесії 7-го скликання від 22.05.2018 р. «Про ставки єдиного податку на 2019 рік відповідно класифікації видів економічної діяльності по видах платників податку».

Не підлягає реєстрації

01.01.2019 р.

Рішення 27-ї сесії 7-го скликання від 22.05.2018 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від зе-мельної ділянки на тери-торії Федіївської сільської ради на 2019 рік»

Не підлягає реєстрації

01.01.2019

Рішення 27-ї сесії 7-го скликання  від 22.05.2018 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік Федіївської сільської ради»

 

Не підлягає реєстрації

01.01.2019 р.

8

Сухорабівська сільська рада

 

Про ставки земельного податку на 2018 рік

-

З 01.07.2018

Про ставки єдиного податку на 2019 рік

-

з 01.01.2019

9

Шилівська сільська рада

 

Ставки земельного податку

-

21.05.2018

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

-

21.05.2018

Ставки транспортного податку на 2019 рік

-

21.05.2018

Ставки Єдиного податку для платників на 2019 рік

-

21.05.2018

10

Шевченківська сільська рада

 

Рішення 30 сесії,

 7 скликання від  20.06.2018 , «Про встанов-лення місцевих податків

та зборів на 2019 рік»

не підлягає реєстрації

01.01.2019

Рішення 29 сесії,

 7 скликання від  30.05.2018 «Про затверд-ження ставок земельного податку по Шевченків-ській сільській раді на 2018 рік»

не підлягає реєстрації

 

Рішення 30 сесії,

 7 скликання від  20.06.2018 « Про встанов-лення ставок та пільг із сплати Земельного податку на 2019 рік»

не підлягає реєстрації

01.01.2019

11

Малобакайська сільська рада

 

Про встановлення місцевих податків

та зборів на 2019 рік

(33 сесія 7 скликання від 13.07.2018)

-

01.01.2019

Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2019 рік(33 сесія 7 скликання від 13.07.2018)

-

01.01.2019

12

Решетилівська селищна рада

Про єдиний податок на 2018 рік від 11.07.2017 №63-5-VІІ

Не підлягає

01.01.2018

13

Решетилівська селищна рада

Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження відповідного Положення на 2018 рік від 11.07.2017 № 64-5-VІІ

Не підлягає

01.01.2018

14

Решетилівська міська рада

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік від 27.06.2018 №290-8-VІІ

Не підлягає

01.01.2019

15

Решетилівська міська рада

Про затвердження ставок єдиного податку на 2019 рік від 27.06.2018 № 293-8-VІІ

Не підлягає

01.01.2019

16

Решетилівська міська рада

Про встановлення ставок та пільг на 2019 рік із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки від 27.06.2018 №294-8-VІІ

Не підлягає

01.01.2019

17

Решетилівська міська рада

Про затвердження порядку передачі в оренду комунального майна Решетилівської міської територіальної громади, методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу, орендних ставок за використання майна територіальної громади, Типового договору оренди комунального майна

Не підлягає

01.02.2018

18

Решетилівська міська рада

Про затвердження Правил благоустрою на території населених пунктів Решетилівської міської територіальної громади від 27.06.2018 № 315-8-VІІ

Не підлягає

05.07.2018

19

Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

Про встановлення тарифів на послуги, що надає ПП Решетилівський «Житлосервіс» на території Решетилівської міської ради з вивезення (перевезення) рідких побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів від 26.06.2018 №127

Не підлягає

01.07.2018

20

Піщанська сільська рада

Про затвердження транспортного податку, рішення 34 сесії 7-го скликання від 21.06.2018 року

Не підлягає

01.01.2019

21

Про затвердження ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік, рішення 34 сесії 7-го скликання від 21.06.2018 року

Не підлягає

01.01.2019

22

Про єдиний податок

на 2019рік, рішення 34 сесії 7-го скликання від 21.06.2018 року

Не підлягає

01.01.2019

23

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік, рішення 34 сесії 7-го скликання від 21.06.2018 року

Не підлягає

01.01.2019

24

Про затвердження ставок земельного податку по Піщанській сільській раді на 2019 рік, рішення 34 сесії 7-го скликання від 21.06.2018 року

Не підлягає

01.01.2019

25

Про затвердження вартості харчування в ДНЗ «Веселка» на 2018 рік¸ рішення 30 сесії 7-го скликання від 23.01.2018 року

Не підлягає

01.01.2018

26

Про затвердження транспортного податку, рішення 34 сесії 7-го скликання від 21.06.2018 року

Не підлягає

01.01.2019

 

Форма №3. Відстеження результативності

№з/п

Розробник регуляторного акта

Вид, назва та реквізити регуляторного акта, щодо яких проведені заходи з відстеження результативності

Висновок за результатом проведення заходів з відстеження результативності

1

2

3

4

-

-

-

-

 

 

Наверх ↑