ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПIДПРИЄМНИЦТВА У РЕШЕТИЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ на 2018-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МАЛОГО ПIДПРИЄМНИЦТВА

У РЕШЕТИЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ

                              на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

ПАСПОРТ Програми розвитку малого підприємництва

у Решетилівському районі на 2018-2020 роки ………………………..…….3

Характеристика Програми розвитку малого підприємництва

у Решетилівському районі на 2018-2020 роки …………………………..….4

Вступ ………………………..…………………………………………….…….9

1.  Характеристика Програми …….…………………………………………10

2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі на розв’язання

яких спрямована Програма ………………………………………………….12

3. Мета та основні завдання програми    ……………………………………16

3.1. Мета програми    …………………………………………………………16

3.2. Основні завдання програми  …………………………………………….17

3.2.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання

підприємницької діяльності на місцевому рівні  ……………………………18

3.2.2 Інвестиційна та фінансова підтримка підприємництва  ………………18

3.2.3 Ресурсна та інформаційна підтримка підприємництва  ………………19

3.2.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва ………….20

3.2.5. Підготовка та навчання основам підприємницької діяльності ……..20

4. Очікувані результати  ………………………………………………………21

5. Організація і контроль за виконанням Програми  ………………………21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку малого підприємництва

у Решетилівському районі на 2018-2020 роки

Ініціатор розроблення програми

Решетилівська райдержадміністрація

Дата  та номер розпорядчого документа райдержадміністрації про розроблення програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від          р.      №

Розробник програми

Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

 

Спів розробники програми

1. Органи місцевого самоврядування 

2.Галузеві управління райдержадмі-

   ністрації.

3. Районна філія обласного центру зайнятості

4. Робоча група з розробки даної програми

5. Рада підприємців з питань торгівлі.

Відповідальний виконавець програми

Управління агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації

Учасники програми

 Органи місцевого самоврядування  району, управління та відділи райдержадміністрації, районна філія обласного центру зайнятості, суб’єкти підприємницької  діяльності, підприємства та організації району

Термін реалізації програми (етапи виконання програм – для довгострокових програм)

01.01.2018 по 31.12.2020 року

Основні джерела фінансування

Кошти районного, місцевих бюджетів,   кошти районного центру зайнятості, кошти підприємств, інші кошти використання яких не суперечить чинному законодавству

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

6719,0 тис.грн. , в т.ч. кошти районного бюджету 409,0 тис.грн.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку малого підприємництва

у Решетилівському районі на 2018-2020 роки

 

1.    

Загальна характеристика району:

-       Площа території (тис. км2) –  1,01

-       Кількість населення (тис.чол.) – станом на 01.01.2017 –   26,2

-       Специфіка –  переважно сільське господарство

-       Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 3,5

2.    

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного нормативного акту)

 

3.    

Головний замовник Програми

Головний розробник Програми

Співрозробники

 Решетилівська райдержадміністрація

Управління агропромислового  та економічного розвитку районної державної адміністрації

1. Органи місцевого самоврядування  району

2. Галузеві управління райдержадміністрації.

3. Районна філія обласного центру зайнятості

4. Робоча група з розробки даної програми

5. Рада підприємців з питань торгівлі.

4.    

Мета  і перелік пріоритетних завдань Програми

 

 

 

Головною метою програми  є:     забезпечення ефективного розвитку малого і середнього підприємництва міста та створення належних умов для реалізації конституційного права громадян на зайняття підприємницькою діяльністю

• впорядкування нормативного регулювання сфери підприємництва;

• спрощення процесу започаткування бізнесу;

• удосконалення сфери надання адміністративних послуг та дозвільної системи;

• забезпечення рівних умов діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва;

• усунення адміністративних бар’єрів, прямо не встановлених чинним  законодавством;

• розширення видів фінансової підтримки малого та середнього підприємництва;

• удосконалення інформаційної, консультативної та ресурсної підтримки суб'єктів  малого та середнього підприємництва;

• підвищення кваліфікації та освітнього рівня підприємців;

• розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

• реалізація підприємницького потенціалу громадян;

• стимулювання співпраці між секторами великого та малого і середнього підприємництва, інноваційної

та експортної діяльності;

• сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб’єктів малого та середнього підприємництва;

• посилення діалогу між бізнесом та владою;

• підтримка розвитку агропереробної галузі;

• розвиток зеленого туризму, молодіжного та сімейного підприємництва;

 

 

5.

Нормативно - правова  база Програми

Конституція України, Закон України  «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.1998 року № 817/98, Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності» від 15.07.2000 року № 906/2001,  Указу Президента України «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» від 03.09.2007 № 816, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V. Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.

 

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані на початок дії Програми

 

 

Очікувані показники

 

 

2018 р.

 

2019р.

 

2020р.

 

1. Кількість  діючих малих підприємств (в т.ч. фермерських господарств) / кількість МП на 10 тис. населення (одиниць)

117/44

120/45

125/47

130/48

 

 

2.    Чисельність працюючих на малих підприємствах   (осіб )

671

690

715

730

 

 

3.    Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних  осіб,  

612

620

630

640

 

 

4.    Кількість фер-мерських господарств (одиниць)  кількість/ фермерських угідь (тис.га)

87/11495,0

90/11515,0

93/11530,0

96/11545,0

 

 

5.    Надходження до всіх рівнів  бюджетів (млн.грн.)

79,9

84,9

92,1

95,0

 

 

6. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):

-         бізнес-центри                                                                

 

-

 

-

 

-

 

-

 

    -    бізнес-інкубатори

-

-

-

-

 

-         технопарки

-

-

-

-

 

-         лізингові центри

-

-

-

-

 

-         фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

3

3

3

3

 

     -   фонди підтримки підприємництва

1

1

1

1

 

-         інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

-

-

 

-         біржі

-

-

-

-

 

-         інформаційно-консультативний  центр

1

1

1

1

 

-         страхові компанії

-

-

-

-

 

      -   аудиторські фірми

-

-

-

-

 

 

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

6

7

8

8

 

 

9. Кількість створених нових робочих місць фізичними особами-підприємцями (одиниць)

101

110

120

120

 

6.    

Терміни і етапи реалізації Програми

2018-2020 рр.

 

7.

Перелік цільових проектів і підпрограм

 

 

Виконавці

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.  

3. Ресурсне та інформаційне

забезпечення

4. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

 

.          Управління агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації;

.          Структурні підрозділи райдержадміністрації;

.          Решетилівська філія Полтавського обласного центру зайнятості;

.          Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

.          Фонд підтримки підприємництва у Решетилівському районі

 

 

 

8

Вартість програми – обсяги  коштів, необхід-

них на фінансування заходів

В межах кошторисних призначень у виконавців Програми на відповідні цілі

 

9

Основні джерела фінансування

Кошти районного бюджету, Решетилівської селищної ради,  фонду підтримки підприємництва в районі,  фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, інші кошти використання яких не суперечить чинному законодавству

 

10    

Система організації контролю за виконанням Програми

Інформування про  хід виконання  Програми здійснюватиметься   на сесіях районної ради, колегіях райдержадміністрації, на оперативно-розпорядчих нарадах у заступника голови райдержадміністрації та на засіданнях Координаційного комітету з питань розвитку підприємництва в районі

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Створення сприятливого середовища  для формування та функціонування суб’єктів підприємницької діяльності розглядається органами влади міста, як одне із першочергових завдань.

Підприємництво є запорукою економічного зростання країни, головним джерелом нових робочих місць, насичення ринку вітчизняними товарами і послугами, основою для формування середнього класу.

Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва є одним із першочергових завдань місцевих органів влади.

З метою подальшого  формування  сприятливого  підприємницького середовища  в районі та відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в  Україні», «Про державне  прогнозування та розроблення  програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні  послуги», «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності», з урахуванням основних положень  Державної  стратегії  регіонального  розвитку на період  до  2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів  України  від 06.08.2014 року № 385, та інших законодавчих і нормативно-правових актів щодо регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва , розроблено  комплексну  програму  розвитку  малого і  середнього  підприємництва  на 2018-2020 роки .

Методологічною основою розроблення Програми є Методичні  рекомендації щодо  формування і реалізації  регіональних  та місцевих  програм  розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом  Державної служби України з питань регуляторної політики  та  розвитку  підприємництва від 18.09.2012 року № 44.

         Програма розвитку малого підприємництва Решетилівського району на 2018-2020 роки (далі Програма) є важливим інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики підтримки підприємництва, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави.

       Програма  є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку Решетилівського району на 2018 рік та основних показників розвитку на 2018-2020 роки.

       Заходи Програми базуються на конкретних пропозиціях  галузевих управлінь райдержадміністрації, органів  місцевого самоврядування, районної ради підприємців з питань торгівлі, районного відділення Полтавського обласного центру зайнятості і є продовженням попередніх програм.

       Діяльність суб’єктів підприємництва орієнтована в першу чергу на місцевий ринок, тісно пов’язана з існуючими районними проблемами і залежить від умов, які створюються для існування малого підприємництва на місцевому рівні, а також визначає основні засади підтримки суб’єктів малого підприємництва. Мале та середнє підприємництво здатне вирішувати соціальні завдання (проблеми зайнятості, створення джерел доходів для населення, виробництво товарів і послуг для населення за доступними цінами) та економічні задачі (створення конкурентного середовища, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджетів різних рівнів.

      

 

                               1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

 

Програма розвитку малого підприємництва у Решетилівському районі на 2018-2020 роки (надалі Програма) є одним із важливих інструментів реалізації державної політики розвитку малого підприємництва та державної регуляторної політики, політики зайнятості населення та інвестиційної стратегії.

 

Головною метою є реалізація державної політики розвитку малого підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Збереження вже досягнутого рівня розвитку малого підприємництва в районі, підвищення його ефективності та функціонування, створення організаційних та економічних механізмів, забезпечення позитивних зрушень  у соціально-економічному розвитку району, підвищення ролі малого бізнесу у вирішенні соціальних проблем району.

Замовник Програми: Решетилівська районна державна адміністрація.

Розробники Програми – управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, органи  місцевого самоврядування, рада підприємців з питань торгівлі, районна філія Полтавського обласного  центру зайнятості  та галузеві управління райдержадміністрації.

Програма розробляється на основі комплексного аналізу демографічної ситуації, стану використання природного, виробничого та трудового потенціалу району, оцінки рівня розвитку підприємництва.

Програма узгоджується з іншими програмами, які діють в районі і є логічним продовженням  Програми попереднього періоду з урахуванням аналізу результатів її виконання.

Програма містить  аналітичний розділ та 4 розділи, які визначають основні напрямки розвитку малого підприємництва та комплекс заходів, які забезпечують вирішення програмних завдань.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в районі.

Виконавці Програми: управління та відділи райдержадміністрації, виконкоми селищної, сільських рад, Фонд підтримки підприємництва в районі, рада підприємців з питань торгівлі, інші виконавці, передбачені заходами Програми.

 

 

Головні  цілі Програми:

Основними напрямками підтримки розвитку малого підприємництва будуть:

- забезпечення єдиних підходів до формування та реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики  у сфері господарської діяльності;

- забезпечення дієвої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності шляхом відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;

-  розширення шляхів інвестиційної підтримки малого підприємництва;

- підтримка інноваційного підприємництва;

- розвиток молодіжного та сімейного підприємництва;

- розвиток та модернізація інфраструктури малого підприємництва;

- підтримка малого підприємництва у  сфері сільського господарства, зеленого туризму та народних промислів;

- залучення підприємців району до участі в міжнародних, державних та обласних виставкових заходах;

- поліпшення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю;

- проведення комплексу заходів щодо легалізації ведення бізнесу в районі;

- вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого підприємництва;

- інформаційне забезпечення суб'єктів господарської діяльності;

- розвиток ринкової інфраструктури та стимулювання підприємницької ініціативи;

- методична, інформаційна, консультаційна, освітня та юридична допомога;

- створення умов для забезпечення  виробництва якісної вітчизняної продукції;

- удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

- підтримка вітчизняного товаровиробника шляхом створення сприятливих умов для розвитку діяльності місцевих товаровиробників: розширення їх фірмової торговельної мережі, виділення місць на ринках, проведення ярмаркових заходів, проведення заходів щодо інформування населення про переваги місцевої продукції та її якості, презентацій нових видів товарів і продукції місцевого виробництва, нарад-зустрічей за участю представників підприємств-товаровиробників і підприємств торгівлі. 

 

 

2. СТАН І АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАЙОНІ НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу в останні роки розглядається органами влади, як одне із першочергових завдань.

Реалізація державної регуляторної політики в районі спрямовується на усунення всіляких  перешкод у реалізації права громадян на підприємницьку діяльність, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

 

         В районі протягом останніх років зберігається тенденція до збільшення кількості юридичних та фізичних суб'єктів підприємницької діяльності. Так, на початок дії попередньої Програми їх кількість становила 1031 особи, а станом на 01.10.2017 року вона складає 1088 осіб, з них 612 фізичних осіб -підприємців та 476 юридичних особи.

    Один із показників, що визначає результативність малого бізнесу в районі є показник кількості діючих малих підприємств (в т.ч. фермерських господарств). Як свідчать дані, спостерігається зростання  цього показника.

          На початку 2015 року цей показник складав 76 одиниць, а  станом на 01.11.2017 року – 87 одиниць, тобто кількість зросла на 14%.

         Протягом 2017 року збереглася кількість працівників на малих та середніх підприємствах району:

 

                                                                                      Показник

2016 рік

2017 рік

Кількість зайнятих працівників, тис.осіб

2,1

2,1

-середні (юридичні .особи)

1,3

1,4

- малі (юридичні особи), з них

0,8

0,7

 

    Щодо галузевої спеціалізації малого бізнесу, то впродовж багатьох років, вона залишається практично незмінною. Абсолютна більшість підприємців продовжує працювати у сфері торгівлі.

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за перше півріччя 2017 року склав 90904,0тис. грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у січні – червні 2017 року до січня- червня 2016 року склав 110,9%, що свідчить про збільшення обсягу товарообороту у 2017 році в районі.

         Упродовж 2015-2017 років прослідковується стала тенденція щодо активного розвитку мережі підприємств торгівлі, до складу якої станом на 01.04.2015 року входило 218 об’єктів, на 01.04.2016 року 258 об’єктів (збільшення  на 18%), станом на 01.04.2017 року – 260 об'єктів (збільшення на 0,8% ).  Це свідчить про зростання привабливості сектора роздрібної торгівлі на регіональному рівні. Найбільшої привабливості торговельному процесу надають супермаркети, які використовують нові технології продажу товарів, розширюють асортимент, створюють зручності для покупців.

 

Одним із показників  діяльності малого бізнесу в районі  є надходження до бюджету.  До загального фонду бюджету району (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 70,1 млн. грн. на 16,6 млн. грн.(31,1%) більше, ніж за січень - вересень 2016 року.   Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 5,6 млн. грн. В порівнянні з 9 місяцями минулого року надходження зменшились на 1,4 млн. грн. (20%),  спостерігається  незначний ріст сплати єдиного податку фізичної особи СПД – 2598.44 грн. (за 9 міс. 2016 р — 2293.49 грн).

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами  в 2016 році склала 20,6 від загального обсягу, планується до кінця 2017 року на рівні 20,7 відсотка. Тобто, можна відзначити сталість фінансової сторони малого підприємництва в розрізі діяльності всіх підприємств району.

 

Показники розвитку малого підприємництва

 

Показник

2016р.

звіт

2017р. очікуване

 

2018р.

прогноз

Обсяг реалізовано продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млрд. грн.

252974,9

254239,8

255511,0

Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг), %

20,6

20,7

20,8

 

В районі діє  Програма розвитку та підтримки агропромислового комплексу Решетилівського  району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року, яка передбачає збільшення доданої вартості в аграрній сфері, підтримку зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села та якості життя в сільській місцевості. Здійснює свою діяльність  87 фермерських господарств, що на 5 більше проти 2016 року  , які обробляють 11495,0  га сільськогосподарських угідь, або більше проти відповідного періоду минулого року на 24,0 га угідь.

В 2018 році планується створення дві міні-ферми сімейного типу на 20 голів корів в с. Колотії та в с. Пащенки на 15 голів, загальною вартістю 1400,0 тис.грн., що дасть змогу постачати на переробні підприємства високоякісну сировину за європейськими стандартами, за яку виробник отримуватиме справедливу ціну та створити 8 нових робочих місць.

Найважливішим завданням Програми розвитку малого підприємництва в районі є фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва.

Фінансова підтримка малого підприємництва в районі здійснюється через Фонд підтримки підприємництва, який діє з 2003 року і видає  безвідсоткові кредити на поворотній основі, працює інформаційно-консультативний центр. Діє 2 координаційні ради : наглядова та інвестиційна.

        До Фонду розвитку за  2017 року звернулося 6 осіб за отриманням позики на проведення підприємницької діяльності. За результатами складених бізнес-планів та рішенням наглядової та інвестиційної рад надано позику 2 підприємцям на загальну суму 23000 гривень.

     Центром зайнятості проведено  17 семінарів з орієнтації безробітних на розвиток підприємницької діяльності, організацію самозайнятості, започаткування власної справи,  в яких взяли участь 221 особа. До кінця 2017 року заплановано 172,0 тис грн. на витрати по профорієнтаційному навчанню.

       Одним з видів фінансової підтримки підприємців-початківців є надання безробітним громадянам одноразової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. Протягом  9-ти місяців 2017 року 2 особи з числа безробітних  пройшли навчання та отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи на суму 18,2 тис.грн .. На 2017 рік заплановано витрати на таку допомогу в розмірі  35,0 тис грн..

       В січні – вересні 2017 року, фізичними особами підприємцями створено 24 нових робочих місця, юридичними особами – 18 робочих місць, 77 фізичних осіб зареєструвались приватними підприємцями та розпочали свою діяльність.

3а 10 місяців  2017 року для проведення підприємницької діяльності надано приміщення в оренду – 7  ФОП площею 192,9 кв.м.

В напрямку розвитку підприємницької ініціативи та власного бізнесу шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово  працевлаштовані  2 особи.

В І кварталі 2018 року Решетилівською селищною радою планується прийняти програму вартістю 500,0 тис.грн. щодо пільгового і поворотного кредитування малого бізнесу (вже діючого – для розширення чи покращення; чи створення нових соціально значимих проектів для громади) з метою покращення показників економіки громади, стимулювання місцевих представників діючого бізнесу, а також надання разової поворотної допомоги особам, які бажають відкрити власну справу, реалізацію соціально значимих проектів для громади..

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» Центр надання адміністративних послуг постійно на безоплатній основі надає консультаційну та правову допомогу майбутнім та існуючим підприємцям району. Забезпечує вільний доступ представників малого та середнього підприємництва до інформації (правової, нормативно-довідкової, науково-технічної), надає консультації для підприємців з актуальних питань їх діяльності. Станом на 19.10.2017 відділом з питань надання адміністративних послуг Решетилівської райдержадміністрації  надано 5930  послуг, що  на 18% більше в порівнянні з відповідним звітним періодом минулого року ( на 01.11.2016 року було надано 5027 послуг). Враховуючи політику децентралізації та розширення переліку надавачів послуг, це свідчить про високу затребуваність адміністративних послуг населенням та бізнесом.

Для більш ефективного інформування  суб’єктів господарювання при  управлінні агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації діє «гаряча телефонна лінія» для підприємців та інформаційно-консультативний центр при Фонді підтримки підприємництва в районі. 

Також в районі працює  Координаційний комітет з питань розвитку підприємництва та рада підприємців з питань торгівлі,   на яких обговорювалися питання щодо стану  підприємництва в районі.

Основними заходами Програми передбачалося проведення конкурсу «Кращий підприємець року» та проведення урочистих заходів до «Дня підприємця. Кожного року, за поданнями  голів селищної,  сільських рад, галузевих управлінь райдержадміністрації   до «Дня підприємця» кращих підприємців району відзначають Грамотами та Подяками голови райдержадміністрації,  районної ради. Підприємці району постійно приймають активну участь  у різних виставкових заходах та виставках, таких як «Добродійка», обласне свято народної творчості «Решетилівська весна», Національний Сорочинський ярмарок. З метою підтримки підприємництва   та відродження народних промислів з виготовлення сувенірної продукції,  вишивки, ткацтва, ремісництва, розвитку сільського («зеленого») туризму торгові місця на обласному святі «Решетилівська весна» торгові місця для митців були надані Решетилівською селищною радою безкоштовно. За допомогою коштів обласного та районного бюджетів було організовано оснащення торгових рядів та створено комфортні умови для торгівлі. Кожного року кількість підприємців-учасників свята збільшується, що говорить про зростання привабливості району. В районній газеті «Решетилівський вісник», на  веб-сторінці райдержадміністрації та  сторінках в соцмережах висвітлюються інформаційно-роз’яснювальні матеріали до відома суб’єктів господарювання.

Стабільно проводиться робота по спрощенню процедури започаткування та виходу з бізнесу. Державна реєстрація здійснюється у терміни, що визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців». Терміни здійснення реєстраційних дій державними реєстраторами контролюються відповідним програмним забезпеченням.

Крім того, з метою налагодження конструктивної та ефективної співпраці платників податків та податкової служби, у приміщенні Решетилівського  відділення Полтавської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Полтавській  області функціонує центр з обслуговування платників податків.

З метою забезпечення вільного та безоплатного доступу до інформації у районній центральній бібліотеці створено куточок прикладної літератури професійного спрямування на тему створення та підтримки підприємництва. Представлені книги на тему : «Підприємництво: крок за кроком», «Основи підприємництва», « Взяв землю – працюй» та інші. В інтернет-центрі бібліотеки забезпечено вільний доступ до інтернет ресурсів та законодавчої бази. Фахівці надають методичну допомогу у користуванні інтернет-мережею.

 

На даний час, основними проблемами  розвитку малого та середнього підприємництва є:

- недосконалісь нормативно-правової бази у сфері ведення підприємницької діяльності;

- недосконалі процедури  державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності;

-   висока вартість фінансово-кредитних ресурсів;

- недостатня гнучкість та адаптованість підприємств щодо зміни факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;

- недостатня державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, які займаються впровадженням інноваційних технологій, виробництвом конкурентоспроможної продукції;

- підвищення тарифів на енергоресурси: природний газ та електроенергію; зростання цін на споживчому ринку; скорочення внутрішнього споживчого попиту;

- територіальна нерівномірність розвитку малого та середнього підприємництва;

 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

3.1. МЕТА ПРОГРАМИ

Спрямування дій органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентоспроможності, поліпшення інвестиційного клімату, впровадження інноваційних технологій, ефективного державно-приватного партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток району.

У програмі визначені мета, основні напрями діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, їх взаємодія із громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців для реалізації запланованих заходів.

 

3.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми передбачається :

- ініціювання перед центральними органами виконавчої влади питань, що заважають веденню підприємницької діяльності, врегулювання нормативно-правової бази у сфері  надання  адміністративних послуг;

- проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності для усунення адміністративних бар’єрів, спрощення адміністративно-дозвільних процедур та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

- надання адміністративних послуг, забезпечення  оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень;

- надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до процесів здійснення публічних закупівель;

- стимулювання розвитку інноваційних форм підприємництва;

- створення та підтримка існуючих об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в районі;

- сприяння у залученні суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у програмах з надання фінансово-кредитної підтримки, у тому числі міжнародної технічної допомоги, а також  за рахунок  донорських  організацій;

- проведення заходів спрямованих на підвищення професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- сприяння у залученні інвестицій в сферу розвитку малого і середнього бізнесу;

- створення умов для поширення підприємництва і забезпечення само- зайнятості на селі, шляхом підтримки відродження народних промислів, виготовлення сувенірної продукції,  вишивки, ткацтва, ремісництва; розвитку сільського («зеленого») туризму, відкриття міні-ферм сімейного типу, кооперативів по вирощуванню екологічно-чистої продукції;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у виставково-ярмаркових заходах з метою поглиблення міжрегіонального і міжнародного співробітництва;

- популяризація підприємницької діяльності шляхом проведення навчання незайнятого населення, насамперед соціально-вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю);

- забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до інформації про вільне нерухоме майно державної і комунальної власності, що може бути запропоноване суб’єктам малого і середнього підприємництва до приватизації або  передачі в оренду.

 

 

3.2.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом послідовної реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва в районі, а саме:

-встановлення доступності та прозорості правил ведення підприємницької діяльності.

-залучення до участі у розробці нормативно-правової бази підприємців, об'єднань підприємців, громадських організацій.

-підвищення рівня їх правової інформованості.

-усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність.

 

3.2.2. Інвестиційна та фінансова підтримка підприємництва

Спираючись на інвестиційну привабливість регіону створити  сприятливий інвестиційний клімат - сукупність правових, економічних, організаційних і соціальних умов для стабільного економічного розвитку району.

Реалізація заходів з фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки  суб’єктів підприємництва передбачається за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, кредитних ресурсів банківських та інших фінансових установ, залучення інвестиційних ресурсів.

Для використання суб’єктами малого і середнього підприємництва  можливостей доступу до фінансово-кредитної допомоги необхідно здійснити наступні заходи:

- прийняття та опрацювання механізму реалізації Програми Решетилівської селищної ради щодо поворотного кредитування та надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію бізнес-проектів;

- фінансова підтримка інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення  нових робочих  місць, упровадження інноваційних, енергозберігаючих технологій, виробництво конкурентоспроможної продукції;

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до формування  інвестиційних  проектів та  пропозицій  району;

- розробка проектів, спрямованих на розвиток бізнесу, залучення  інвестицій, впровадження інновацій, створення робочих місць, просування  продукції на зовнішні та внутрішні ринки;

- фінансова допомога фермерським господарствам району, у т.ч. на поворотній та  безповоротній основі;

- залучення безробітних громадян до зайняття підприємницькою діяльністю шляхом виплати допомоги на відкриття такої діяльності;

- інформаційно-консультаційна допомога суб’єктам малого і середнього бізнесу щодо отримання грантів, кредитів тощо від фінансових установ, у т.ч. міжнародних;

- сприяння у залученні суб’єктів малого і  середнього бізнесу до участі у програмах кредитування, створення банку даних кредитних програм;

- підтримка бізнес-проектів суб’єктів підприємницької діяльності сільськогосподарської сфери;

- сприяння  залученню міжнародної допомоги та грантових програм для  фінансової підтримки господарюючих суб’єктів у сфері органічного виробництва .

Здійснення вищезазначених заходів Програми дозволить в умовах обмеженості державних фінансових ресурсів розширити можливості доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів та допоможе підприємствам залучити додаткове фінансування, наростити виробничі потужності.

 

3.2.3. Ресурсна та інформаційна підтримка підприємництва

Комплекс завдань з ресурсного забезпечення суб'єктів господарювання малого підприємництва та відповідної допомоги з боку районної влади:

-                  формування інформаційно-аналітичної бази для успішного розвитку підприємництва;

-                  забезпечення вільного доступу підприємців та інших зацікавлених осіб до такої інформації.

-                  впровадження нових технологій поширення інформації.

Для удосконалення ресурсного та інформаційного забезпечення  суб’єктів  підприємництва  заходами  програми передбачено:

- проведення навчальних семінарів, тренінгів, науково-практичних конференцій, засідань за  круглим столом  з суб’єктами  малого і середнього бізнесу з метою підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня суб’єктів підприємництва  та підприємців-початківців, у тому числі з актуальних  питань  здійснення  публічних  закупівель, використання  системи «ProZorro»;

- розробка, видання, розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів  з актуальних питань розвитку  підприємництва  на  офіційних веб-сторінках райдержадміністрації та її галузевих підрозділів;

- ведення та висвітлення на офіційних веб-сайтах та в засобах масової інформації  щодо вільного нерухомого майна державної, комунальної  та приватної власності, що може бути  запропоноване до продажу або  передачі в оренду суб’єктам  господарської  діяльності;

- використання механізмів надання пільг суб’єктам малого і середнього  підприємництва органами місцевого самоврядування з метою  здійснення  ними  господарської діяльності;

- висвітлення позитивного досвіду ведення бізнесу в засобах масової інформації;

- презентація підприємництва на регіональних виставках, ярмарках, залучення суб’єктів малого і середнього  бізнесу у виставково-ярмарковій діяльності, конференціях, семінарах для просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки, обміну досвідом, налагодження  взаємовигідного  співробітництва;

- пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють високоякісну  продукцію, поставляють  продукцію  на  європейський ринок або  надають  послуги на рівні вимог європейських стандартів;

- організація та проведення  урочистих заходів з нагоди  Дня  підприємця, відзначення  кращих суб’єктів господарювання;

- підтримка суб’єктів підприємництва у сфері сільського туризму, народних промислів, суб’єктів підприємництва – майстрів декоративно-прикладного мистецтва, сімейного фермерства та садівництва, виробництва екологічно-чистої продукції;

- сприяти у залученні молоді  до підприємницької діяльності  в сільській місцевості, у т.ч. створення  сімейних господарств.

Здійснення заходів даного напряму програми дозволить покращити ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, сприятиме підвищенню кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, навчанню незайнятого населення району основам підприємництва, залученню до підприємницької діяльності молоді.

 

3.2.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

 

Для формування дієвої мережі інфраструктури підтримки підприємництва  розроблено  комплекс основних заходів:

- підтримка існуючих та сприяння створенню нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у тому числі інформаційно – консультативних пунктів для суб’єктів господарювання;

- ведення та  оприлюднення  інформації про інфраструктуру підтримки  підприємництва;

- сприяння у реалізації проектів з підтримки розвитку малого  і середнього  підприємництва.

Реалізація заходів щодо формування інфраструктури підтримки підприємництва сприятиме активізації діяльності існуючих об’єктів та створенню і розвитку нових установ інфраструктури підтримки  підприємництва, їх організаційне та методичне  забезпечення з метою  надання  допомоги  суб’єктам  господарювання в отриманні інформації, необхідної для  ведення  підприємницької діяльності, а також інноваційній та інвестиційній активності  діяльності  малого і середнього бізнесу .

 

3.2.5. Підготовка та навчання основам підприємницької діяльності

 Організація підвищення кадрів малого і середнього підприємництва та навчання незайнятого населення регіону основам підприємницької діяльності. Підвищення кваліфікації державного реєстратора, посадових осіб виконавчих комітетів. Підвищення рівня знань та навичок якісного надання адміністративних послуг, розробка та постійне удосконалення стандартів надання адміністративних послуг,  проведення практичних семінарів-навчань.

 

          4. Очікувані результати

 

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення розвитку малого підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудови економіки, зменшення проблем зайнятості населення, створення нових робочих місць, зміцнення економічної бази району та забезпечення  розвитку конкурентного середовища.

Виконання районної Програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її заходів.

В результатi реалiзацiї програмних заходiв передбачається:

-         забезпечення зростання діючих малих підприємств на 2,3 % i доведення їх кiлькостi з 44 до 45 одиниць на 10 тисяч чоловік наявного населення району;

-         скорочення рівня безробіття та збільшення чисельності зайнятих у малому підприємництві;

-         забезпечення надання фінансової підтримки, впроваджуючи передові програми мікрокредитування підприємницької діяльності суб’єктів господарювання на основі конкурсного відбору бізнес-планів, в т. ч  за рахунок місцевих бюджетів та коштів повернення через фонд підтримки підприємництва щорічно  в межах не менше 23,0 - 30,0 тис.грн.;

-         створення в малому бізнесі не менше 100 робочих місць щорічно;

-         створення робочих місць у сільській місцевості шляхом відкриття міні-ферм та кооперативів;

-         збільшення питомої ваги надходжень до місцевого бюджету від результатів господарської діяльності малих підприємств в загальній сумі надходжень до 95,0 млн. грн;

-         надання одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності в межах передбачених асигнувань;

-         підтримка інфраструктури розвитку малого підприємництва, в т. ч. Фонду підтримки підприємництва району.

   

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Координацію діяльності, пов'язаної з виконанням Програми, залишає за собою  райдержадміністрація.

Основні заходи Програми можуть коригуватися  управлінням агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації з урахуванням соціально-економічної ситуації, щорічного затвердження бюджету, у випадках змін законодавчих та нормативних актів.

Наверх ↑