УМОВИ

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату

районної державної

адміністрації

 

 01.11.2018 № 15

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця категорії „Б” - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій  Решетилівської райдержадміністрації, головного архітектора району (1 вакансія)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Начальник відділу приймає участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, подає керівництву райдержадміністрації пропозиції з цих питань.

Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації,

Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень.

Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо
необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених
пунктів та іншої містобудівної докумантації.

Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції об’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною
документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності.

Розробляє і подає виконавчим органам селищної та сільських рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об"єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження.

Координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування. 

Організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд,прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім
встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва.

Видає містобудівні умови і обмеження, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва,розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому діючим законодавством, та ордери на проведення земляних робіт.

Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами.

Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.

Видає забудовникам передбачену діючим законодавством документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд, паспорти прив’язки на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель.

Співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самовільно збудованих об’єктів містобудування.

Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

 Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Забезпечує ведення містобудівного кадастру (за його наявності) населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Інформує населення через засоби масової інформації про розроб­лення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення.

Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

Контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених пунктом "б" частини першої статті 31 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб.

Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-
технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій,
місцевих будівельних матеріалів.

Координує в межах своїх повноважень діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері
містобудування та архітектури.

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на відділ завдань.

Розподіляє обов’язки між працівниками відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

Є розробником проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до його компетенцій.

Аналізує стан містобудування на території району, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в
установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду.

Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснює контроль за їх реалізацією.

Забезпечує в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

 

 

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису –     6500 грн.

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, відповідно до частини першої статті 52 Закону України „Про державну службу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року №15 „Питання оплати праці працівників державних органів”.

  1. Надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), відповідно до частини першої статті 52 Закону України „Про державну службу”;

4. Премії виплачуються в межах фонду преміювання, залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів — до 17:15 години 19.11.2018 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

22.11.2018 о 10.00 за адресою:

38400, Полтавська область, м. Решетилівка,

вул. Покровська,17

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чех Лідія Миколаївна

(05363)2-12-47, rech_rda @adm-pl.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища , ступеня магістр

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії „Б” чи ”В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1.

 

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет та бухгалтерськими програмами

2.

 

Необхідні ділові якості

Лідерські якості, вміння розділяти роботу, здатність концентруватися на деталях, вміння вести перемови, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну  точку зору, уміння працювати в команді

 

3.

 

Необхідні особистісні якості

Ініціативність, порядність, дисциплінованість, комунікабельність, тактовність, відповідальність.

 

 

 

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України „Про державну службу”;

Закон України „Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України „Про архітектуру та архітектурну діяльність”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про житлово-комунальні послуги”,  „Про державну службу”,  „Про місцеві державні адміністрації”, „Про  захист персональних даних”.

             

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                М.В. Лисенко

 

 

Наверх ↑