Фонд соціального захисту інвалідів інформує

Версія для друкуВерсія для друку

Фонд соціального захисту інвалідів інформує

«Громадські організації осіб з інвалідністю можуть створювати підприємства й організації. При цьому такі організації для цілей оподаткування користуються певними пільгами. Як правильно користуватися цими «податковими» пільгами і що для цього потрібно?

Податковим Кодексом України (ПКУ) передбачений ряд пільг для підприємств, заснованих громадськими організаціями осіб з інвалідністю , а саме:

- звільнення від обкладання ПДВ операцій  з постачання товарів/послуг, що  безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю (ст. 197.6 ПКУ);

- пільги щодо сплати земельного податку мають громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю (ст. 282.1.2. ПКУ);

- на період до 1 січня 2025 року за нульовою ставкою оподатковується податком на додану вартість постачання товарів  та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю і є їх власністю (підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість  П. 8 ПКУ).

Звільняються від оподаткування підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, де кількість осіб з інвалідністю, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств.

У відповідності до ст. 14-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю  в Україні»  застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни.

Порядок надання дозволу на право користування пільгами з  оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затверджено постановою КМУ від 08.08.2007 № 1010 (Порядок).

Для отримання дозволу підприємство, організація подає до обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим пакет документів, визначений п. 3 Порядку.  Даний нормативний акт передбачає надання довідки про чисельність працюючих інвалідів на підприємстві, в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період.

Для отримання такої довідки підприємству, заснованому громадською організацією осіб з інвалідністю, необхідно звернутись  до  територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів відповідно до свого місцезнаходження . Порядок видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю  затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25.03.2002 № 169 .

Умови отримання дозволу на право користування пільгами необхідно дотримувати протягом усього періоду користування «податковими» пільгами. При порушенні хоча б однієї з вимог дозвіл на право користування податковою пільгою  може бути скасовано. Тому до дотримання «дозвільних» умов слід підходити уважно.

Також Полтавське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів нагадує, що у відповідності до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» Фонд соціального захисту інвалідів та його територіальні відділення надають фінансову допомогу на безповоротній основі підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю для:

- здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням Національного комітету спорту інвалідів);

- технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

- створення на робочому місці особи з інвалідністю належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда;

- технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

За довідками звертатись до Полтавського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів тел. (0532)56-36-23, м.Полтава, вул. Європейська, 49, тел. (0532)56-36-23  e-mail:  poltavafszi@ukr.net».

 

 

Наверх ↑