УМОВИ

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ керівника апарату

районної державної

адміністрації

 17.07.2018 № 6

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста апарату Решетилівської районної державної  районної державної адміністрації Полтавської області (1 вакансія)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Здійснює моніторинг за виконанням Законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня щодо дотримання законності та правопорядку, протидії злочинності та зміцнення обороноздатності країни, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Бере участь у розробці планів і районних програм щодо запобігання та профілактики злочинності, виконання чинного законодавства з питань оборонної роботи, готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з цих питань та питань мобілізаційної підготовки і мобілізації, здійснює контроль за їх виконанням.

Розглядає клопотання, звернення та повідомлення правоохоронних органів, що надходять на адресу райдержадміністрації, готує необхідні довідкові матеріали, вносить пропозиції на розгляд керівництва райдержадміністрації та здійснює контроль за виконанням його доручень.

         Бере участь у плануванні та координації дій з підготовки та ведення територіальної оборони.

Спільно з структурними підрозділами та апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування реалізує право на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених в запас або відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили у полон в ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях.

Сприяє організації підготовки молоді району до військової служби, підготовки призовників, їх військово-патріотичного виховання, проведення призову громадян на строкову та альтернативну (не військову) службу і військову службу за контрактом, готує проекти відповідних розпоряджень з цих питань.

Сприяє організації шефства над Збройними Силами і Державною прикордонною службою України, готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з цього питання.

      Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення на роботу в умовах особливого періоду.

         Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування відповідної сфери управління, галузі національної економіки чи території адміністративно-територіальної одиниці в умовах особливого періоду.

Організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Тримає під контролем організацію робіт з підготовки пункту евакуації райдержадміністрації до роботи в умовах особливого
періоду. Подає пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо
необхідності та об'ємів таких робіт.

Взаємодіє з головним спеціалістом відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації у питанні узгодження плану цивільної оборони з мобілізаційним планом.

Забезпечує дотримання режиму секретності під час здійснення мобілізаційної підготовки.

Забезпечує охорону державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування документами, що містять державну таємницю, провадить облік матеріальних носіїв секретної інформації, контролює виконання Закону України «Про державну таємницю», інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці.

Забезпечує дотримання режиму охорони з метою недопущення втрат, розкрадання матеріальних носіїв секретної інформації, попередження ознайомлення з їх змістом осіб, що не мають допуску до державної таємниці, а також з метою організації пропускного і внутрішньооб'єктового режиму для охорони приміщення де знаходяться на зберіганні документи, що містять державну таємницю.

 

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису –     4 100 грн.

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

  1. Надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4. Премії виплачуються в межах фонду преміювання, залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік

Строк подання документів — до 17:00 години 02.08.2018 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

06.08.2018 о 10.00 за адресою:

38400, Полтавська область, м. Решетилівка,

вул. Покровська,17

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чех Лідія Миколаївна

(05363)2-12-47, rech_rda @adm-pl.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

молодший бакалавр або бакалавр

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1.

 

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

 

Необхідні ділові якості

Лідерські якості, вміння розділяти роботу, здатність концентруватися на деталях, вміння вести перемови, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну  точку зору, уміння працювати в команді

 

3.

 

Необхідні особистісні якості

Ініціативність, порядність, дисциплінованість, комунікабельність, тактовність, відповідальність.

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України „Про державну службу”;

Закон України „Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України  “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,  “Про оборону України”,„Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про альтернативну (невійськову) службу”, „Про державну таємницю”, „Про запобігання  корупції”, “Про національну поліцію України”;

2)вміння працювати з документами з грифом „ДСК”.

         

 

 

 

Наверх ↑