Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Решетилівській районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

31.07.2017                                                                                                          № 214  

                                                                                                      

Про затвердження Переліку

відомостей, що становлять

службову інформацію в

Решетилівській районній

державній адміністрації

 

 

 

 Відповідно    до  статті 6, пункту 12 статті 16 Закону України  „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від  05 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,  пунктів 3, 4 Типової інструкції    про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення  документів та інших матеріальних носіїв  інформації,  що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736,   враховуючи рішення комісії з питань роботи  із  службовою інформацією в апараті Решетилівської районної державної адміністрації, склад якої затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 31.03.2017 № 106 „Про комісію з питань роботи із службовою інформацією” (протокол №1 від  30.06.2017):

Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Решетилівській  районній  державній  адміністрації  (додається).

 

 

 

 

         Голова

районної  державної

     адміністрації                                                                            Р.ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Розпорядження голови

                                                                                              Решетилівської районної

                                                                                            державної адміністрації

                                                                                 31.07.2017 № 214

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

в Решетилівській районній державній адміністрації

 

1. Сфера мобілізаційної роботи

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за №902/11182 (зі змінами))

 

1.1. Відомості про  заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану райдержадміністрації щодо:

1.1.1 створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

1.1.2 виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції (зернові культури, картопля, цукор, спирт, борошно, м’ясо, молоко, яйця, рибна продукція, льоноволокно, вовна) в особливий період;

1.1.3 мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.1.4 кількість автотранспортної, дорожнбо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України;

1.1.5 забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.1.6 показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

1.1.7 надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово0комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

1.1.8 номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в райдержадміністрації, на підприємстві, в установі,  організації;

1.1.9 створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва  продукції,  виконання  робіт,  надання  послуг в особливий період;

1.1.10 потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах  захисту  рослин,  мінеральних  добривах  в  особливий  період.

1.2 Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

1.3  Відомості  про виконання законів,  інших нормативно-правових актів з  питань  мобілізаційної  підготовки.

1.4 Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністраціями,  підприємствами,  установами,  організаціями.

1.5 Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування  райдержадміністрації, а також підприємств, установ, організацій.

1.6  Відомості  про  стан  мобілізаційної  готовності  райдержадміністрації, структурного підрозділу райдержадміністрації, підприємств,  установ,  організацій.

1.7 Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України,  іншим  військовим  формуванням  в  особливий  період.

1.8  Відомості,  які  містяться в експлуатаційній документації на програмні  засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих  системах  із  питань  мобілізаційної  підготовки.

1.9  Відомості  про  функціонування  єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що  стосується  райдержадміністрації,  окремого  підприємства.

1.10  Відомості  про  заходи  мобілізаційної  підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, підприємства, установи, організації.

1.12  Відомості  про  заходи  мобілізаційної  підготовки та мобілізаційного плану райдержадміністрації, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

1.13  Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення  райдержадміністрації, підприємства, установи, організації  на  режим  роботи  в  умовах  особливого  періоду.

1.14 Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.

1.15. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, підприємства, установи,  організації.

 

2. Сфера оборонної роботи

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за № 902/11182 (зі змінами))

 

2.1 Відомості  за  окремими  напрямками  (показниками)  про  розміщення,  фінансування,  виконання  державного  оборонного  замовлення.

2.2 Відомості  про  будівництво  військових  об’єктів  та  переобладнання цивільних  об’єктів  для  використання  військовими  формуваннями.

2.3  Відомості про чисельність призовників, приписаних до призовних дільниць  (сіл, селища).

2.4 Відомості за окремими показниками про чисельність військовозобов’язаних,  які перебувають на військовому (у тому числі на спеціальному) обліку у військових комісаріатах, та чисельність військовозобов’язаних,  призначених  на  комплектування  військ  (сил).

2.5 Відомості за окремими показниками про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку, ліміт її вилучення, про кількість техніки, призначеної на комплектування військ (сил), її технічний стан та укомплектованість  запасними  частинами  і  майном.

2.6  Відомості  за  окремими  показниками  про ступені бойової готовності  військових частин  та  установ,  їх  штабів  та  пунктів  управління, терміни  переведення  у  вищі  ступені  бойової  готовності.

2.7  Відомості  про  зміст  та  результати  інспекційних перевірок, навчань,  тренувань  і  занять  з  бойової  підготовки  військових  частин  і установ.

2.8  Відомості  про  можливість  конкретних  районів та населених пунктів щодо розміщення евакуйованого і розосередженого населення на особливий період.

2.9 Відомості про транспортні можливості міст і районів, пропускну спроможність доріг для евакуації і розосередження населення на особливий період.

 

3. Сфера  цивільного  захисту

3.1  Відомості  про  організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим  роботи  в умовах особливого періоду (крім тих, що становлять державну  таємницю).

3.2 Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період районів,  підприємств,  установ,  організацій.

3.3 Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

3.4 Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.

3.5 Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних  цінностей  в  особливий  період  (крім тих, що становлять державну таємницю): заходи з евакуації для забезпечення функціонування системи управління державою в особливий період; евакуація населення, матеріальних  та  культурних  цінностей  в  особливий  період.

3.6  Відомості  щодо стану готовності  територіальної  підсистеми  єдиної державної системи цивільного захисту або її ланки до вирішення завдань цивільного  захисту  в  особливий  період.

3.7  Відомості  про  основні  показники  стану  цивільного захисту району.

3.8 Відомості  щодо  організації  медичного  забезпечення  населення  в особливий  період  (крім  тих,  що  становлять  державну  таємницю).

3.9 Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління,  обсяги  матеріально-технічних  засобів,  продовольства,  систему  їх охорони та захисту органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування (крім тих, що становлять державну таємницю).

3.10  Відомості  за сукупністю  всіх  показників щодо хімічно-небезпечних  об’єктів,  які  віднесені  до І-ІІ ступенів  хімічної  небезпеки,  за район  (місце  розташування об’єкта), кількість та умови зберігання небезпечних  хімічних  речовин,  масштаби   можливого  хімічного  забруднення  та  очікувані  втрати населення при аварії на хімічно небезпечному   об’єкті.

 

4.  Сфера охорони державної таємниці

4.1 Відомості  щодо надання або переоформлення дозволу на провадження  діяльності,  пов’язаної  з  державною  таємницею.

4.2  Відомості  за  результатами  проведення  службових  розслідувань  за фактами  розголошення  секретної  інформації,  втрати  її  матеріальних  носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків у організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

4.3   Відомості  за окремими показниками про заходи з організації охорони державної таємниці, планування та фактичний стан цієї роботи конкретного  суб’єкта  режимно-секретної  діяльності.

4.4.  Зведені  відомості (акти, протоколи, описи, переліки, картки, журнали обліку тощо) щодо обліку, зберігання, приймання, відправлення, перевірку наявності, перегляду грифів секретності, прийом, передачу, знищення  матеріальних носіїв  секретної  інформації, які не розкривають змісту  цієї  інформації,  номенклатури  секретних  справ.

4.5  Назва матеріального носія секретної інформації з його реєстраційним номером.

4.6  Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до  державної таємниці, номенклатури  посад  працівників,  зайняття яких  потребує  оформлення  допуску  до  державної  таємниці.

4.7  Відомості щодо  облікової  картки  громадянина  про  надання  йому допуску та доступу до державної  таємниці,  мотивовані  запити  до  органу СБУ стосовно  його  надання.

4.8  Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом  під  час  прийому  іноземних  делегацій,  груп  та  окремих  іноземців.

4.9  Відомості  про  переліки посад, які дають право посадовим особам, що  їх  займають  надавати  матеріальним  носіям  інформації  грифи секретності  та  доступ  працівників  до  секретних  мобілізаційних  документів.

4.10  Зміст  заходів  пропускного  та  внутрішньооб’єктового  режимів, акти  обстеження  режимних  приміщень  (зон, територій).

4.11  Відомості  щодо  забезпечення  режиму  секретності  в  разі  введення  правового режиму воєнного  або  надзвичайного  стану,  порядок  дій посадових  осіб  щодо  здійснення  заходів  із  забезпечення  режиму секретності  в  разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної  інформації.

 

5.  Сфера діяльності господарського комплексу

5.1 Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладання договорів,  контрактів  та  інформації  про  клієнтів.

5.2  Узагальнена  інформація  про  наявність  зерна  в  суб’єктів зберігання  відповідно  поданих  ними  декларацій.

 

6. Сфера житлово-комунального господарства

6.1 Дані  про координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

6.2  Відомості  про  запаси  знезаражуючих  речовин  для  очищення  води.

6.3 Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих  або підземних джерел водозабезпечення в районах із населенням до 10 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

6.4  Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони в містах із населенням понад 10 тис. осіб,  крім  відомостей, що  становлять  державну  таємницю.

6.5 Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних  водоводів  об’єктів  промисловості.

6.6  Відомості,  що  розкривають  координати  об’єктів  теплопостачання.

 

7.  Сфера технічного захисту інформації

7.1  Відомості  (за  окремими  показниками)  про  планування,  організацію  запровадження  заходів,  фактичний  стан,  наявність  недоліків  в організації  технічного  захисту  службової  інформації  щодо  окремого  об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння  якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

7.2  Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу  технічного  захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, а також зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

7.3 Відомості за окремими показниками про методики контролю ефективності  протидії  технічним розвідкам та характеристики засобів протидії, якщо вони не розкривають норми протидії або вимоги щодо її забезпечення.

7.4. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

7.5  Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

 

8.  Сфера зв’язку

8.1 Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку,  кількість  і розміщення,  що не становлять державну таємницю.

8.2  Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно- вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

8.3  Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.

 

9. Сфера культури

9.1  Зведені  відомості  про розташування пам’яток археології місцевого та  національного  значення.

9.2  Відомості  про склад і зміст музейних колекцій, переліки експонатів комунальних музеїв району, віднесених до предметів Музейного фонду України.

 

10. Сфера безпеки й охорони правопорядку

10.1  Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

10.2  Відомості за окремими показниками про організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу, завдання, результати діяльності, фінансове і матеріально-технічне забезпечення, наявність та кількість спеціальних засобів конкретного правоохоронного органу (установи кримінально-виконавчої системи).

 

11. Інше

11.1 Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів або здійсненням ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

11.2  Документи  райдержадміністрації, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

 

 

Керівник  апарату

райдержадміністрації                                                                         М.В.Лисенко

 

 

Наверх ↑