Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Версія для друкуВерсія для друку

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

06.06.2011                                                                                                         № 402

 

Про забезпечення органами

виконавчої влади доступу

до публічної інформації

 

Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні адміністрації", на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011
№ 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 25.05.2011 року № 218 «Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» :

1. Затвердити :

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Решетилівська районна державна адміністрація (додається).

1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію (додаються).

2. Визначити відповідальною особою за організацію в установленому порядку доступу запитувачів до публічної інформації в районній державній адміністрації Роскопіна А.Д. - керівника апарату райдержадміністрації.

3. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кімнату № 111.   

4. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату забезпечити системне і оперативне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність Решетилівської райдержадміністрації.

5. Начальникам управлінь райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам селищної, сільських рад затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації та, у разі необхідності, затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

6. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Лень Т.А.) з метою доступу до публічної інформації та її збереження:

6.1. Створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться в райдержадміністрації та містять публічну інформацію.

6.2. Забезпечити реєстрацію в цій системі таких документів.

7. Головному спеціалісту відділу Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (Лисенку М.В.) :

7.1. Забезпечити оприлюднення порядку доступу до публічної інформації та інших необхідних документів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

7.2. У встановленому порядку, в тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості форму запиту на інформацію.

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

Голова

районної державної

      адміністрації                                                                    Ю. ДМИТРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   розпорядження голови

                                                                                   райдержадміністрації

 

                                                                                          06.06.2011 № 402

 

Порядок

доступу до публічної інформації

в районній державній адміністрації

 

        Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

       Облік запитів на інформацію ведеться окремо в журналі відповідного зразка.

       Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

      Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, керівнику апарату або заступнику голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді та надсилає її адресату.

        Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

        У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

        Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

        У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що відповідальний виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

 

         Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                         А.Д. Роскопін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток

                                                                                до Порядку доступу до

                                                                                публічної інформації в

                                                                                районній державній адміністрації

 

 

Форма запиту на інформацію

 

                                                                    Голові районної державної адміністрації

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

_______________________________

 

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова _______________________________

 

(електронна) адреса, контактний телефон) _______________________________ _______________________________

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

 

(необхідне підкреслити) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

 

Відповідь прошу надати поштою / особисто

 

(необхідне підкреслити) __________________ _________________

(дата) (підпис)

Запит подається до загального відділу апарату райдержадміністрації (к. 210). Відповідь на запит відповідальним виконавцем надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                         А.Д. Роскопін

         

Наверх ↑