ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ Генеральний план села М"якеньківка Решетилівського району

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАЯВА

                                ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

                     СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

документу державного планування

«Генерального плану території населеного пункту

с.М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області»

 

 1. Замовник та виконавець.

Замовник  ̶ Виконавчий комітет Мякеньківської сільської ради Решетилівського району Полтавської області (38433, Полтавська обл., Решетилівський р-н,  с.М’якеньківка), конт.тел. 05363-9-66-46, e-mail: miakenkivska_s.rada@ukr.net

Виконавець – ТОВ “КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ”

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», генеральний план відноситься до документів державного планування як складова містобудівної документації, який розробляється та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проект генерального плану розроблено відповідно до «Програми забезпечення розроблення генеральних планів сіл М’якеньківка, Михнівка Решетилівського району Полтавської області  на 2018-2019 роки», яка  затверджена рішенням сімнадцятої сесії М'якенківської сільської ради сьомого скликання від 16.03.2018р. Дана Програма спрямована  на забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об’єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури. Розробником проекту генерального плану є ФОП Дронь М.С.

Головною метою запровадження генерального плану села М’якеньківка є забезпечення раціонального використання території, створення повноцінного та безперечного для здоров’я середовища, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Мякеньківської сільської ради Решетилівського району Полтавської області.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови території населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених  пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо.

Крім того, генеральний план населеного пункту сприятиме в частині забезпечення бюджетних надходжень коштів від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організації благоустрою населеного пункту тощо.

Даний проект після затвердження сесією сільської ради є обов’язковим для виконання всіма розташованими на території села органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території села, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

Проект генерального плану визначає основні принципи і напрями планувальної організації та функціонального призначення території населеного пункту й базується на положеннях:

 • Закону України  «Про регулювання  містобудівної  діяльності» від  17.02.2011 р. № 3038-VІ;
 • Закону України  «Про основи містобудування» від 16.11.92 N 2781-XII;
 • Закону України  «Про генеральну схему планування території України» від 16.10.2012 N 5459-VI;
 • Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170;
 • Земельного Кодексу України від 25.10.2001р. № 2768 – ІІІ;
 • Водного Кодексу України  від 06.06.95 № 214/95-ВР;
 • ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. Видання офіційне. – Київ, Мінрегіон України, 2018. – 187с.;
 • ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;
 • ДБН 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 •  «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №173;
 • інших фахових нормативних документів.

            Розроблення проекту генерального плану с.М’якеньківка Мякеньківської сільської ради Решетилівського району Полтавської області здійснено з урахуванням:

 • схеми планування території Полтавської області, яка розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст  «Діпромісто» у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013);
 • інформації земельного кадастру;
 • викопіювання з Плану земель з визначенням проекту внутрігосподарського землевпорядження колгоспу ім.Карла Маркса села М’якеньківка, бригади №1 і №4, Решетилівського району Полтавської області УРСР;
 • даних проекту Облмежколхозпроект «Проект планировки и застройки села Мякеньковка, Решетиловского района Полтавской области, Полтавская областная межколхозная проектная контора, 1967р.».

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

            Село М’якеньківка є населеним пунктом у складі М’якеньківської сільської ради, до якої входять також села  Михнівка, Шрамки. М’якенківка є адміністративним центром сільської ради. Село М’якенківка знаходиться на правому березі річки Говтва нижче за течією, на відстані 3 км розташоване с.Михнівка, на протилежному березі знаходяться села Пасічники та Сені, за 1 км розташоване село Шрамки. Село розташоване за 1,5 км вище за течією від районного центру Решетилівка та на відстані 47,1 км від обласного центру - міста Полтави (відстані прийняті по автомобільним дорогам загального користування).

Згідно із класифікацією ДБН Б.2.4-1-94, село М’якеньківка відноситься до групи середніх сільських населених пунктів. Площа населеного пункту згідно даних, наданих М'якенківською  сільською радою та землевпорядної документації, становить 135,60 га. Станом на 1 січня 2018 року чисельність населення у селищі М’якеньківка складала  457 чол. постійного проживання. Згідно з ситуацією в попередні роки спостерігається збільшення кількості населення. У селі налічується 159 садиб індивідуальної садибної забудови та 1 двоповерховий будинок на 4 квартири.

Транспортний зв’язок села М’якеньківка з іншими населеними пунктами М’якеньківської сільської ради, районним та обласним центрами здійснюються автомобільним транспортом по автомобільним дорогам загального користування.

Рельєф території села – спокійний з уклоном на схід. Ґрунтові води залягають на глибині понад 5-6 метрів (згідно з генпланом «Укргорстройпроект» станом на 1977р.). Небезпечні геологічні процеси відсутні. Населений пункт немає статусу курорту.

Територія населеного пункту не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії Чорнобильській АЕС (згідно з Постановою КМУ від 23.07.1991 № 106). Джерел техногенного радіаційного забруднення сільського середовища немає. Спостереження за радіаційним станом території здійснює відділ радіології обласної санітарно-епідеміологічної станції. Джерелами електромагнітного випромінювання на території села є 2 трансформаторних підстанції та ПС Решетилівка 35/10 кВ.

Передбачені санітарно-захисні зони для таких об’єктів:

 • вздовж берегів р.Говтва – водоохоронна зона 50м;
 • навколо 2 кладовищ, а також окремих поховань на території присадибних ділянок – санітарно-захисна зона 300м;
 • навколо складів зберігання зернових культур – санітарно-захисна зона 100м.

За інженерно-геологічними умовами територія села сприятлива для забудови і представлена відносно рівнинними поверхнями. Зони житлової забудови території села не затоплюються весняним паводками, не підтоплюються. Високий рівень стояння ґрунтових вод можливий на невеликому відсотку території у південній частині села біля проектного ставка, та в східній частині села на прирічкових територіях.

На територій села відсутні зсуви, карсти, яри, заторфованість та порушені території. Запропонована інженерна підготовка території (дренаж, підсипка) спрямована на  пониження рівня ґрунтових вод.

За межами села розміщені 2 діючі кладовища: одне на захід від села, а друге знаходиться вздовж дороги місцевого значення Решетилівка-Сухорабівка. Жодне кладовище не огороджене. В межах села було виявлено цвинтар з похованнями датованими 30-70 рр., а також присутні три окремих поховання на території присадибної ділянки біля зупинки громадського транспорту. Крім того, на території населеного пункту виявлено ряд окремих захоронень на територіях присадибних ділянок, які в подальшому вимагають перепоховань з організацією відповідних місць на загальних кладовищах.

Тверді побутові відходи, утворювачами яких є населення та господарські й соціальні об’єкти с. М’якеньківка, збираються й вивозяться спецтранспортом комунального підприємства «Затишне село» на місце видалення відходів, яке розташовується за межами населеного пункту.

Провідним напрямом в інфраструктурі с. М’якеньківка можна вважати саме агропромисловість (вирощування сільськогосподарських культур), яка може посприяти розвитку даної території. У с. М’якеньківка є можливості для розвитку торгівлі, матеріально-технічного постачання й збуту. Крім іншого, завдяки розташуванню села у безпосередній близькості до річки та лісових масивів, а також відсутності поблизу виробничої інфраструктури, яка б істотно впливала на оточуюче природне середовище, у с. М’якеньківка доцільно розвивати рекреаційну діяльність. Відповідно до Схеми зонування території Полтавської області село М’якеньківка знаходиться в зоні пріоритетного розвитку рекреації, туризму та елементів екологічної мережі.

Таким чином, за умови сприятливого розвитку подій, у результаті істотної трансформації господарського комплексу, село має спеціалізуватися на виробництві сільськогосподарської продукції та на наданні  рекреаційних послуг.

Проектом генерального плану визначені території сільськогосподарських підприємств, де доцільно розміщувати нові комплекси та господарства. Розвиток виробничої бази села передбачається у межах територій ангару для зберігання зернових культур, розташованого в східній частині села, та складських приміщень – у західній частині села. На територіях цих ферм буде передбачатись розташування підприємств ІV-V класу шкідливості із санітарно-захисною зоною 50-100 м. Розташування підприємств із вищим класом шкідливості не передбачається, внаслідок близькості існуючої житлової забудови.

Таким чином, основними видами планованої діяльності та об’єктами в села М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області, які можуть мати вплив на довкілля й підлягають оцінці впливу на довкілля (ОВД) згідно частини 2 і 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та які підлягають стратегічній екологічній оцінці згідно п.1 ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є здійснення зонування села М’якеньківка за типами територій з виділенням відповідних функціонально-правових зон: сельбищна, громадських центрів, виробнича, рекреаційна, зона зелених насаджень. Відповідно головні заходи по функціонально-планувальній організації генерального плану села М’якеньківка передбачають:

1) упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів;

2) розміщення проектної території індивідуальної садибної забудови, в тому числі й забезпечення житлових територій необхідним інженерним обладнанням (електропостачання та газопостачання, на перспективу централізоване водопостачання);

3) озеленення внутрішньо-квартальних територій та передбачення територій, які б в перспективі могли бути потенційно привабливими з точки зору розвитку історико-культурного потенціалу населеного пункту.

Крім того, п.п.10 п.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» визначена необхідність проведення оцінки інфраструктурних проектів для захисту територій від підтоплення шляхом будівництва гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу. Згідно рішень генерального плану с.М’якеньківка зони можливого підтоплення територій та зони заболоченості знаходяться поза межами населеного пункту і не підлягають плановій діяльності. Однак згідно «Схеми планування Полтавської області» південна частина території с.М’якеньківка відноситься до зон, на яких заплановано здійснення заходів з інженерного захисту території від підтоплення.

 

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Генерального плану села М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області», зокрема, будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля й умов життєдіяльності людей:

 1. атмосферне повітря в результаті:
 • розвитку та відновлення виробничої бази села, а саме  підприємств ІV-V класу шкідливості, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50-100 м;
 • розташування котелень, працюючих на альтернативних видах палива, з урахуванням існуючих умов забудови;
 1. земельні ресурси та захист території в результаті вилучення земельних ділянок під:
 • будівництво нових житлових кварталів садибної забудови;
 • прокладання додаткових інфраструктурних мереж й будівництво інфраструктурних об’єктів (на найближчу перспективу електропостачання та газопостачання в зонах нової житлової забудови);
 • реалізації комплексу гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території від підтоплення;
 1. водні ресурси та умови забезпечення питною водою населення в результаті:
 • планування в нових житлових кварталах в якості джерел питного водопостачання приватних водних свердловин;
 1. стан фауни, флори, біорізноманіття в результаті:
 • розширення зелених та рекреаційних зон;
 1. поводження з відходами в результаті:
 • видалення твердих побутових відходів на сміттєзвалище;
 1. безпека і якість умов життя населення в результаті:
 • перебування житлової забудови в санітарно-захисних зонах кладовищ;
 • створення нових зелених та рекреаційних зон для відпочинку населення;
 • розвиток зони громадських центрів із створенням необхідних об’єктів інженерного та соціального благоустрою;
 • розвиток виробничої зони із створенням нових об’єктів сільськогосподарського виробництва для розвитку ринку праці місцевого населення;
 • здійснення заходів з інженерного захисту від підтоплення;

 

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населеного пункту, що плануються при реалізації генерального плану села М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області, на:

 • території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони;
 • землі природно-заповідного фонду України;
 • території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  ̶  проект генерального плану села М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області не містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Проект Генерального плану села М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області є документом, який визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а першочергово збереження кількості населення села М’якеньківка за рахунок структуризації його зон та поліпшення культурно-побутового обслуговування  його мешканців із забезпеченням їх робочими місцями в межах сільської ради. Тому найсприятливішим варіантом буде затвердження проекту генерального плану. Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження даного документа державного планування.

Альтернатива 2:

Передбачення у проекті Генерального плану села М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області відсутності подальших перспектив розвитку населеного пункту, що базується, перш за все, на відсутності перспективного населення міста.

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Всі методи оцінки об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів, які планується застосувати при здійсненні стратегічної екологічної оцінки генерального плану села М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області, відносяться метод експертних оцінок та аналогії.

Метод експертних оцінок використовується в ситуації відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, тобто коли визначення майбутнього об’єкту здійснюється на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Серед формалізованих методів логічно для даного документу державного планування застосувати статистичний метод.

          Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні статистичних даних щодо окремих територій та об’єктів й здійснення на їх основі прогнозних оцінок висококваліфікованими фахівцями (експертами) у відповідній сфері науки, техніки, виробництва.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту генерального плану з точки зору екологічної ситуації (метод SWOT-аналізу);
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу генерального плану на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення села М’якеньківка.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, першочергово:

 • Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів;
 • Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким регламентуються заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) буде виконана у відповідності до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Генеральний план с.М’якеньківка Решетилівського району Полтавської області» подаються до виконавчого комітету Мякеньківської сільської ради Решетилівського району Полтавської області за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с.М’якеньківка,  miakenkivska_s.rada@ukr.net.

Відповідальна особа: сільський голова Зінченко Андрій Миколайович (конт. тел.: 05363-9-66-46)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, відповідно до п.п. 5,6 ст.10 Закону Україна «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 

 

         Додатки: графічні матеріали на  1 аркуші.

 

Сільський голова      ____________________   А.М. Зінченко

 

 

 

 

Наверх ↑