УМОВИ

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату

районної державної

адміністрації

 

 24.07.2018 № 7

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця категорії «Б» - завідувача сектору управління персоналом апарату Решетилівської районної державної  районної державної адміністрації Полтавської області (1 вакансія)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.

Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В”, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

Розробляє спільно з заступниками голови райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій „Б” і „В”.

Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В” письмові повідомлення про результати конкурсу.

Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис Решетилівської райдержадміністрації;

спільно з відділом фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації організовує роботу щодо мотивації працівників апарату та несамостійних структурних підрозділів райдержадміністрації;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків.

Здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу.

Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.

Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.

Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації.

Обчислює стаж роботи та державної служби.

Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення працівників апарату та несамостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення.

Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення працівників Решетилівської райдержадміністрації.

Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.

Формує графік відпусток працівникам апарату та несамостійних структурних підрозділів райдержадміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.

Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату та несамостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.

У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження працівників апарату та несамостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті та несамостійних структурних підрозділах райдержадміністрації.

Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності  відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, готує довідку про її результати.

Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті та несамостійних структурних підрозділах райдержадміністрації.

Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

Готує матеріали для погодження на призначення керівників територіальних підрозділів обласних управлінь, підприємств, організацій і установ розміщених в районі.

Розглядає матеріали щодо  нагородження громадян .

 

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису –     5300 грн.

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

  1. Надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4. Премії виплачуються в межах фонду преміювання, залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік

Строк подання документів — до 17:00 години 08.08.2018 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

09.08.2018 о 10.00 за адресою:

38400, Полтавська область, м. Решетилівка,

вул. Покровська,17

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бур’ян Надія Володимирівна  

(05363)2-12-47, rech_rda @adm-pl.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії „Б” чи ”В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1.

 

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

 

Необхідні ділові якості

Лідерські якості, вміння розділяти роботу, здатність концентруватися на деталях, вміння вести перемови, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну  точку зору, уміння працювати в команді

 

3.

 

Необхідні особистісні якості

Ініціативність, порядність, дисциплінованість, комунікабельність, тактовність, відповідальність.

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України „Про державну службу”;

Закон України „Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кодекс законів про працю УкраїниЗакони України „Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, „Про відпустки”„Про захист персональних даних”, „Про очищення влади”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Порядок організації та ведення військового  обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №921, Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій „Б” і „В”, затверджений наказом Національного агенства України з питань державної служби 06.04.2016  № 72, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.04.2016 за №647/28777, Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246, Порядок ведення та зберігання особових справ державних службовців , затверджений наказом Національного агенства України з питань державної служби 22.03.2016  №64, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за №  № 567/28697, Порядок присвоєння рангів державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306, Порядок 
обчислення стажу державної служби, постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.03.2016 № 229, Порядок 
надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 квітня 2016 р. № 270, Указ Президента України від 29.06.2001 №476

         

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                М.В. Лисенко

 

 

Наверх ↑