ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАЙОНІ на 2018-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАЙОНІ

 на 2018-2020 роки

 

№№

П/П

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу

 

Термін

виконання

 

 

Виконавці

Джерела

фінансування

Вартість, тис.грн

 

1.Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

 

 

 

 

 1.

 

 

Запобігання прийняттю регуляторних актів, що порушують права підприємців

Забезпечення оприлюднення регуляторних актів відповідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Протягом дії Програми

Селищна та
сільські ради

Не потребує

Коштів

 

-

 

Забезпечення виконання нормативних документів та виконання процедури ведення документообігу

Протягом

2018 року

 

Решетилівська селищна рада

 

 

Кошти Решетилівської селищної ради

 

 

3,5

 

Проведення громадських слухань, засідань круглих столів з метою обговорення проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на підприємницьке середовище, із залученням підприємницьких структур району

Постійно

Селищна та сільські ради,
управління агропромислового та економічного розвитку РДА,
Рада підприємців району

Бюджетні

асигнування

утримання

виконавців

-

 

Планування  діяльності з підготовки регуляторних актів.

 

Протягом дії Програми

управління агропромислового та економічного розвитку РДА, розробники регуляторних актів

Не потребує коштів

-

 

Проведення повного та якісного аналізу  регуляторного впливу  регуляторних актів

 

 

Протягом дії Програми

управління агропромислового та економічного розвитку, юридичний відділ РДА,  розробники регуляторних актів

Не потребує коштів

-

 

Проведення семінарів для регуляторних органів щодо роз'яснення окремих положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Протягом дії Програми

управління агропромислового та економічного розвитку, юридичний відділ РДА,

розробники регуляторних актів

Не потребує

 коштів

-

 

 

 

 

 

-

 

2.

Систематичне проведення консультацій з суб’єктами господарювання

     Забезпечити  ефективну роботу:

-         „гарячої телефонної лінії” для підприємців ;

-         інформаційно-консультативного  центру при Фонді підтримки підприємництва в районі (придбання відповідної літератури , підписка періодичних видань).

   

 

Протягом дії програми

 

 

 

 

Райдержадмініст-рація, Фонд підтримки підприємництва в районі (за згодою)

 

управління агропромислового та економічного розвитку РДА

 

 

 

 

Кошти ФПП

(за наявності вільних коштів)

 

 

 

 

-

 

 

      2. Фінансово-кредитна та інвестиційна   підтримка

 

3.

Ефективність використання бюджетних коштів

Моніторинг ефективності використання суб’єктами малого підприємництва отриманих бюджетних коштів

 

Протягом дії програми

Фонд підтримки підприємництва в районі (за згодою)

Не потребує коштів

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка  інвестиційних проектів

підприємств малого бізнесу

Запровадити механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних бізнес-проектів на конкурсних засадах

 

Протягом дії програми

управління агропромислового та економічного розвитку РДА, Фонд підтримки підприємництва в районі (за згодою)

 

Кошти районного та місцевих бюджетів

- 10,0тис.грн.-2018р.

-12,0тис.грн.-2019р.

-15,0тис.грн.-2020р.

 

5.

 

Фінансова

 підтримка розвитку малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

Проводити належну роботу та надавати допомогу  в рамках чинного законодавства ведення малого і середнього бізнесу

Протягом

2018 року

Решетилівська селищна рада

Кошти Решетилівської селищної ради

5,5 тис. грн

 

Забезпечити кредитування суб’єктів малого підприємництва, які працюють за пріоритетними напрямками

 

Протягом дії програми

Фонд підтримки підприємництва в районі (за згодою)

Кошти ФПП

В межах  наявних коштів ФПП

(23,0 тис.грн

- 2018 р.

23,0 тис.грн

- 2019 р.

23,0 тис.грн.

- 2020 р.)

 

Забезпечити надання населенню одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

 

Протягом дії програми

Районний центр зайнятості (за згодою)

Кошти Фонду  загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

35,0 тис.грн-2018;

40,0-2019;

50,0-2020

 

6.

Стимулювання розвитку сільського зеленого туризму

Створення екосадиби, садиби зеленого туризму

Протягом дії Програми

Решетилівська селищна рада

Кошти Решетилівської селищної ради

-140,0 тис.грн -2018 рік

 

7.

 

 

 

Збільшення

кількості суб’єктів підприємництва

Передбачити у відповідних місцевих бюджетах на 2018, 2019  та 2020 роки кошти для кредитування суб’єктів господарської діяльності, які працюють за пріоритетними напрямками

 

Протягом дії програми

Райдержадміні-страція та органи місцевого самоврядування 

Кошти районного бюджету

- 30,0тис.грн.-2018р.

-40,0тис.грн.-2019р.

-50,0тис.грн.-2020р.

 

Прийняття селищної програми щодо пільгового і поворотного кредитування малого бізнесу (вже діючого – для розширення чи покращення; чи створення нових соціально значимих проектів для громади)

Прийняття – І квартал 2018 року, реалізація – протягом

2018 року

Решетилівська селищна рада

Кошти Решетилівської селищної ради

Поворотні видатки в межах 500 тис. грн. 

 

Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних орієнтованими на самозайнятість

 

Протягом дії програми

Районна філія обласного центру зайнятості

Кошти Фонду  загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

 -172,0 тис.

грн.. – 2018

-185.0-2019

-200.0-2020

 

Здійснення заходів щодо легалізації підприємницької діяльності

Протягом дії програми

Райдержадмініст-рації, районна філія обласного центру зайнятості (за згодою), Решетилівське відділення ПМДПІ (за згодою), Решетилівське об'єднане управління 

Пенсійного фонду України

 

Коштів не

 потребує

-

 

Створення комунального підприємства ( кооперативу) по переробці/виготовленні/

вирощенні продукції

Починаю

чи з ІІ кварталу 2018 року

Селищна рада, комунальне підприємство

Державний бюджет

3200 тис.

грн.

 

Розширення та збільшення кількості торгівельних закладів, інвестиційних пропозицій

Протягом 2018 року

Решетилівська селищна рада

Приватні

інвестиції

-

 

8.

Підвищення ефективності ведення фермерського господарства на незначних площах землі

Створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, міні- ферм сімейного типу

Протягом дії програми

Дорадча служба

Власні кошти

підприємств

В межах вартості проекту

 

9.

Сприяння розв’язання

проблем сільського населення та розвитку сільської місцевості

Альтернативні джерела енергії в сільській місцевості

Протягом дії програми

Дорадча служба

Власні кошти

підприємств

В межах вартості проекту

 

110.

Залучення

 інвестицій на селі і створення нових робочих місць

Розвиток садівництва, закладення молодих садів та ягідників і нагляд за ними

 

 

Протягом дії програми

-Кооператив «Решетилівська громада» (закладка саду з ягідними культурами);

 

 

Кошти обласного, районного бюджету та власні кошти

підприємств

450,0 тис.

грн

 

 

 

Протягом

2018 року

- ФГ Зелена Ферма (закладення екологічно чистої полуниці на площі 0,5 га);

Кошти обласного, районного бюджету та власні кошти

підприємств

30,0 тис.

грн.

 

Протягом

2018 року

- ПП Темник           (закладення полуниці на загальній площі 1 га)

Кошти обласного, районного бюджету та власні кошти

підприємств

60,0 тис.грн

 

Розвиток сімейного та молодіжного підприємництва та кооперативів

Протягом 2018 року

Міні-ферма в с.Колотії

Кошти обласного бюджету (300,0) та власні кошти власників кооперативу

(500,0)

800,0 тис. грн.

 

 

 

Протягом 2018 року

Міні -ферма в с. Пащенки

Кошти обласного бюджету (300,0) та власні кошти власників кооперативу

(300,0)

600тис.грн

 

                                            

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення , формування  інфраструктури підтримки підприємництва

 

 

 

 

11.

Формування позитивного іміджу суб’єктів малого підприємництва

Проводити в районі урочисті заходи до Дня підприємця за участю

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

 

Протягом дії Програми

Райдержадміністра

ція та органи місцевого самоврядування, рада підприємців з питань торгівлі (за згодою)

 

Кошти районного бюджету

- 3,0тис.грн.-2013р.

-4,0тис.грн.-2014р.

-5,0тис.грн.-2015р.  

 

12.

Забезпечення доступу суб’єктів малого підприємництва до вільних приміщень комунальної власності та земельних ділянок

Оприлюднювати через ЗМІ  та веб-сторінку інформацію про вільні приміщення комунальної власності району та земельні ділянки, які  пропонуються в оренду

 

 

Протягом дії Програми

Органи місцевого самоврядування

Кошти місцевих бюджетів

В межах фактичних витрат

 

Створення районної бази даних вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, придатних для реалізації інвестиційних проектів та розміщення даної бази на веб-сторінці райдержадміністрації

 

 

Протягом дії Програми

Органи місцевого самоврядування, управління агропромислового та економічного розвитку райдерж

адміністрації

Коштів не

 потребує

-

 

Впровадження для малих підприємств, які займаються пріоритетними видами діяльності з відстрочкою оплати та зарахуванням витрат на ремонт і обладнання об’єкта до вартості орендної плати

 

Протягом дії програми

Органи місцевого самоврядування

Не потребує

 коштів

-

 

13.

 

Залучення засобів масової інформації до висвітлення проблем підприємництва

Висвітлювати  в  місцевих засобах масової інформації та на створеній веб-сторінці райдержадміністрації інформації  про стан розвитку малого підприємництва  в районі

 

Протягом дії програми

Управління агропромислового

та економічного розвитку райдерж

адміністрації

Не потребує

 коштів

-

 

Забезпечувати вільний доступ до інтернет-ресурсів, законодавчої бази та спеціалізованої літератури

Протягом дії  Програми

Центральна районна бібліотека сектору культури та туризму Решетилівської РДА

Не потребує

 коштів

-

 

14.

 

 

Створення умов для розвитку фермерських господарств

 Виділення селянським (фермерським) господарствам ділянок  з земель запасу та резерву для сільськогосподарського використання

 

 

Протягом дії програми

Райдержадміністрація

Органи місцевого самоврядування

Не потребує коштів

-

 

15.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Забезпечити ефективну роботу Центру надання адміністративних послуг, “гарячої лінії” для підприємців при управлінні агропромислового та економічного розвитку (зокрема щодо організаційних умов діяльності, забезпечення надання якісної інформаційної підтримки  та ін.)

Протягом дії програми

Центр надання адміністративних послуг райдерж

адміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Не потребує коштів

-

 

Забезпечення матеріально-

технічних умов діяльності

Центру надання адміністративих послуг

 

 

Протягом дії програми

Райдержадмі

ністрація

Кошти районного бюджету

- 15,0тис.грн.-2018р.

-20,0тис.грн.-2019р.

-25,0тис.грн.-2020р.

 

                         

 

Загальна вартість Програми,

тис. грн..

За джерелами фінансування

По роках, тис. грн..

6719,0 тис.грн. ( Шість мільйонів п’ятсот дев’ятнадцять тисяч гривень)

Кошти ФПП в районі

2018-23,0

2019-23,0

2020-23,0

Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

2018-207,0

2019-225,0

2020-250,0

Кошти державного бюджету

2018 – 3200,0

Кошти обласного бюджету

2018-780,0

2019- в межах вартості майбутніх проектів

2020- в межах вартості майбутніх проектів

Кошти районного бюджету

2018-238,0

2019-76,0

2020-95,0

Кошти Решетилівської селищної ради

2018-649,0

2019-в межах вартості майбутніх проектів

2020-в межах вартості майбутніх проектів

Власні кошти підприємств

2018-930,0

2019- в межах вартості проектів

2020- в межах вартості проектів

 

 

 

Аркуш погодження

 

№№

п/п

Назва організації

прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи

Підпис

1.

Решетилівська філія обласного центру зайнятості

Ласько О.А.

 

2.

Решетилівське відділення МПДПІ

                     Бакун С.А.

 

3.

Директор Фонду підтримки підприємництва в районі

  Манічева Т.А.

 

4.

Пенсійного фонду в Решетилівському районі

Половка В.І.

 

5.

Голова ради підприємців з питань торгівлі

Колінченко С.О.

 

 

 

Наверх ↑