Умови

Версія для друкуВерсія для друку

Оголошення про організацію та проведення конкурсу з визначенняпідприємства (організації) для здійсненняфункційРобочого органу

Відповідно розпорядження голови Решетилівської райдержадміністрації від 22.02.2019 № 40 «Про створення конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району», райдержадміністрація, як організатор, оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для здійсннення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Решетилівського району.

Документи для участі в конкурсіподаються до райдержадміністрації за адресою: 38400, м. Решетилівка, вул. Покровська, 17. Режим роботи: з понеділка по четвер - з 8-00 до 17-15, п'ятниця та з 08-00 до 16-00. Перерва наобід - з 12-00 до 13-00.

Місцепроведення конкурсу: м. Решетилівка, вул. Покровська, 17, зал засідань. Початок конкурсу - о 10-00 год 02.04.2019.

Для довідок з питаньпроведення конкурсу звертатися за тел.: 2-12-47, моб. +380667249748.

Кінцевий строк прийняттядокументів для участі в конкурсі–29.03.2019 року.

                 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

27серпня  2018 року № 262

 

 

Умови

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Решетилівського району

 

І. Загальна частина

 

1. Ці Умови розроблено відповідно до вимог Закону України                        «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами) (далі – Порядок).

 

2. Метою проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району (далі – конкурс) є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Решетилівського району.

 

3. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу.

 

4. Організатором конкурсу є Решетилівська районна державна адміністрація Полтавської області (далі – Організатор).

 

5. Терміни в цих Умовах вживаються у значеннях, наведених в законодавстві України у сфері автомобільного транспорту.

 

ІІ. Вимоги до претендентів

 

1. У конкурсі беруть участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень у відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі – претенденти).

 

2. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

 

1) надають послуги з перевезень;

 

          2) провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з

наданням послуг з перевезень;

 

          3) представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

ІІІ. Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється конкурсний комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

 

2.  Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

 

умови конкурсу;

 

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

 

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

 

3. З метою участі у конкурсі підприємство претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

 

заяву на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району за встановленою формою, що додається;

 

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

 

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

 

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

 

5. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку вхідної кореспонденції. Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.

 

6. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі виправляються протягом трьох календарних днів та подаються повторно.

 

7. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від претендентів.

 

8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

ІV. Умови проведення конкурсу

 

 

  1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Конкурсні пропозиції кожного претендента розглядаються окремо та розкриваються в присутності учасників конкурсу або уповноважених ними осіб. Основні кретерії відбору переможців:

 

найбільший досвід роботи з питань організаціїї пасажирських перевезень (не менше 3 років);

 

наявність фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

 

наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників;

 

2. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам.

 

3. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу, в тому числі голови або його заступника, відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

 

4. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом в десятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

 

5. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

 

6. З переможцем конкурсу організатор укладає договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

V. Розгляд спорів

 

1. У разі порушення цих Умов особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

 

2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

3. Скарги, щонадійшли з порушеннямвстановленноготерміну, не розглядаються.

 

4. Неврегульовані Організатором спори розглядаються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

 

 

Виконувач обов’язків

керівника апарату

райдержадміністрації                                                                    Я.М. Білецька

 

 

ДолученняРозмір
zayava_sayt.doc16.45 КБ
kopiya_nashe_ogoloshennya.doc17.71 КБ
Наверх ↑