УМОВИ

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату

районної державної

адміністрації

 

 01.11.2018 № 16

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу фінансово – господарського забезпечення апарату Решетилівської районної державної  районної державної адміністрації Полтавської області (1 вакансія)

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

Веде облік: основних засобів, необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, матеріалів, відповідно вимог законодавства, проводить списання (передачу) рухомого та нерухомого майна установи;

створоє умови для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів

Бере участь у проведенні в установлені строки інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,  грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, оформляє матеріали інвентаризації.

Веде розрахунки з різними дебіторами та кредиторами.

Веде регістри аналітичного та синтетичного обліку.

Складає фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність у встановлені строки.

Видає довідки про заробітну плату, виписує довіреності на придбання матеріальних цінностей та здійснює контроль за їх використанням.

Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань.

Веде бухгалтерський облік з дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані  райдержадміністрації.

 

 

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису –     4 100 грн.

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

  1. Надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4. Премії виплачуються в межах фонду преміювання, залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково, на період відсутності основного працівника

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік

Строк подання документів — до 17:15 години 19.11.2018 року

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

22.11.2018 о 11.00 за адресою:

38400, Полтавська область, м. Решетилівка,

вул. Покровська,17

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Чех Лідія Миколаївна

(05363)2-12-47, rech_rda @adm-pl.gov.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища ступеня молодший бакалавр або бакалавр

2.

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1.

 

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет та бухгалтерськими програмами

2.

 

Необхідні ділові якості

Лідерські якості, вміння розділяти роботу, здатність концентруватися на деталях, вміння вести перемови, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну  точку зору, уміння працювати в команді

 

3.

 

Необхідні особистісні якості

Ініціативність, порядність, дисциплінованість, комунікабельність, тактовність, відповідальність.

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України „Про державну службу”;

Закон України „Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Бюджетний та Податковий кодекси, Закони України „Про державну службу”, , „Про місцеві державні адміністрації”, „Про  захист персональних даних”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

         

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                М.В. Лисенко

 

 

Наверх ↑