План заходів з виконання в Решетилівській райдержадміністрації Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2018 рік

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                              розпорядженням голови

                                                                                                                                                              райдержадміністрації

                                                                                                                                                              від 26.03.2018 № 104

План заходів

з виконання  в Решетилівській  райдержадміністрації Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2018 рік

п/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Термін виконання заходу

Виконавці

1

2

3

4

5

1.

 Реалізація засад загальної відомчої політики:

 

організаційна:

- правильне, добросовісне й належне виконання державних функцій; безперервності процесу розроблення, періодичного проведення оцінювання заходів, спрямованих на запобігання корупції ;

2018 рік

апарат  райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, головний спеціаліст  відділу  управління персоналом  та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  

 

політична:

- прозорість процесу виконання покладених на райдержадміністрацію завдань та функцій, у тому числі стосовно організації внутрішніх процесів, функціонування структурних підрозділів та, в окремих випадках, процесів прийняття рішень, забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації, що стосується діяльності  райдержадміністрації;

 

2018 рік

структурні підрозділи райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування  

 

фінансова:

- застосування процедур закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об’єктивних критеріях прийняття рішень і є ефективними щодо запобігання корупції ; цільового використання бюджетних коштів;

2018 рік

апарат , структурні підрозділи райдержадміністрації,   головний спеціаліст відділу  управління персоналом  та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

соціальна:

- здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації,

- проведення серед посадових осіб райдержадміністрації організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання корупції;

- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

- виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб райдержадміністрації, в установах і організаціях, що належать до її сфери управління, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами райдержадміністрації правил етичної поведінки під час виконання посадових обов’язків;

-забезпечення контролю за своєчасним подання декларацій посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-забезпечення проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації відповідно до вимог Закону України „Про запобігання корупції ” та Методології.

-збереження конфіденційності інформації щодо осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або повязаних з корупцією правопорушень чи про факти підбурення до їх вчинення;

 

2018 рік

апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації,головний спеціаліст відділу  управління  персоналом та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування

 

 

2

Оцінка корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації,
причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

 

- створення Комісії з оцінки корупційних ризиків  діяльності райдержадміністрації

січень 2018 рік

головний спеціаліст  відділу  управління персоналом  та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації

- здійснення оцінки корупційних ризиків  діяльності райдержадміністрації

січень 2018 рік

голова Комісії з оцінки корупційних ризиків райдержадміністрації, головний спеціаліст  управління  персоналом та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації

- підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків  діяльності райдержадміністрації, що включає пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків

січень 2018 рік

голова Комісії з оцінки корупційних ризиків райдержадміністрації, головний спеціаліст управління  персоналом  та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації

3

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм

антикорупційного спрямування

 Тематичний семінар „ Про  особливості електронного декларування. Заповнення електронних декларацій посадовими  особами  уповноважених на виконання функцій  держави ”.

лютий

 2018рік

головний спеціаліст   управління  персоналом  та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації

Тематичний семінар  „ Порядок  повідомлення  про  суттєві зміни у  майновому  стані та інформування НАЗК про  відкриття валютного  рахунку ”

березень

  2018рік

 головний спеціаліст   управління  персоналом  та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації

Тематичний семінар „ Етичні  засади державної служби . Урегулювання  конфлікту  інтересів ”

травень

 

 2018рік

головний спеціаліст  управління персоналом  та  організаційної роботи апарату  райдержадміністрації

Тематичний  семінар „ Обмежен-ня щодо використання службових повноважень чи свого  становища,  одержання  подарунків ”

серпень

2018рік

головний спеціаліст  управління персоналом  та  організаційної роботи апарату  райдержадміністрації

Тематичний семінар „ Відповіда-льність за корупційні або пов’язані  з  корупцією правопорушення ”

жовтень 2018рік

головний спеціаліст  управління персоналом  та  організаційної роботи апарату  райдержадміністрації

 

 

Проведення тестування  працівників апарату райдержадміністрації  для визначення  рівня  знань  антикорупційного  законодавства ( конфлікт інтересів ).

грудень

2018рік

головний спеціаліст  управління  персоналом  та організаційної роботи апарату  райдержадміністрації

4.

   Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

 

- здійснення координації та контроль за ходом виконання передбачених антикорупційною програмою заходів

 

2018 рік

керівник апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст    відділу  управління  персоналом  та  організаційної роботи апарату  райдержадміністрації

- забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання корупції в структурних підрозділах райдержадміністрації

до  29.03.2018 року

структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

- інформування про виконання відповідних заходів програми головного спеціаліста  відділу  управління  персоналом  та  організаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

Щомісячно до 1 числа

структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

- вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів

2018 рік

апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації, головний спеціаліст  відділу  управління персоналом  та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації ,органи місцевого самоврядування

- здійснення  заходів щодо перевірки та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання або несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування.

2018 рік

головний спеціаліст  відділу  управління  персоналом  та  організаційної роботи  апарату райдержадміністрації, структурні  підрозділи  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

- контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, а також законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2018 рік

головний спеціаліст відділу  управління  персоналом  та  організаційної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                      М.В.Лисенко

 

 

Наверх ↑