ПРОЕКТ

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                             ПРОЕКТ

 

 

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                      РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

      __07.2018                                                                                                  №

 

Про затвердження Регламенту відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до статей 6, 25, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", пункту 14 статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

 

1. Затвердити Регламент відділу з питань  надання адміністративних послуг Решетилівської  районної державної адміністрації (додається).

 

2. Відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації (Бондарець Л.В.) спільно з головним спеціалістом-юристконсультом апарату райдержадміністрації (Убийвовк С.В.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.

 

3. Відділу управління персоналом та організаційної роботи  забезпечити в десятиденний термін після реєстрації оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Черкуна І.П.

 

Голова

районної державної

адміністрації                                                                     Р.М.Перепелиця

Розпорядження підготовлено відділом з питань надання адміністративних послуг  райдержадміністрації 

        

Начальник відділу                                                                   Л.В.Бондарець

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                   І.П.Черкун

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                   М.В.Лисенко

 

Начальник  загального відділу                                 

апарату райдержадміністрації                                                     О.О.Бережна

                                               

Головний спеціаліст -

юрисконсульт апарату                                       

райдержадміністрації                                                                    С.В.Убийвовк                                                    

                                     

Начальник відділу

управління персоналом та

організаційної роботи

апарату  райдержадміністрації                                                    Я.М.Білецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                       районної державної

                                                           адміністрації

 

                                                                                ______________ № ___

 

РЕГЛАМЕНТ

відділу з питань  надання адміністративних послуг

Решетилівської районної державної адміністрації

 

І.Загальна частина

 1.Регламент відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської райдержадміністрації (далі – відділ) визначає порядок організації роботи  відділу,  порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України „Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у Відділі здійснюється відповідно до принципів:

верховенства права,у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

оперативності та своєчасності;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних  дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості й справедливості суб’єктів надання адміністративних послуг та працівників відділу;

доступності та зручності  для суб’єктів звернень.

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про відділ та Регламентом відділу

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується відділ

   1.Відділ з питань надання адміністративних послуг Решетилівської  райдержадміністрації розміщується в центральній частині міста в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою. Адреса  відділу: м.Решетилівка, вул..Шевченка, 23. Приміщення відділу розміщується на першому поверсі будівлі.

   На вході до приміщення  розміщуються інформаційна  вивіска з найменуванням відділу та  графік роботи.

   Графік роботи відділу затверджується Решетилівською  районною державною адміністрації, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до приміщення відділу облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями та  зручними сходами з поручнями.

У приміщенні, де знаходиться  відділ облаштована туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до відділу території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

2. Приміщення відділу поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками відділу. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини відділу.

Відкрита частина включає сектор прийому та інформування, сектор очікування і сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому  поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини відділу суб’єктам звернення забороняється.

3. Сектор прийому та інформування  облаштований  при вході до приміщення Відділу. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи відділу, з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі наявності , інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами та забезпечується  канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.

4. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до відділу протягом дня   та облаштований  в достатній кількості стільцями, кріслами тощо. Сектор очікування в разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору (за наявності).

5. Сектор обслуговування  утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора відділу.

6. Площа секторів очікування та обслуговування є достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів відділу. Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить для відділу 50 кв.метрів.

7. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування відділу, його місцезнаходження , номер телефону для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи відділу (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

прізвище, ім’я, по батькові керівника відділу, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про відділ;

регламент відділу.

8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ,  розміщуються у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.. Адміністративні послуги в переліку групуються за  суб’єктами надання адміністративних послуг.

9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У разі можливості на інформаційних терміналах (за наявності) розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі відділу беруть участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 

 

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

1. Районна державна адміністрація, а також начальник  відділу вносить суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

2.4У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це голову райдержадміністрації, а також начальника  відділу, готує пропозиції  щодо внесення змін до інформаційних та технологічних карток згідно із законодавством.

 

ІV. Робота інформаційного підрозділу відділу

1. .Консультування із загальних питань організації роботи відділу та порядку прийому суб’єктів звернення у відділі  надають  адміністратори .

Адміністратори   відділу  також:

інформують  за усним клопотанням суб’єкта звернення порушеного ним питання до компетенції Відділу;

консультують суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надають інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надають  іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

    2. Райдержадміністрація створює та забезпечує роботу окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 7 розділу ІІ цього Регламенту, а також відомості про місце розташування Відділу, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

    3. Інформація, яка розміщується в приміщенні відділу (в тому числі на інформаційних терміналах (за наявності)) та на офіційній сторінці Решетилівської районної державної адміністрації повинна бути  актуальною і вичерпною. Інформація на розділі веб-сайту відділу є зручною для пошуку та копіювання.

    4. Суб’єктам звернення, які звернулися до відділу з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг відділом у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

V. Керування чергою у відділі

    1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у відділі  вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

    2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором відділу  реєструється за допомогою термінала в такій системі (за наявності), отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

            3. У відділі  може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до відділу або по телефону.  Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником відділу години.

    4. Відділ  може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

VI. Прийняття заяви та інших документів у відділі

    1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у відділі.

     Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

     Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

     2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

     3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у відділі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

      Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

      Заява заповнюється за формою згідно додатку 1 цього Регламенту.

      4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

       5. Адміністратор Відділу  перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

        6. Адміністратор відділу складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї у двох примірниках.

        Опис вхідного пакету заповнюється за формою згідно з додатком 2 до цього  Регламенту.

        7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

        8. Адміністратор  відділу під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій або електронній формі.

        9. Адміністратор відділу  здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів. Журнал реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг оформляється за формою згідно з додатком 3 до цього Регламенту.

       10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор відділу  не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

       11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор відділу  формує справу у паперовій або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

        12. Інформацію про вчинені дії адміністратор Відділу вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

         Лист про проходження справи оформляється за формою згідно з додатком 4 до цього Регламенту.

 

VII. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

         1. Після вчинення дій, передбачених розділом VI  цього  Регламенту, адміністратор  Відділу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

         2. Передача справ у паперовій формі від Відділу  до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником відділу, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

        3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

        4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами відділу відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника відділу.

       5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

       своєчасно інформувати відділ про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

       надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора відділу про хід розгляду справи.

       У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор  невідкладно інформує про це керівника відділу.

 

VIII.Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

       1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до відділу, про що зазначається в листі про проходження справи.

       2. Адміністратор відділу невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій або електронній формі.

       3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив відділ, і зберігається в матеріалах справи.

      4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання у відділі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку у відділі , а потім передається для архівного зберігання.

      5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор відділу  реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

     6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник відділу.

     7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені Решетилівською райдержадміністрацією, зберігається у відділі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

      Начальник відділу з питань надання

      адміністративних послуг райдержадміністрації                    Л.В.Бондарець

 

Керівник апарату Решетилівської

районної державної адміністрації                                             М.В.Лисенко

 

 

 

 

                                                                                               Додаток 1

                                                                                       до Регламенту відділу з питань

                                                                                           надання адміністративних послуг

Решетилівської районної державної

                                                        адміністрації

 

           До Відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації

 

від _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, та по батькові суб’єкта звернення)

 

__________________________________________________________________

(місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи, номер телефону)

 

 

ЗАЯВА

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» прошу надати  адміністративну послугу _______________________________________________  _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(об’єкт  надання адміністративної послуги)

_____________________________________________________________________________

 

______________                ______________                              ______________

    (дата)                                              (підпис)                                                           (ПІБ)

 

         Документи, що додаються до заяви, зазначені в описі вхідного пакету документів, які надаються для отримання адміністративної послуги.

           

 

Заповнюється адміністратором:

 

 

«______» ______________________201_ р.

          (дата надходження заяви)

 

_________________

     (підпис)

МП

 

Реєстраційний номер______________

 

________________________________

(ініціали та прізвище адміністратора)

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                              Додаток 2

                                                                                       до Регламенту відділу з питань

                                                                                           надання адміністративних послуг

Решетилівської районної державної

                                                        адміністрації

 

ОПИС ВХІДНОГО ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

 

Назва адміністративної послуги:  _____________________________________

__________________________________________________________________

 

Назва суб’єкта звернення : ___________________________________________

__________________________________________________________________

 

Перелік документів:

1. ________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

 

Обєкт, адреса: ______________________________________________________                

                                                   

                                                  

 Адміністратор : ____________________________________________________                    

 

Реєстраційний номер справи:_________________________________________                          

Дата та час видачі опису:_____________________________________________                       

Адміністратор       __________________                    ______________________

                                          (підпис)                                                                              (ПІБ)

 

Печатка адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг

 

Заявник                  __________________                    ______________________

                                                             (підпис)                                                                           (ПІБ)

Спосіб отримання:

Видати на руки               

 

 

Надіслати поштою

 

 

 

                                                                                             

                                                 Додаток 3

                                                                                       до Регламенту відділу з питань

                                                                                           надання адміністративних послуг

Решетилівської районної державної

                                                        адміністрації

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг

 

Реєстраційний номер

Дата надходження заяви на отримання адміністративної послуги

Найменування адміністративної послуги

Найменування суб’єкта звернення контактні дані та адреса

 

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

ПІБ адміністратора Центру надання адміністративних послуг  що здійснив реєстрацію звернення

Відмітка про надання адміністративної послуги (або відмови в її наданні)

Термін надання адміністративної послуги

Підпис одержувача адміністративної послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток 4

                                                                                       до Регламенту відділу з питань

                                                                                           надання адміністративних послуг

Решетилівської районної державної

                                                        адміністрації

 

Лист про проходження адміністративної справи

         

Реєстраційний номер:                                                        Дата:

 

___________________________________________________

(найменування суб’єкта звернення)

 

Етапи проходження:

Назва адміністративної  послуги

 

 

 

 

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

 

 

ПІБ та підпис відповідальної  посадової особи адміністративного органу, якому передається заява та вхідний пакет документів, дата, час передачі

 

 

 

__ ______201_р.     ___год___хв

ПІБ та підпис відповідальної  посадової особи адміністративного органу, який передав адміністратору результат надання адміністративної справи,  дата, час, передачі

 

 

 

 

__ ______201_р.      _____ год___хв

ПІБ адміністратора, який прийняв результат надання адміністративної справи

 

 

 

__ ______201_ р      _____год____хв

 

Повідомлення суб’єкта звернення про готовність результату надання адміністративної послуги

 

Відмітка про видачу вихідного пакета документів (результат послуги) або відмови у наданні адміністративної послуги

 

__.___.2018р.______ підпис заявника

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження  Про затвердження Регламенту відділу  з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації”

1.Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження .

 Цим розпорядженням пропонується затвердження Регламенту відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської райдержадміністрації. Прийняття даного розпорядження дасть змогу чітко визначити порядок організації роботи відділу та взаємодії учасників, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг, усуненні проблемних питань, які виникають при застосуванні норм законодавства з питань надання адміністративних послуг  на практиці..

2.Мета і шляхи її досягнення.

Основною метою прийняття проекту розпорядження є удосконалення

механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг

          3. Правові аспекти.

          Проект розпорядження підготовлений згідно вимог    статті  12  Закону  України  „Про адміністративні послуги”,   Закону   України   „Про   Перелік   документів  дозвільного  характеру    у    сфері    господарської    діяльності”    від   19  травня   2011  року   № 3392-VI,  з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 494 від 01.10.2014 та № 652  від 22.09.2016)

          4.Фінансово – економічне обґрунтування.

          Реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

            5. Позиція заінтересованих органів.

          Прийняття даного розпорядження сприяє створенню доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг.   Проект узгоджено з структурними підрозділами райдержадміністрації.
          Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській  області з моменту його оприлюднення.

          6.Регіональний аспект.

          Враховано потребу регіону.

7. Громадське обговорення.

          Громадського обговорення не потребує.

 

 

8.Прогноз результатів.

Реалізація розпорядження дозволить забезпечити законність, юридичну

визначеність та прозорість у системі адміністративних послуг. Забезпечить оперативність, своєчасність, доступність та зручність в їх отриманні.

.

 

 

 

Начальник відділу  з питань надання

адміністративних послуг райдержадміністрації,

адміністратор                                                                                    Л.В.Бондарець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

                          

       На №_               від _   _________

 

Державна  регуляторна

служба України

м. Київ

вул. Арсенальна 9/11

01011

 

 

Про погодження проекту

регуляторного акту

 

 

         Решетилівська  районна державна адміністрація надсилає на погодження повний комплект документів до  проекту розпорядження голови районної державної адміністрації  «Про затвердження Регламенту відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації».

 

         Додаток на   __________ аркушах.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                             Р.М.Перепелиця

Бондарець

0664319373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про розміщення для громадського обговорення проекту розпорядження голови Решетилівської  районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту відділу з питань  надання адміністративних послуг  Решетилівської районної державної  адміністрації»

 

Проектом розпорядження, підготовленим відділом з питань надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації, затверджується регламент роботи відділу з питань надання адміністративних послуг  Решетилівської  районної державної адміністрації.

Це розпорядження розроблено  на виконання вимог: статей 6, 13, 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України  «Про адміністративні послуги» (із змінами),  постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», п.14 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» , з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, а саме:

вимоги до приміщення, в якому розміщується відділ та організація прийому суб’єктів звернення;

 внесення змін до інформаційної та технологічної картки адміністративних послуг;

 керування чергою в центрі;

 прийняття заяви та інших документів у центрі, опрацювання справ (вхідного пакета документів);

 передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення.

Мета прийняття регуляторного акта - забезпечення ефективної діяльності  відділу у Решетилівському районі.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі до відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації:

- поштою за адресою: 38400 Полтавська обл., м.Решетилівка, вул. Шевченка 23,  кімн. 109;

-телефоном  2-16-86;

-електронною поштою cnap_rech_rda@adm-pl.gov.ua

З повним текстом розпорядження Ви можете  ознайомитися на офіційному веб-сайті Решетилівської райдержадміністрацї: reshetylivka.adm-pl.gov.ua

 

 

Аналіз

 

регуляторного впливу проекту розпорядження

голови Решетилівської  районної державної адміністрації

«Про затвердження Регламенту відділу з питань  надання адміністративних послуг  Решетилівської районної державної адміністрації»

 

         Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Законів України «Про  адміністративні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

          Назва регуляторного акта: проект розпорядження Решетилівської райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації»

          Розробник: відділ з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації.

          Контактний телефон   (05363) 2-16-86    0664319373

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається вирішити:

 

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені неодноразово звертатись до різних адміністративних органів, часто для отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та результатів надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно відображається на розвитку підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження голови Решетилівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту відділу з питань  надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації» дасть змогу вирішити проблеми та недоліки об’єктивного і суб’єктивного характеру, які майже унеможливлюють отримання споживачами якісних адміністративних послуг в Решетилівському районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання  адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені

в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до представників кількох органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документу як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

Основні групи (підгрупи) , на які проблема сприяє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб»єкти  господарювання, у тому числі суб»єкти малого підприємництва

+

-

 

З метою вирішення проблемний питань, відповідно частини 10 статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги” передбачена необхідність розроблення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Регламенту відділу з питань  надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації». Зазначені проблеми не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів. Також на теперішній час відсутні чинні регуляторні акти, які б дозволяли вирішити вказану проблему. Відсутність затвердженого Регламенту негативно впливає на Центр надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації, перешкоджаючи ефективному та законному наданню адміністративних послуг.

Проблема, яку планується вирішити шляхом прийняття регуляторного акту є дуже важливою, оскільки має на меті вирішити взаємодію адміністраторів центру із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

 

2. Цілі регулювання

 

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Основним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, уповноважених чинним законодавством України на здійснення таких дій  в Решетилівському районі шляхом створення та функціонування відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації (далі – Відділ)

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Відділі;

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Відділу у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок  зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- вдосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні  організації надання переліку адміністративних послуг у Відділі. В даному випадку відділ не зможе функціонувати, оскільки не буде відповідного нормативно-правового підгрунтя для його роботи.

Від такої альтернативи варто відмовитись.

Друга альтернатива – прийняття розпорядження  «Про затвердження Регламенту відділу з питань  надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації». Це дозволить чітко визначити функції, повноваження та механізм роботи Відділу і, відповідно, забезпечити надання адміністративних послуг відповідно до вимог чинного законодавства. Даний спосіб розв’язання проблеми є найбільш ефективним оскільки дає змогу реалізувати в районі основні принципи та напрямки реформування системи адміністративних послуг.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

відсутність регулювання. Не приймати регуляторний акт.

Залишення  ситуації  без змін та відмовитись від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення  та суперечить чинному законодавству.

 

Альтернатива 2

забезпечення регулювання. Прийняти регуляторний акт.

 

Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через відділ, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання  адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.

 

 

 

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутність регулювання. Не приймати регуляторний акт.

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

Альтернатива 2

забезпечення регулювання.

Прийняти регуляторний акт.

Прийняття акта дасть змогу врегулювати діяльність у сфері надання адміністративних послуг, а саме забезпечить відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг; мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах; вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень; мінімізація корупційної складової; оперативність вирішення питань,

пов’язаних з наданням адміністративних послуг; формування у суспільстві позитивного іміджу влади .

На утримання відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської  райдержадміністрації  виділяється:   393454    грн.., в тому числі заробітна плата -379523 грн.; оплата теплопостачання – 9530 грн.; оплата водопостачання та водовідведення –261 грн.;оплата електроенергії – 4140  грн. В середньому на 1 адміністративну послугу адміністратор витрачає 2,2 години.

Оцінка впливу на  сферу інтересів громадян

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутність регулювання. Не приймати регуляторний акт.

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

 

Відсутні

Альтернатива 2

забезпечення регулювання. Прийняти регуляторний акт.

Доступність та зручність (місце розташування, режим роботи Центру); належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами); чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги; отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікуванні в черзі; мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги; можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги; контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги; отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання; вивільнення часу , який раніше витрачався на багаторазові відвідування; встановлення однозначних, прозорих вимог у сфері надання адміністративних послуг; досягнення рівності заявників перед законом.

Відсутні

 

3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

19

117

684

 

 

 

820

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

2,0

14,0

84,0

 

 

100,0.

Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення  та суперечить чинному законодавству.

Друга альтернатива – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки одним із способів державного регулювання є прийняття розпорядження голови Великобагачанської районної державної адміністрації „Про затвердження регламенту відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації“, яким затверджується регламент. Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через відділ, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.

Як бачимо, найбільш прийнятним є обрання другого способу досягнення визначених цілей державного регулювання

 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання

проблеми

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Регламенту відділу з питань надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації», що сприятиме створенню зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

         - організація надання адміністративних послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

          - спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

         - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

         - забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         - завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Відділу.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені адміністратора, державного адміністратора, представників суб'єктів надання адміністративних послуг (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів), а також підприємств, установ та організацій, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Відділ, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм роботи Відділу.

 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

          Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза –не стабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток

сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Відділу, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури

отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Нагляд та контроль за додержанням вимог акта. Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до

спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

 

Вигоди

Витрати

Державні інтереси

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- дотримання принципу організаційної єдності;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці суб’єктів надання адміністративних послуг, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На

утримання

Відділу

 

 

Інтереси

суб’єктів господарювання

 

-  доступність та зручність;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань Відділу для отримання  результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

- отримання у приміщенні Відділу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не очікуються

Інтереси громадян

- доступність та зручність (місце розташування, режим роботи Відділу);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

-   мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань Відділу для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

- отримання у приміщенні Відділу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень

 

 

Не очікуються

 

7.Запропонований термін дії регуляторного акту

 

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

         Впровадження  даного регуляторного акта дозволить  виконати ним вимоги  постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

         З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступні показники результативності:

Розмір надходжень до бюджету

 

Прийняття цього розпорядження не впливатиме на розмір надходжень до бюджету

Кількість суб»єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія розпорядження.

 

Дія розпорядження поширюватиметься на 820 суб’єкти  підприємництва, у тому числі середнього підприємництва – 19,  малого підприємництва - 117 та мікропідприємництва - 684

Час та кошти, витрачені державою та суб»єктами господарювання на реалізацію регуляторного акта.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання -33743,8 грн. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – 262400 грн. На процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання суб»єкти малого підприємництва в середньому витрачають 0,5 години, на процедуру організації виконання вимог регулювання – 1 годину. Бюджетні витрати на отримання адміністративних процедур становлять 2,2 години.

Рівень поінформованості

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Кількість скарг щодо діяльності робочого органу

Не передбачається.

Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр та кількість часу, необхідного адміністратору для розгляду справи

В середньому за рік  Центром надається 7500 адміністративних послуг. Витрати часу державного органу на процедуру отримання адміністративних послуг в середньому становлять 2,2 години.  

         Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження

результативності регуляторного акту

Базове відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснюватися до набуття ним чинності.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні дані за результатами надання адміністративних послуг, соціологічні дані (методом опитування або анкетування населення).

Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства 9робочого органу), а також вивчення громадської думки.

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу, який включатиме в себе:

- кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі дозвільних (погоджувальних) процедур в розрізі суб’єктів їх надання;

- кількість суб’єктів звернень в розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом з питань надання адміністративних послуг  Решетилівської  райдержадміністрації.

 

 

Розробник:

Начальник відділу з питань надання адміністративних

послуг райдержадміністрації, адміністратор                               Л.В. Бондарець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                              до  аналізу регуляторного

                                                                                        впливу до проекту                          

розпорядження голови

райдержадміністрації

 

ТЕСТ 
 підприємництва

до проекту розпорядження голови Решетилівської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту відділу з питань  надання адміністративних послуг Решетилівської районної державної адміністрації Полтавської області»

 

1. Консультації з представниками  підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів  підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 09 липня 2018 року  по 13 липня 2018року.

 

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

10

Обговорено проект Регламенту. В результаті були одержані дані від суб’єктів господарювання щодо вартості та затраченого часу на виконання процедури здійснення адміністративних послуг.

 

    

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів  підприємництва (середні, мікро- та малі):

кількість суб’єктів  підприємництва, на яких поширюється регулювання: 820, у тому числі середнього підприємництва – 19, малого підприємництва - 117 та мікропідприємництва - 684.

Питома вага суб’єктів середнього та малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів  підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів  підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

820

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів  підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

В середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв, (заробітна плата за місяць - 3723 грн., 22-робочі дні, 218 грн. зарплата за 1 день        (8 годин):

(3723:22:8)*0,5=13,64 грн.

10,57

-

10,57

10

Процедура організації виконання вимог регулювання  –

  -    в середньому 1 година (заробітна плата за місяць - 3723 грн., 22-робочі дні, 218 грн. зарплата за 1 день (8 годин) або 20,75 грн. за 1годину): (3723:22:8)* 1 = 27, 25грн.

  -  підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години,

   - подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5

21,17

-

21,17

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

31,74

-

31,74

15

Кількість суб’єктів  підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

820

16

Сумарно, гривень

26032, 30

 

26032,30

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

 

Решетилівська   районна державна адміністрація 
 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення, щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг- 0,5 год.

-прийняття вхідного пакету документів адміністратором-    -0,5 год.

-передача та отримання результатів розгляду надання послуг -0,5 год.

-передача результату надання адміністративних послуг – 0,5год

-повідомлення заявника про результат надання адміністративних послуг- 0,10 год

- отримання заявником результату надання адміністративної послуги – 0,10 год

Заробітна плата одного адміністратора відділу  за місяць- 4800, 00 грн., 22 робочі дні, 218 грн.. за день, ( 8 годин ) або 27,27 за годину

2,2*27,27=60

2,2год.

 

 

 

 

 

 

 

 

27,27

 

 

 

 

 

 

 

 

8

820

178891,2

 

 

 

 

 

 

 

Разом за рік

2,2 год.

27,27

8

820

178891,2

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

26032, 30

26032, 30

3

Сумарні витрати підприємництва на виконання запланованого  регулювання

26032, 30

26032, 30

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

178891,2

178891,2

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

204932,5

204932,5

 

5. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення коригуючих заходів для суб'єктів  підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

 

Начальник відділу з питань  надання

адміністративних  послуг райдержадміністрації              Л.В.Бондарець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑