Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Версія для друкуВерсія для друку

 

Інформація

про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Відповідно до статті 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Громадяни також мають право звертатись до місцевих державних адміністрацій, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений Законом України "Про звернення громадян" термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному Законом.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень управління також шляхом:

подання запиту на інформацію (з порядком подання запиту можна ознайомитись на сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації»);

подання пропозицій, зауважень при проведенні електронних консультацій структурними підрозділами облдержадміністрації на офіційних веб-сайтах органів влади та публічних консультацій з громадськістю;

участі в роботі Громадської ради при облдержадміністрації, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, інших дорадчих органів;

отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації, на інформаційних стендах, сайтах органів виконавчої влади;

подання пропозицій, зауважень на особистому прийомі у керівництва органу влади та його структурних підрозділів;

подання пропозицій, зауважень засобами «прямої телефонної лінії»;

ініціювання проведення консультацій з громадськістю через Громадську раду при органі влади або безпосередньо до структурних підрозділів райдержадміністрації.

Основними завданнями Громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю обласної державної адміністрації;

- сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Рада гуманітарного розвитку є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою врахування суспільно значущих інтересів під час вирішення найважливіших питань гуманітарного розвитку області, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав. Основними завданнями діяльності ради є: вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку області та вироблення пропозицій щодо: визначення пріоритетів та механізмів здійснення реформ у сфері гуманітарного розвитку, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав; забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу з питань формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної спадщини; забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, установ і організацій з питань сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності тощо.

 

Інформація

про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Відповідно до статті 37 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Громадяни також мають право звертатись до місцевих державних адміністрацій, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений Законом України "Про звернення громадян" термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному Законом.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень управління також шляхом:

подання запиту на інформацію (з порядком подання запиту можна ознайомитись на сайті облдержадміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації»);

подання пропозицій, зауважень при проведенні електронних консультацій структурними підрозділами облдержадміністрації на офіційних веб-сайтах органів влади та публічних консультацій з громадськістю;

участі в роботі Громадської ради при облдержадміністрації, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, інших дорадчих органів;

отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації, на інформаційних стендах, сайтах органів виконавчої влади;

подання пропозицій, зауважень на особистому прийомі у керівництва органу влади та його структурних підрозділів;

подання пропозицій, зауважень засобами «прямої телефонної лінії»;

ініціювання проведення консультацій з громадськістю через Громадську раду при органі влади або безпосередньо до структурних підрозділів облдержадміністрації.

При обласній державній адміністрації функціонують такі консультативно-дорадчі органи, організаційно-технічне забезпечення та координацію діяльності яких забезпечує Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації:

Громадська рада при обласній державній адміністрації, утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики". Відповідно до протоколу установчих зборів від 28 січня 2011 року розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08 лютого 2011 року №42 "Про Громадську раду при Полтавській облдержадміністрації" затверджено склад Громадської ради при обласній державній адміністрації. Загальний персональний склад ради - 90 осіб. Члени Громадської ради обрані терміном на 2 роки на загальних зборах інститутів громадянського суспільства 28 січня 2011 року. Громадська рада при Полтавській обласній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Основними завданнями Громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю обласної державної адміністрації;

- сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Рада гуманітарного розвитку при голові Полтавської облдержадміністрації утворена відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.06.2010 № 215 «Про Раду гуманітарного розвитку при голові Полтавської облдержадміністрації». Рада гуманітарного розвитку створена на виконання протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф.Януковича від 21 травня 2010 року № 1-1/955 та доручення Заступника Глави Адміністрації Президента України від 19 травня 2010 року №41-01/380.

Рада гуманітарного розвитку при голові облдержадміністрації є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою врахування суспільно значущих інтересів під час вирішення найважливіших питань гуманітарного розвитку області, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав. Основними завданнями діяльності ради є: вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку області та вироблення пропозицій щодо: визначення пріоритетів та механізмів здійснення реформ у сфері гуманітарного розвитку, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав; забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу з питань формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної спадщини; забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, підприємств, установ і організацій з питань сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності тощо.

Загалом при Полтавській облдержадміністрації діє 113 консультативно-дорадчих органів.

____________________________________________________

Наверх ↑