Про вибуття дитини, позбавленої батьківського піклування та припинення функціонування прийомної сім’ї