ЗАЯВА

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАЯВА

                                ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

                       СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

документу державного планування

«Генеральний план села Нова Михайлівка Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області»

 

 

 1. Замовник та виконавець.

Замовник  ̶ Виконавчий комітет Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області (38411, Полтавська обл., Решетилівський район, село Нова Михайлівка), конт.тел. 05363-93537)

Виконавець – ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

 

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», генеральний план відноситься до документів державного планування як складова містобудівної документації, який розробляється та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проект генерального плану села Нова Михайлівка розроблено відповідно до «Програми забезпечення розроблення генеральних планів сіл Нова Михайлівка, Молодиківщина, Потеряйки Решетилівського району Полтавської області на 2018-2019 роки», яка затверджена рішенням вісімнадцятої сесії Новомихайлівської сільської ради сьомого скликання від 14.09.2018р. Генеральний план спрямований  на створення повноцінного життєвого середовища, що включає стадію прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури на території населеного пункту. Розробником проекту генерального плану є ФОП Дронь М.С.

Головною метою генерального плану села Нова Михайлівка є збереження кількості населення села Нова Михайлівка за рахунок структуризації його зон та поліпшення культурно-побутового обслуговування  його мешканців.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні  іншої планувальної документації та проектів забудови територій населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених  пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, схем організації та управління дорожнім рухом, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо.

Крім того, генеральний план населеного  пункту сприятиме в частині забезпечення надходження від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організація благоустрою населеного пункту тощо.

Даний проект генерального плану після затвердження у законодавчо визначеному порядку стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво та діяльність на території населеного пункту села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області.

Проект генерального плану визначає основні принципи і напрями планувальної організації та функціонального призначення території населеного пункту й базується на положеннях:

 • Закону України  «Про регулювання  містобудівної  діяльності» від  17.02.2011 р. № 3038-VІ;

 • Закону України  «Про основи містобудування» від 16.11.92 N 2781-XII;

 • Закону України  «Про генеральну схему планування території України» від 16.10.2012 N 5459-VI;

 • Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170;

 • Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. № 2768 – ІІІ;

 • Водного Кодексу України  від 06.06.95 № 214/95-ВР;

 • ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. Видання офіційне. – Київ, Мінрегіон України, 2018. – 187с.

 • ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;

 • ДБН 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

 •  «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173;

 • інших фахових нормативних документів.

            Розроблення проекту генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області здійснено з урахуванням:

 • схеми планування території Полтавської області, яка розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст  «Діпромісто» у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013);

 • інформації земельного кадастру;

 • даних проекту «Планировки и застройки села Молодыковщина колхоза им.Калинина, Решетиловского района, Полтавской области» 1968 р., який  розроблено Полтавським філіалом Головного управління Проектних організацій Українського Державного Проектного інституту «Укргорстройпроект» у  1968 р.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 

Село Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області є селом у складі Новомихайлівської сільської ради, до якої входять також Молодиківщина, Потеряйки, Шарлаї. Село Нова Михайлівка знаходиться на лівому березі річки Говтва (додаток 1 «Генеральний план с. Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області. Схема розташування населеного пункту в системі розселення»).

Транспортний зв’язок села Нова Михайлівка з іншими населеними пунктами Новомихайлівської сільської ради, районним та обласним центрами здійснюються автомобільним транспортом по автомобільним дорогам загального користування. Через село із півдня на північ проходять автомобільні дороги місцевого значення О1720288 Молодиківщина-Жовтневе (Покровське) та  О1725355 Цьови-Тищенки-Молодиківщина,  які умовно поділяють село на дві частини.

Згідно із класифікацією ДБН Б.2.4-1-94, село Нова Михайлівка відноситься до групи середніх сільських населених пунктів. Площа населеного пункту згідно даних Новомихайлівської  сільської ради та землевпорядної документації становить 85,44 га.

Проектом генерального плану передбачається розширення меж населеного пункту до 189,63 га у зв’язку з тим, що наявний генеральний план «Планировки и застройки села Молодыковщина колхоза им.Калинина, Решетиловского района, Полтавской области» (1968 р.)  морально застарів та охоплює не всю територію в своїх адміністративних межах, зокрема, значно не охоплені генеральним планом території у південній та західній частинах селища в частині існуючої садибної забудови. Розвиток сельбищної зони передбачений за рахунок сільськогосподарських територій в східній частині села, також нова житлова забудова може здійснюватися за рахунок ущільнення існуючої житлової забудови. Площа проектних житлових територій становитиме загалом 9,5 га сельбищних територій (додаток 2 «Генеральний план с.Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області. Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень»).

На даний момент при наявних 138 садибних будинків (з них 4 зруйновані)  та двох 4-х квартирних житлових будинків  кількість жителів складає 355 чоловік, таким чином, в середньому в будинках проживає 2 людини. Однак 18 садибних житлових будинків розташовані в санітарно-захисній зоні закритого кладовища, 4 садибних житлових будинків розташовані в санітарно-захисній зоні підприємства IV класу шкідливості, яке знаходиться на півночі села та 1 садибний житловий будинок розташований в санітарно-захисній зоні від діючого кладовища на півдні села. Загальна кількість існуючих житлових будинків, що потрапляють в проектну санітарно-захисну зону кладовища - 23  штуки. Генеральним планом передбачені обсяги нового садибного будівництва - 38 садиб.

Проектними рішеннями уточнені межі планувально-територіальних утворень, встановлені: прибережні захисні смуги (розміри прийняті відповідно до ст. 88 Водного кодексу), санітарно-захисна зона кладовищ та підприємств, намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.

Існуюче кладовище в межах села, від якого не втримуються відстані до існуючої житлової та громадської забудови, підлягає закриттю з метою зменшення його санітарної зони з 300 до 100 метрів. Розміщення нового кладовища передбачене в південній частині населеного пункту. Проектом генерального плану прийнята площа кладовища 0,34 га.

Рельєф території села Нова Михайлівка представляє слабо хвилясту рівнину зі значними перепадами висот із західної та південної сторони села. 

Грунт чорнозем, підгрунт суглинки, які придатні для будівництва і зелених насаджень. Однак оцінка геохімічного стану ґрунтів села за відсутністю геохімічної зйомки та моніторингу не проводилась.

За інженерно-геологічними умовами, територія села сприятлива для забудови і представлена відносно рівнинними поверхнями. Житлові території села не затоплюються весняним паводками, не підтоплюються. Ґрунтові води залягають на глибині понад 5-6 метрів. Високий рівень стояння ґрунтових вод можливий на невеликому відсотку території в центральній частині села, яку оточують вулиці Шевченка, Степова та Вишнева, та в східній частині села на межі з лісовим масивом та на прирічкових територіях. Саме тому проектом генерального плану передбачене виконання вертикального планування як під час ремонту існуючих покриттів так і на ділянках нового будівництва, яке повинно орієнтуватися на максимальне  збереження цінних зелених насаджень.

На території с. Нова Михайлівка відсутні зсуви, карсти, яри, заторфованість та порушені території.

Загальна площа потенційно підтоплюваних територій в межах проектованої території  складає близько 1,96 га. Одним з головних видів запобіжних заходів на потенційно підтоплюваних територіях, передбачених проектом генерального плану, є штучне підвищення планувальних відміток території із обов’язковою попередньою відсипкою дренуючого шару, а також будівництво водовідвідних канав.

На існуючий стан р. Говтва мають вплив два головних чинники: склад й обсяги поверхневого забрудненого стоку з території села та прилеглих зон; стан дотримання водоохоронної зони навколо річки.

Проектом генерального плану передбачено відведення дощових та талих вод з території благоустрою доріг села Нова Михайлівка по відкритих лотках з подальшим скидання вод у закриту систему дощової каналізації з відведенням стоку на очисні споруди дощової каналізації, що проектуються. На території села запроектовано 1 біоплато (додаток 3, викопіювання із «Генеральний план с.Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області. Схема інженерної підготовки та захисту території»).

Згідно проектних рішень для очисних споруд пропонується використання водоочисних установок типу «ЕКМА», розроблених ПП «Екопод» м. Київ. Після оброблення на очисних спорудах дощові води скидаються до водойм, або можуть бути використані для поливання прилеглих територій.

Відповідно до Водного кодексу проектом генерального плану прийняті на території села прибережні захисні смуги вздовж берегів річки Говтва шириною 25 м.

За відсутності в с. Нова Михайлівка централізованого водопостачання та каналізування проектом генерального плану на перспективу передбачено забезпечення  всієї території населеного пункту централізованою кільцевою системою водопостачання, що буде об’єднаною системою для господарсько-питних та протипожежних потреб. Для централізованого водопостачання передбачається використовувати воду артезіанських свердловин. Свердловину з водопідйомним обладнанням та водонапірною баштою  планується розташувати біля східних меж села. 

На перспективу проектом передбачено влаштування централізованої мережа каналізації зі скиданням стічних вод на очисні споруди, розміщення яких пропонується за межами території села. В першу чергу каналізуванню підлягають громадські будівлі, також поступово здійснюється підключення до централізованої каналізаційної системи житлових будинків. Централізоване каналізування дачної забудови не передбачається.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в селі Нова Михайлівка є викиди автотранспорту. Забруднення атмосферного повітря також є одним із джерел вторинного забруднення ґрунтів, зокрема хімічного. 

Джерелами акустичного дискомфорту в селі є трансформаторні електропідстанції та автотранспорт.

Населений пункт немає статусу курорту.

Озеленені території загального користування представлені невеличкими зеленими масивами в західній частині селища, які на даний момент не є впорядкованими. До зелених насаджень загального користування на території села можливо віднести озеленення біля р. Говтва, біля їдальні вздовж вул. Молодіжна. Також  зелені масиви зустрічаються вздовж вул. Центральна та вздовж вул. Миру (додаток 4 «Генеральний план с.Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області. План існуючого використання території, поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень»).

Система зелених  насаджень спеціального призначення складається з зелених насаджень, що розташовані в санітарно-захисних зонах  кладовищ, в межах охоронних зон ЛЕП високої напруги, джерел питного водопостачання (свердловин) та ГРП, а також вздовж вулиць і доріг. Рівень озеленення населеного пункту становить 3,04 % від його загальної території (при нормі 25% згідно ДБН 360-92**).  Потреба у площі зон відпочинку для жителів с. Нова Михайлівка задовольняється лише за рахунок  зон короткочасного відпочинку по вул. Центральна, вул. Миру, а також зеленими масивами з західної сторони села.

Тому одним із важливих проектних рішень генерального плану є необхідність збільшення кількості озеленених територій в селі Нова Михайлівка (додаток 2 «Генеральний план с.Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області. Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень»).

Прогноз розвитку структури господарства с. Нова Михайлівка ґрунтувався на показниках економічного розвитку Полтавської області, Решетилівського району, Новомихайлвської сільської ради, матеріалах Схеми  планування Полтавської області.  При цьому до уваги брались особливості розвитку та функціонування окремих галузей господарства, прогнозна чисельність і структура населення села.

В останні роки на території України, зокрема у Полтавській області, намітилася тенденція збільшення обсягів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Основні напрямок виробництва в с. Нова Михайлівка -  можливість вирощування сільськогосподарських культур. Крім іншого, завдяки розташуванню села у безпосередній близькості до річки та лісових масивів, та відсутності поблизу виробничої інфраструктури, яка б істотно впливала на оточуюче природне середовище, у с. Нова Михайлівка доцільно розвивати рекреаційну діяльність.

Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної трансформації господарського комплексу, село має спеціалізуватися на виробництві сільськогосподарської продукції та на наданні  рекреаційних послуг (додаток 5, викопіювання із «Генеральний план с.Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області. План зонування території»).

На сьогодні поряд з селом Нова Михайлівка, але за межами населеного пункту, наявна територія свиновідгодівельного комплексу. Проте ці підприємства на сьогодні не працюють. А на території села розташовуються МТС, ТІК та ферма ВРХ, які є недіючими.

Проектом генерального плану визначені території сільськогоспо-дарських підприємств, де доцільно розміщувати нові комплекси та господарства. Розвиток виробничої бази села передбачається у межах територій  молочно-товарної ферми та МТС, розташованих в північній частині села. Проектом генерального плану на територіях цих підприємств передбачається розташування підприємств ІV-V класу шкідливості із санітарно-захисною зоною 50 та 100 м (додаток 2 «Генеральний план с.Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області. Генеральний план (основне креслення), поєднаний зі схемою існуючих планувальних обмежень»).

Населений пункт електрифікований та газифікований, є зв'язок, дороги та вулиці з твердим покриттям.

Джерелом електропостачання в с.Нова Михайлівка є комплектні трансформаторні підстанції ТП-10/0,4 кВ в кількості 4 шт. від ПС Піщане 35/10 кВ.

Джерелом газопостачання є один діючий шкафний регуляторний пункт. Централізоване водопостачання відсутнє. Для цілей питного водопостачання населення користується особистими шахтними колодязями. Мереж каналізації в селі немає. Мешканці села користуються тільки вигрібними туалетами, побудованими на власних ділянках.

Таким чином, основними видами планованої діяльності та об’єктами в с. Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області, які можуть мати вплив на довкілля й підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) згідно частини 2 і 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та які підлягають стратегічній екологічній оцінці згідно п.1 ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є здійснення зонування села Нова Михайлівка за типами територій з виділенням відповідних функціонально-правових зон:

 1. громадська  ̶ зона розміщення об’єктів сільського центру, призначена для розташування громадських установ, та супутніх до них об’єктів транспортної інфраструктури (місць для паркування транспортних засобів). В цій зоні також можуть експлуатуватися існуючі садибні житлові будинки. Дана зона розташована в санітарно-захисній зоні об'єктів 4-го класу санітарної класифікації (кладовища);

 2. житлові:

 • зона житлової садибної забудови, що потребує відселення, в зв'язку з розташуванням в санітарно-захисній зоні об'єктів 4-го класу санітарної класифікації (кладовища та підприємства);

 • зона житлової садибної забудови, що потребує відселення, в зв'язку з розташуванням на землях підтоплення;

 • зона житлової садибної забудови, яка знаходиться в охоронній зоні електромереж високої напруги;

 • зона проектної житлової забудови, яка знаходиться в охоронній зоні електромереж високої напруги;

 • зона багатоквартирної забудови;

 1. ландшафтно-рекреаційні зони: рекреаційні зони озеленених територій загального користування для розміщення лугопарків, лісопарків, гідропарків, розташована в межах санітарно-захисної зони підприємств 3-го класу санітарної класифікації (промислові підприємства), кладовища, в охоронній зоні ліній електропередачі високої напруги, в прибережно-захисній смузі водного об’єкту та в зоні можливого підтоплення;

 2. зони транспортної інфраструктури: зона вулиць, майданів (в межах червоних ліній), проїздів, доріг;

 3. зони інженерної інфраструктури, до якої відносяться об'єкти та магістральні мережі електропостачання, охоронні зони ліній електропередач, водонапірні башти, очисні споруди поверхневих вод та побутових стоків, пожежне депо та пірс для забору води пожежних машин;

 4. комунально-складські зони: зона розміщення проектного та закритих кладовищ, площадки збирання й сортування відходів, котельні на альтернативному паливі (на перспективу);

 5. сільськогосподарські зони: землі сільськогосподарського призначення, які використовуються для сільськогосподарських потреб ̶  вирощування культур, садівництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, зокрема, землі, що знаходяться в санітарно-захисних зонах кладовищ та промислових підприємств, в охоронній зоні ліній електропередачі високої напруги, в прибережно-захисній смузі водного об’єкту та в зоні можливого підтоплення; 

 6. проектна зона зелених насаджень спеціального призначення;

 7. виробничі зони: зона розміщення підприємств IV класу шкідливості та проектна зона розміщення підприємств V класу шкідливості, яка знаходиться в зоні санітарної охорони споруд та мереж водопостачання (потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50-100 м).

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області», зокрема, будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля й умов життєдіяльності людей:

 1. атмосферне повітря в результаті:

 • розвитку та відновлення виробничої бази села, а саме  підприємств ІV-V класу шкідливості, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50-100 м;

 • забруднення повітря викидами автотранспорту;

 • розташування котелень, працюючих на альтернативних видах палива, з урахуванням існуючих умов забудови;

 1. земельні ресурси та захист території в результаті:

 • будівництва нових житлових кварталів садибної забудови та реконструкції існуючих житлових вулиць;

 • використання земель сільськогосподарського призначення для сільськогосподарських потреб, що знаходиться в межах охоронних зон;

 • реалізації комплексу гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає захист території від підтоплення;

 • реалізації заходів з вертикального планування під час ремонту існуючих покриттів й на ділянках нового будівництва;

 • будівництва мережі дощової каналізації (водовідвідних лотків) та очисних споруд дощової каналізації;

 • розміщення нового кладовища в південній частині населеного пункту;

 1. водні ресурси та умови забезпечення питною водою населення в результаті:

 • облаштування системи та очисних споруд дощової каналізації;

 • влаштування централізованого водопостачання та каналізування села;

 1. поводження з відходами в результаті:

 • відсутності проектного рішення щодо впровадження системи збирання відходів з урахуванням роздільного збирання;

 • застосування методу видалення ТПВ на сміттєзвалище;

 1. стан фауни, флори, біорізноманіття в результаті:

 • створення нових та розширення існуючих зелених зон;

 1. безпека і якість умов життя населення в результаті:

 • реконструкції  житлових вулиць та удосконалення вуличної мережі села;

 • закриття існуючого кладовища в межах села, від якого не витримується відстань до існуючої житлової та громадської забудови;

 • розширення рекреаційних зон для відпочинку населення;

 • розвитку громадської зони із створенням необхідних об’єктів інженерного та соціального благоустрою;

 • розвиток виробничої бази села із створенням нових об’єктів сільськогосподарського виробництва для розвитку ринку праці місцевого населення;

 • здійснення заходів щодо попередження шкідливої дії шуму;

 • здійснення комплексу гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території, який включає захист території від підтоплення;

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населеного пункту, що плануються при реалізації генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області, на:

 • території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони;

 • землі природно-заповідного фонду України;

 • території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  ̶  проект генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області не містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Проект Генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області є документом, який визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а першочергово збереження кількості населення села Нова Михайлівка за рахунок структуризації його зон та поліпшення культурно-побутового обслуговування  його мешканців із забезпеченням їх робочими місцями в межах сільської ради. Тому найсприятливішим варіантом буде затвердження проекту генерального плану. Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження даного документа державного планування.

Альтернатива 2:

Передбачення у проекті Генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області відсутності подальших перспектив розвитку населеного пункту, що базується, перш за все, на відсутності перспективного населення села.

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Всі методи оцінки об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів, які планується застосувати при здійсненні стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області, відносяться метод експертних оцінок та аналогії.

Метод експертних оцінок використовується в ситуації відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, тобто коли визначення майбутнього об’єкту здійснюється на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Серед формалізованих методів логічно для даного документу державного планування застосувати статистичний метод.

          Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні статистичних даних щодо окремих територій та об’єктів й здійснення на їх основі прогнозних оцінок висококваліфікованими фахівцями (експертами) у відповідній сфері науки, техніки, виробництва.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту генерального плану з точки зору екологічної ситуації (метод SWOT-аналізу);

 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

 • проведення оцінки впливу генерального плану на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення села Нова Михайлівка.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, першочергово:

 • Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів;

 • Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким регламентуються заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) буде виконана у відповідності до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план села Нова Михайлівка Решетилівського району Полтавської області» подаються до виконавчого комітету Новомихайлівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області за адресою: 38411, Полтавська область, Решетилівський район, село Нова Михайлівка, конт.тел. 05363-93537, e-mail: novsilskarada2013@ukr.net.

Відповідальна особа: сільський голова Лісконіг Олексій Миколайович (конт. тел.: 05363-93537)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, відповідно до п.п. 5,6 ст.10 Закону Україна «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 

         Додатки: графічні матеріали на  7 аркушах.

 

Голова Новомихайлівської

сільської ради                              ___________________      О. Лісконіг

 

 

 

 

 

 

 

ДолученняРозмір
dodatki.doc25 КБ
Наверх ↑